Transport av djur

När du transporterar levande djur ska det ske på ett säkert sätt och djuren får inte utsättas för skador eller lidande. Länsstyrelsen kontrollerar transporter av djur, allt från transport av sällskaps­djur i bil till större slakttransporter. Vi besiktigar även fordon som ska transportera djur.

Länsstyrelsen kan kontrollera din djurtransport när du exempelvis transporterar lantbruksdjur till slakteri, hästar till tävling, katten till kattvakten eller hunden till skogen för en långpromenad. Länsstyrelsen kontrollerar också att de transportörer som behöver det har transportörtillstånd och kompetensbevis och att handlingarna följer med transporten.

Besikta djurtransporter

Du som transporterar djur inom din ekonomiska verksamhet ska besiktiga ditt fordon hos Länsstyrelsen. I vissa fall kan även du som transporterar djur privat behöva besiktiga ditt fordon. Information om vad som är en ekonomisk verksamhet finns hos Skatteverket.

Ekonomisk verksamhet på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vid en besiktning kontrollerar Länsstyrelsen bland annat att

  • inga skaderisker finns
  • transporten är hållbar och anpassad för det djurslag som ska transporteras
  • ventilationen är tillräcklig.

In- och utförsel av djur

Vill du ta in djur till Sverige ska du alltid kontakta Jordbruksverket för att få upplysning om aktuella regler och ansökningsblanketter för införseltillstånd.

Jordbruksverkets information för djurtransportörer Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket har uppgifter om veterinärmyndigheter i andra länder. Regler för införsel i andra länder hittar du enklast hos respektive lands ambassad.

Till och från Norge

Om du reser från Sverige till Norge med hund måste du se till att hunden har pass och att den är avmaskad av veterinär. Avmaskningen ska vara utförd 24 - 120 timmar före inresa till Norge. Veterinären ska skriva in i passet att hunden är avmaskad.

Om du reser med katt så behöver du inte avmaska din katt innan du reser in till Norge från Sverige. Du behöver inte heller ID-märka katten eller skaffa pass till den.

Råd och regler vid transport i bil och andra fordon

I filmerna nedan informerar vi om vad som gäller när du transporterar hund eller katt i bil, eller häst i hästtransport på väg.

Transport av häst på väg

Vad gäller vid transport av hund och katt i bil

Avgifter för besiktning

Vi tar ut en avgift för att göra en besiktning:

  • För behållare som kan flyttas mellan olika fordon är avgiften 1000 kronor.
  • För lätt lastbil, personbil och släpfordon, avsett att dras av lätt lastbil eller personbil, är avgiften 1500 kronor.
  • För tung lastbil och släpfordon, avsett att dras av tung lastbil, är avgiften 3000 kronor.

Kontakt

Djurskyddstelefon

010-224 71 20
Telefontider: Måndag - Fredag 09:00 - 12:00

Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan dygnet runt.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn.

Vid pågående misshandel av djur ring 112.

För allmänna frågor
djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se

Veterinär
Telefon 010-224 72 52
Telefon 010-224 72 14
veterinar.varmland@lansstyrelsen.se