Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, mejla, besöka eller skicka brev.

Ring växeln

010–22 33 000

Växeln har öppet måndag–fredag, klockan 8.00–16.30

Skicka e-post

uppsala@lansstyrelsen.se

Om du vill skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Har du tunga filer?

Skicka e-post till oss och be om inbjudan till tjänsten Filskicklänk till annan webbplats. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen. Om du packar ihop filer, använd ZIP-format.

Receptionens öppettider

Måndag–fredag
9.00–15.00

Avvikande öppettider under jul- och nyår 2018-2019

Receptionen är stängd kl. 11.30 - 12.30 den 27 till 28 december 2018 och
från den 2 - 4 januari 2019.

Följande dagar har vi ändrade öppettider:

Skriv tabellbeskrivning här

Dagar

Tider

Skärtorsdagen

9-11

Den 30 april

9-11

Dagen före Kristi himmelsfärds dag

9-11

Fredag 2 november (dag före Alla Helgons dag)

9-11

Den 23 december

9-11

Den 30 december

9-11

Avvikande öppettider under jul och nyår 2018-2019

Receptionen är stängd kl. 11.30 - 12.30 den 27 till 28 december 2018 och
från den 2 - 4 januari 2019.

Fakturor

Fakturor skickas i första hand elektroniskt (ej e-post) i formatet SFTI Svefaktura till vår operatör Visma Proceedo. Från och med 1 april 2019 kommer länsstyrelsen endast ta emot elektroniska fakturor. Det innebär att från och med 1 april 2019 tar länsstyrelsen inte emot fakturor på papper eller via e-post.

Har du inte möjlighet att skicka elektronisk faktura, skicka ett e-postmeddelande till ekonomi.uppsala@lansstyrelsen.se.

Elektroniska uppgifter

Adress i PEPPOL: 0007: 2021002254
GLN: 7340093200721
E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår Partsidentitet: 2021002254 (vårt organisationsnummer)
Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Betalning och leverans

Betalningsvillkor: 30 dagar från fakturadatum.
Betalningssätt: Bankgiro.
Leveransvillkor: Fritt länsstyrelsen, fakturerings-, expeditionsavgifter och liknande godtas inte.
Referens:  För att betalning av faktura ska kunna göras måste ordernummer samt beställarens fullständiga namn anges (referens).

Faktureringsadress

Länsstyrelsen i Uppsala län
FE 238
838 73 FRÖSÖN

Omvänd moms - byggmoms

Observera att Länsstyrelsen omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster. På faktura till Länsstyrelsen som gäller byggtjänster ska alltså omvänd moms tillämpas.

Organisationsnummer

202100-2254

Om du vill anmäla att djur far illa ringer du till Länsstyrelsens djurskyddshandläggare på telefon 010-22 33 110

Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med namn.

Under övrig tid kan Polisen kontaktas på telefon 114 14 om situationen för djuren anses vara så akut att anmälan inte kan vänta till nästa vardag. 

Om ditt ärende rör jakt och vilt ska du ringa vår växel på 010-225 30 00.

Länsstyrelsen ansvarar inte för alla djurfrågor.

  • Om anmälan gäller aggressiva eller lösspringande hundar ska istället Polisen kontaktas.
  • Om anmälan gäller djur som är störande för omgivningen till exempel skällande hundar, ska kommunen kontaktas.

Vid akuta rovdjursärenden ringer du 010-22 33 224.

§28 i jaktförordningen

Om du dödat ett rovdjur för att skydda din egendom ska du anmäla detta snarast till Länsstyrelsen på telefonnummer 063-10 01 43. Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman, en av Länsstyrelsens naturbevakare, som sedan snarast möjligt kommer till platsen. Privatpersoners möjlighet att på eget initiativ döda ett stort rovdjur för att förhindra skador på tamdjur regleras av §28 och 28 a-d i jaktförordningen.

Handlingar i ett ärende skickas via mail till uppsala@lansstyrelsen.se

Det är tillräckligt att en handling inkommer via e-post. Du behöver därför inte skicka in samma handling på annat sätt.

Observera att fullmakter och avtal alltid ska vara i original och därför måste skickas per post.

Gäller det handlingar i ett befintligt ärende så ska vårt diarienummer finnas med i e-postens ämnesrad.

Länsstyrelsen har övergått till digital hantering.

Skicka stora filer till Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet eller paketet ska till.

Länsstyrelsen Uppsala län
751 86 Uppsala

Teletal

020-22 11 44

Öppet måndag–fredag klockan 8–20

Utlandssamtal
Ring 0046 - 8 21 11 19

Om teletal
Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inget tillstånd för att använda den. Du ringer med din fasta telefon eller mobil. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att:

  • tolka otydligt tal och svåra ord
  • ge stöd för minnet
  • anteckna vad som sägs och skickar det till dig
  • ta dig genom telefonväxlar.

Teletallänk till annan webbplats

Bildtelefoni

Bildtelefonilänk till annan webbplats

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni

Texttelefonilänk till annan webbplats

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Sam-talen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

Skicka fax till oss på nummer:

010-22 33 010  

Besök oss

Du hittar oss i det bruna huset vid busstorget vid Resecentrum i Uppsala. Vår entré från gatuplan delas med Swedbank och IP-Only. Vi finns en trappa upp. 

Du hittar oss här - karta (Eniro)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress:
Länsstyrelsen i Uppsala län
Bäverns gränd 17
751 86 Uppsala

Kontakta länsledning och chefer

Här hittar du kontaktuppgifter till vår länsledning, stöd till ledning, enhetschefer och presskontakt.

Länsledning och stöd till länsledning

Göran Enander
Landshövding
Epost till Göran Enander
Telefon: 010-223 32 40

Johan von Knorring
Länsråd
Epost till Johan von Knorring
Telefon: 010-223 33 76
Mobil: 070-558 99 21

Marie Ullerstedt Ekvall
Landhövdingens sekreterare
Epost till Marie Ullerstedt
Telefon: 010-223 33 62

Elin Helgsten
Landshövdingens samordnare
Epost till Elin Helgsten
Telefon: 010-223 32 07

Samhällsavdelningen

Chef: Christel Benfalk
Epost till Christel Benfalk
Telefon 010-22 33 421

Miljöavdelningen

Chef: Lennart Nordvarg
Epost till Lennart Nordvarg
Telefon 010-22 33 315

Landsbygdsavdelningen

Chef: Kristina Jansson
Epost till Kristina Jansson
Telefon 010-22 33 273

Rättsenheten

Chef: Cecilia Magnusson
Epost till Cecilia Magnusson
Telefon 010-22 33 341

Kommunikations- och stabsenheten

Chef: Jemina Holmberg
Epost till Jemina Holmberg
Telefon 010-22 33 232

Personal- och ekonomienheten

Chef: Gabriella Åkesson
Epost till Gabriella Åkesson
Telefon 010-22 33 324

Miljöstrategienheten

Chef: Helena Brunnkvist
Epost till Helena Brunnkvist
Telefon 010-22 33 251

Naturvårdsenheten

Chef: Kalle Mälson
Epost till Kalle Mälson
Telefon 010-22 33 309

Enheten för vilt och hotade arterlänk till annan webbplats 

Chef: Monica Eriksson
Epost till Monica Eriksson
Telefon 010-22 33 259

Enheten för vatten- och naturtillsyn

Chef: Urban Westerlind
Epost till Urban Westerlind
Telefon 010-22 33 370

Miljöskyddsenheten

Chef: Ida Lindén
Epost till Ida Lindén
Telefon 010-223 34 76

Enheten länk till annan webbplatsplan- och bostadsenhetenlänk till annan webbplats 

Chef: Annika Israelsson
Epost till Annika Israelsson
Telefon 010-22 33 271

Kulturmiljöenhetenlänk till annan webbplats  

Chef: Roger Edenmo
Epost till Roger Edenmo
Telefon 010-22 33 410

Enheten för social hållbarhetlänk till annan webbplats 

Chef: Tony Engström
Epost till Tony Engström
Telefon 010-22 33 243

Enheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats  

Chef: Pirjo Nordqvist
Epost till Pirjo Nordqvist
Telefon 010-22 33 314

Jordbruksenhetenlänk till annan webbplats  

Chef: Lena Lind
Epost till Lena Lind
Telefon 010-223 34 69

Enheten för jordbrukskontrolllänk till annan webbplats  

Chef: Erika Frenning
Epost till Erika Frenning
Telefon 010-22 33 279

Enheten för landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats  

Chef: t.f. Martina Dernroth
Epost till Martina Dernroth
Telefon 010-223 32 35

Veterinärenheten   

Chef: Elisabeth Schöning
Epost till Elisabeth Schöning
Telefon 010-22 33 399


Cecilia Irefalk
Pressansvarig
E-post till Cecilia Irefalk

Telefon 010-223 33 26

Kontakt