Omhändertagna katter eller andra djur utan känd ägare

Observera att detta endast gäller upphittade eller omhändertagna djur där Länsstyrelsen blivit inblandad. Har du tappat bort din katt eller andra tamdjur och den inte finns med här uppmanar vi dig även att kontakta Polisen samt djurhemmen i Värmland som även de kan få in bortsprungna katter som inte Länsstyrelsen har kännedom om.

De djur vi efterlyser ägare till har omhändertagits efter beslut av Länsstyrelsen. Gemensamt för dem är att de saknar känd ägare. Utan ägare riskerar djuren att utsättas för lidande och då finns det stöd i djurskyddslagen att fatta beslut om omhändertagande.

Varje ärende har sin historia men generellt kan man säga att redan innan djur, ofta katter, omhändertas av Länsstyrelsen påbörjas arbetet med att söka efter ägare. Det är inte alltid en anmälan om en katt utan känd ägare leder till ett omhändertagande, det beror på omständigheterna kring just den katten. Många katter får hjälp av privatpersoner och ideella organisationer att hitta hem.

Länsstyrelsen använder Facebook som en väg för att hitta djurets ägare. Om ingen ägare hör av sig fattar Länsstyrelsen ett beslut utifrån djurets fysiska och mentala hälsotillstånd om djuret ska säljas, överlåtas eller avlivas. I de allra flesta fall är det möjligt att besluta om omplacering av djuret.

Sedan 1 juni 2018, då Länsstyrelsen tog över de flesta av Polismyndighetens arbetsuppgifter med djur, har Länsstyrelsen huvudansvaret enligt djurskyddslagen att transportera, förvara, sälja, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur. Det är alltså Länsstyrelsen som beslutar och verkställer beslut att ställa upp och omplacera omhändertagna djur. Länsstyrelsen har ett nära samarbete med djurhemmen. Det allra vanligaste är att djuren överlåts till det djurhem där de hålls under uppställningstiden.

Vill du ta hand om ett djur kan du kontakta något av länets djurhem. För varje djur de placerar ut bereds en ny plats för ett nytt djur att få hjälp.

Länsstyrelsen vill passa på att uppmana alla hund- och kattägare att låta Id-märka, och registrera, sina djur. På så vis kan bortsprungna djur hitta hem. Glöm inte att uppdatera dina ägaruppgifter i registret när de ändras, till exempel när du flyttar eller byter telefonnummer.

Låt kastrera din katt om den inte ska användas i avel. Okastrerade katter vandrar långt och hittar inte alltid hem.

Tänk också på att aldrig mata in katter som du inte äger, katter äter på bästa restaurangen och stannar kvar.

Kontakta Länsstyrelsen om du är ägare

Om du är ägare till ett omhändertaget djur är det viktigt att du kontaktar Länsstyrelsen omgående på djurskyddstelefonen 010-224 71 20 eller djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss