Antibiotikaresistens och djurhållning

Illustration sjuktransport, människofigurer och hund - skyddaantibiotikan.se

Spridningen av resistenta bakterier hos både djur och människor måste motverkas. Överdriven eller felaktig användning av antibiotika har gjort att bakterier utvecklat resistens mot en eller flera typer av antibiotika.

Vi behöver ha tillgång till fungerande antibiotika för både människor och djur, såväl lantbruksdjur som sällskapsdjur. Utan antibiotika kan en enkel operation eller sjukdom vara direkt livshotande.

Sverige är ett av de länder i EU som använder minst antibiotika till djur när det gäller livsmedelsproduktion. Många års arbete för att hålla djuren friska och använda antibiotika klokt ligger bakom Sveriges låga användning till djur. Ju mer antibiotika vi använder desto snabbare ökar resistensen hos bakterierna.

Enkla val i vardagen

 • Använd inte antibiotika i onödan
  Friska djur behöver inte antibiotika. Antibiotika behövs för att behandla svåra infektioner orsakade av bakterier. Lindriga infektioner klarar djur nästan alltid av att läka på egen hand. Prata alltid med veterinär om antibiotika behövs i ditt fall.
 • Använd inte överbliven antibiotika
  Trots att olika infektioner kan ge liknande symtom är det inte säkert att de behöver samma behandling. Ta därför aldrig antibiotika som blivit över. Ge den inte heller till någon annan, varken människa eller djur.
 • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket
  Släng aldrig överbliven antibiotika i toaletten eller i soporna. Lämna in antibiotika och andra överblivna läkemedel på apoteket. Då bidrar du till att den inte sprids i vår miljö.
 • Skydda dina djur, dig själv och andra från smitta

Antibiotika och djurhållning

Som djurägare kan du göra flera saker för att skydda dig själv och dina djur mot antibiotikaresistens.

 • Håll dina djur så friska som möjligt genom en god miljö, bra skötsel och bra utfodring. Friska djur behöver inte antibiotika.
 • Håll en god hygien - tvätta händerna, använd rena skor och rena kläder, se till att transportmedel är rena.
 • Håll sjuka djur åtskilda från friska djur för att undvika att fler djur blir sjuka.
  Om du ska köpa in djur till din besättning eller ditt hushåll, fråga om det finns några sjukdomsproblem i den säljarens besättning.

Om du ändå behöver använda antibiotika till dig själv eller dina djur:

 • Följ alltid läkarens eller veterinärens anvisningar. Att använda antibiotika i för kort tid och i för liten mängd bidrar till att resistenta bakterier utvecklas.
 • Resistenta bakterier kan smitta från människor till djur, och från djur till människor.

Om Skydda antibiotikan

För att underlätta samarbetet i Sverige finns sedan 2012 en nationell samverkansfunktion för arbete mot antibiotikaresistens. 25 myndigheter, där länsstyrelserna ingår, och organisationer inom sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön står tillsammans bakom informationsinsatsen Skydda antibiotikan. Syftet är att sätta ljus på hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla behöver hjälpa till att skydda den.

Skyddaantibiotikan.se Länk till annan webbplats.

Nationellt Antibiotikaforum (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss