Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

#uppsalaeffekten – arbete med eleffekt i Uppsala län

Minskade effekttoppar för el är den viktigaste energifrågan just nu och avgörande för länets utveckling. Elnätets kapacitet slår i taket vid vissa tidpunkter. Därför måste vi samsas om effekten och förstärka stamnätet. Samarbetet #uppsalaeffekten utgör en så kallad strateginod för Energimyndighetens arbete med sektorsstrategier för energieffektivisering.

Offentliga aktörer i Uppsala län har genom ett nära samarbete hittat ett sätt att hantera den samhällsutmaning som ett ansträngt elnät utgör.

Kommunerna, länsstyrelsen, Region Uppsala, elnätsbolagen och andra viktiga aktörer utbyter och sprider information, erfarenheter och kunskap för att se till att utvecklingen till ett klimatklokt län med eldriven transport kan fortsätta.

För att kraftsamla kring effektfrågan har samarbetet #uppsalaeffekten bildats – för ett effektsmart samarbetslän. Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala och det hårdast drabbade området Uppsala kommun, stämmer regelbundet av läget och initierar riktade kommunikationer, seminarier, utbildningar med mera.

Aktörerna arbetar på att utveckla ett mer flexibelt användande av el och bidra till ett bra genomförande av de projekt som Svenska Kraftnät driver för att förstärka stamnätets ledningar genom länet.

NordSyd – kraftfulla förstärkningar mellan elområde 2 och 3 Länk till annan webbplats.

Har vi ”trängsel" i elnäten i Uppsala län?

Ja, för vissa timmar slår överföringskapacitet i taket. Det skulle kunna hindra större nyanslutningar av el om inte flexibel användning utnyttjas.

Vad är skillnaden mellan energi och effekt?

Effekt är den momentana användningen av el, t ex kan man ladda en elbil med en långsam laddning på 3,7 kW under 7 timmar eller med 11 kW under 2 timmar, fast det är samma energi som laddas in i batteriet. Om man kan ladda sin elbil under natten när elanvändningen för andra verksamheter är lägre, minskar belastningen på elnätet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss