Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort EU-projekt om naturvård samlas i Uppsala

Naturvårdsbränning

Nu samlas alla samarbetsparterna i det nya EU-projektet Life2Taiga för första gången. 17 länsstyrelser, Naturvårdsverket och finska Metsähallitus träffas i Uppsala 25–27 april. Deltagarna kommer bland annat att besöka naturreservatet Billudden för att studera ett gammalt bränningsområde.

Life2Taiga smög i gång redan under vintern. Nu är det äntligen dags att starta projektet på riktigt! 40 regionala projektledare från Sverige och Finland kommer att samlas för en kickoff i Uppsala. Under tre dagar ska de diskutera naturvårdsbränning och dela erfarenheter.

”I våra skogar finns flera arter som är helt beroende av att skogen brinner med jämna mellanrum. Men vi vill inte ha oönskade vilda skogsbränder. För att hjälpa de arter som behöver brand för att överleva använder vi naturvårdsbränning som skötselmetod. Då låter vi en utvald skog brinna lagom intensivt under kontrollerade former på en plats där det gör störst nytta för naturvärdena. Naturvårdsbränning är också den huvudsakliga naturvårdsåtgärd som vi använder i EU-projektet Life2Taiga”, säger Julia Carlsson, nationell projektledare för Life2Taiga.

Det blir ett besök i Uppsala läns naturreservat Billudden där en naturvårdsbränning genomfördes 2017 och som ligger cirka 10 kilometer norr om Älvkarleby. Det blir även ett stopp i ett annat område i Billudden där det ska brännas inom projektet Life2Taiga.

I Uppsala län planerar projektet för att naturvårdsbränna elva områden under hela projekttiden. Sex av områdena ligger i Florarnas naturreservat. De övriga områdena ligger i naturreservaten Billudden, Hållnäskusten, Båtfors och Styggkärret, samt inom Natura 2000-området Gårdskärskusten. I år hoppas projektledningen att få till två bränningar i Florarnas naturreservat.

"Det går inte att säga exakt när bränningen kommer att ske eftersom väder, upptorkning och vindar styr arbetet. När det inträffar skickar vi ut pressmeddelanden och lägger upp information på Länsstyrelsens webbplats och sociala medier”, Ingemar Lindquist, regional projektledare i Uppsala.

Det här är Life2Taiga

Syfte med Life2Taiga är att återskapa och restaurera en del av den naturtyp som kallas västlig taiga till hur den såg ut för över 100 år sedan. Projektet sträcker sig från oktober 2022 till december 2028. Det koordineras av Länsstyrelsen i Västmanlands län och finansieras av EU:s LIFE-program. Den totala budgeten är på 23, 5 miljoner euro. 67 procent av detta kommer från EU.

Deltagande parter är Metsähallitus, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Värmland, Örebro, Södermanland, Östergötland, Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland.

”Projektnamnet anspelar på att det tidigare funnits ett liknade EU-projekt, Life Taiga. Life2Taiga blir på det viset en ordlek där siffran två på engelska både kan utläsas som siffran, two, och som ordet to, alltså till på svenska. Ordleken beskriver lite förenklat vad projektet går ut på, att ge liv till taigan. Västlig taiga är namnet på naturtypen barrskogar som vi har i Sverige och Finland”, berättar Julia Carlsson.

Åtgärder och aktiviteter inom projektet

Det kommer att genomföras sammanlagt 215 naturvårdsbränningar på drygt 3 400 hektar under projekttiden. På ytterligare cirka 2 800 hektar ska brandefterliknande åtgärder genomföras, i skogar där det finns svårigheter med att utföra bränning. Skogarna ligger i 165 Natura 2000-områden i Sverige och Finland. Åtgärderna kommer att skapa livsmiljöer för minst 40 arter som är beroende av brand för att överleva. De kommer även att gynna många andra arter som behöver döda stående och liggande träd i olika stadier av nedbrytning.

Projektet kommer även att utbyta kunskap och erfarenheter med räddningstjänster, skogsbolag, entreprenörer, myndigheter och andra länder i Norden och Baltikum. Det handlar om brandens beteende i skogen och hur vi kan utveckla metoder för att bättre bekämpa vildbränder och förebygga/hantera rökspridning. Det kommer att byggas informationsstigar och små utomhusmuseer i och kring platser där bränningar genomförts.

Så går en naturvårdsbränning till

Planering av en naturvårdsbränning startar flera månader innan själva bränningsarbetet utförs. Platsen är noga utvald och studerad för att effekterna i landskapet ska bli så goda som möjligt. En naturvårdsbränning genomförs på en dag då vindar, mark- och luftfuktighet är lämpliga. Det kan inte vara för fuktigt men inte heller för torrt. Det gör det också svårt att långt i förväg säga vilken dag det sker.

Vatten och släckningsutrustning finns på plats under hela bränningsarbetet. Ett tiotal personer arbetar med och bevakar bränningen så att den inte smiter utanför avgränsningarna. Elden tänds i långsmala remsor inom de säkrade gränserna. En remsa får brinna ut innan nästa tänds. På så vis regleras eldens hastighet och styrka. Efter bränningen är området svart och sotigt under en period. Redan året därpå brukar dock grönskan vara tillbaka.

Tre logotyper. Länsstyrelsen i Uppsala län, Life och Taiga.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss