Transport av djur

När djur transporteras ska det ske på ett säkert sätt och djuren får inte utsättas för skador eller lidande under transporten. Länsstyrelsen kontrollerar djurtransporter och besiktigar transportfordon med hänsyn till djurskyddslagstiftningen.

Grundläggande bestämmelser om hur levande djur ska transporteras finns i EU:s regelverk, djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Mer detaljerade bestämmelser finns i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd.

Information om lantbruksdjur hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Information om hästar och sällskapsdjur hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Information om övriga djur hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Lagstiftningen reglerar bland annat hur transportfordonet ska vara utformat, temperaturkrav, vilka djur som får transporteras, hur länge de får transporteras, hur ofta och hur länge de ska få vila under längre transporter.

Transport av djur inom en ekonomisk verksamhet

Alla som transporterar djur inom en ekonomisk verksamhet inom EU ska ha transportörstillstånd utfärdat av en myndighet i sitt hemland. I Sverige är det Jordbruksverket som utfärdar transportörstillstånd.

Utöver transportörstillstånd kan du vid yrkesmässig transport inom ekonomisk verksamhet behöva söka tillstånd hos Transportstyrelsen.

Yrkestrafiktillstånd hos Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Ansök om registrering för att få transportörstillstånd

Ansökan om registrering för att få transportörstillstånd gör du via en e-tjänst hos Jordbruksverket. Transportörer kan vara både juridiska personer (bolag) eller fysiska personer.

Länsstyrelsen kontrollerar transporter

Vi utför kontroller av djurtransporter. Alla typer av djurtransporter kan komma att kontrolleras, allt från enstaka hundar i bil till större slakttransporter.

Avgifter för besiktning av transportfordon

Utöver registrering som transportör krävs också att det fordon som används är besiktigat och godkänt av Länsstyrelsen. För besiktning av fordon tas det ut en avgift.

  • För behållare (som kan flyttas mellan olika fordon) är avgiften 1 000 kronor.
  • För lätt lastbil, personbil och släpfordon som är avsett av dras av lätt lastbil eller personbil är avgiften 1 500 kronor.
  • För tung lastbil och släpfordon, avsett att dras av tung lastbil, är avgiften 3 000 kronor.

Krav på kompetens hos chaufför

Om det är hästar eller lantbruksdjur som transporteras måste chauffören också ha gått en utbildning och erhållit ett kompetensbevis. Om chauffören inte själv kan sköta djuren så ska en annan djurskötare med kompetensbevis följa med transporten.

Vid transport ska alltid transportörstillstånd, fordonsgodkännande och chaufförens och andra djurskötares kompetensbevis föras med transporten och kunna visas upp. Vid transporter över åtta timmar finns dessutom krav på att ytterligare dokument förs med.

Råd och regler vid transport i bil och andra fordon

Via filmer nedan informerar vi om vad som gäller när du transporterar hund eller katt i bil, häst i hästtransport på väg.

Transport av häst på väg

Vad gäller vid transport av hund och katt i bil

In- och utförsel av djur

Vill man ta in djur till Sverige ska man alltid kontakta Jordbruksverket för att få upplysning om aktuella regler och ansökningsblanketter för införseltillstånd.

Jordbruksverket har uppgifter om veterinärmyndigheter i andra länder. Regler för införsel i andra länder får man enklast från respektive lands ambassad.

Till och från Norge

Om du reser från Sverige till Norge med hund måste du se till att hunden har PASS och att den är avmaskad av veterinär. Avmaskningen ska vara utförd 24 - 120 timmar före inresa till Norge. Veterinären ska skriva in i passet att hunden är avmaskad.

Om du reser med katt så behöver du inte avmaska din katt innan du reser in till Norge från Sverige. Du behöver inte heller ID-märka katten eller skaffa pass till den.

Resor och transporter (Jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Andra tillstånd som du kan behöva

Registrera transportör – flytta djur mellan länder

Du som transporterar vissa djur mellan länder ska registrera dig som transportör hos Jordbruksverket. Syftet är att det ska bli enklare att spåra smittor och därför behöver Jordbruksverket ha information om var djuren finns. Registreringen är kopplad till EU:s djurhälsoförordning.

E-tjänst för att registrera transportör – flytta djur mellan länder på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Djurskyddstelefon

010-224 71 20
Telefontider: Måndag - Fredag 09:00 - 12:00

Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan dygnet runt.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn.

Vid pågående misshandel av djur ring 112.

För allmänna frågor
djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se

Veterinär
Telefon 010-224 72 52
Telefon 010-224 72 14
veterinar.varmland@lansstyrelsen.se