Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Duvpest

Fotografi av en vild duva i stadsmiljö.

Duvpest är en sjukdom som drabbar framför allt duvor, skarvar, och hönsfåglar. Sjukdomen är anmälningspliktig och är en zoonos, vilket innebär en infektion som kan överföras mellan djur och människa.

Duvpest orsakas av aviärt paramyxovirus typ 1 och ses framför allt hos duvor, skarvar, och hönsfåglar. Den är mycket smittsam mellan duvor. Sjukdomen yttrar sig som centralnervösa störningar med rörelsesvårigheter och spiralvridning av halsen eller dödsfall. Den kan i sällsynta fall ge ögoninflammation (konjunktivit) hos människa.

Newcastlesjukan

Duvpest är en sjukdom som drabbar fåglar som vilda duvor. Om den drabbar fjäderfä så går den under namnet Newcastlesjukan som är en mycket smittsam virussjukdom. Det är därför av största vikt att alla med fjäderfän och även hobbybesättningar ser över biosäkerheten på sina anläggningar i området vid utbrott av duvpest i området.

Du som djurägare

För att minska risken för att smittor kommer in i och utvecklas i din besättning eller sprids till andra besättningar bör du ha goda smittskyddsrutiner. Det kan vara allt från var och hur stallarna är byggda till dagliga skötsel- och hygienrutiner, rutiner vid inköp av djur, skadedjursbekämpning och hantering av gödsel.

Det finns i nuläget inga beslut om restriktioner kopplat till duvpest. På Jordbruksverkets webbplats kan du ta del av aktuell information:

Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos fjäderfä - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Vid misstänkt sjukdom

Allmänheten kan hjälpa till genom att hålla ett öga öppet efter sjuka eller döda fåglar i naturen. Om du hittar flera döda fåglar under promenaden, eller stöter på vilda duvor som beter sig som tama, till exempel genom att inte flytta på sig när man kommer nära dem, ska du rapportera det till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Rapportera in fynd av sjuka eller döda vila djur - SVA Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsveterinär
Telefon: 010-224 72 91
Telefon: 010-224 72 14

E-post: veterinar.varmland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss