Ansökan om fisketillsynsperson

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för att kontrollera fisket. Fisketillsynspersonen får till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får också ta fisk, redskap och annat i beslag för utredningen av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av din lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.


För att få ett nytt förordnande måste du genomgå en fortbildning.

Information till anmälan om ansökan om förordnande som fisketillsynsperson

Fisketillsynsförordnande regleras i fiskelagen (SFS 1993:787) och i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:1) om fisketillsynsförordnanden.

För att få bli fisketillsynsperson måste du fyllt 18 år, ha en uppdragsgivare och genomgått föreskriven grundutbildning i fisketillsyn. Den som har en grundutbildning ska minst vart sjätte år genomgå en fortbildning/repetitionsutbildning. Du ska ha en uppdragsgivare , till exempel ett fiskevårdsområde eller en sportfiskeklubb. Och du ska med hänsyn till laglydnad vara lämplig för uppgiften.

Därför hämtar länsstyrelsen utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. Länsstyrelsen ska också vid prövning av din ansökan överväga behovet av fisketillsyn. Förordnande meddelas endast om det finns behov av tillsyn i området. Ett förordnande får gälla i högst sex år.

Utbyte av tjänstebrickor till tjänstekort

Enligt en ändring 2018 i förordningen HVMFS 2018:1 ska tjänstebrickorna i metall bytas ut mot tjänstekort. Om du ska förlänga ett tidigare förordnande ska du därför tillsammans med ansökan skicka in dina tjänstebrickor. Du kommer att tillsammans med ditt nya förordnande få ett tjänstekort.

Vår service

För att vi ska kunna handlägga din ansökan så snabbt som möjligt är det viktigt att din ansökan är komplett ifylld och att utbildningsbevis bifogas ansökan. Beslut om förordnande fattas normalt inom fyra veckor. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Havs- och vattenmyndigheten.

Instruktioner

Ansökan sker via formuläret "Ansökan om förordande som fisketillsynsperson" i det län där du är folkbokförd. Uppdragsgivaren godkänner genom sin underskrift att du har uppdrag att utföra fisketillsyn på det område som du sökt (Mall för medgivarintyg, som skickas in digitalt eller postas.) Vid flera uppdragsgivare ska alla skriva under ansökan.

Ansökan ska göras av dej som avser bli förordnad som fisketillsynsperson. Du skickar din ansökan till Länsstyrelsen i det län där du är folkbokförd.

Medgivarintyg från uppdragsgivaren ska fyllas i och kopia av detta ska laddas upp i ansökan nedan.

Mall för medgivarintyg Pdf, 128.2 kB.

Fyll i ansökan nedan och skicka in.

Bekräftelse på ansökan skickas till den e-postadress du anger under "Uppgifter om sökande".

UPPGIFTER OM SÖKANDExxxx-xx-xx-xxxx

ANSÖKAN AVSERUTBILDNING
Grundutbildning


xxxx-xx-xx


Fortbildning


xxxx-xx-xx


Utbildningsbevis ska bifogas ansökan. Detsamma gäller för genomgången fortbildning.

Filen får inte överstiga 10 MB.

Filen får inte överstiga 10 MB.
UPPGIFT OM FISKETILLSYNSOMRÅDE

UPPGIFTER OM UPPDRAGSGIVARE
Vid flera uppdragsgivare ska samtliga kontaktpersoners uppgifter fyllas i.

Filen får inte överstiga 10 MB.
Uppdragsgivare 1
Uppdragsgivare 2
Uppdragsgivare 3

BILAGOR
Utbildningsbevis är bifogat: * (obligatorisk)
Utbildningsbevis är bifogat:Medgivarintyg från uppdragsgivaren är bifogat * (obligatorisk)
Medgivarintyg från uppdragsgivaren är bifogatTjänstebrickor är skickade med post alt. lämnade till Länsstyrelsen. (Utgånget tjänstekort ska ej skickas tillbaka) * (obligatorisk)
Tjänstebrickor är skickade med post alt. lämnade till Länsstyrelsen. (Utgånget tjänstekort ska ej skickas tillbaka)


Förlorade fiskeredskap och spökgarn

Som en hjälp i arbetet med att minimera förluster av fiskeredskap samt effektivisera arbetet med upptag, har Havs- och vattenmyndigheten inrapporteringsverktyget Ghost Guard. Där kan du som fritidsfiskare eller privatperson rapportera om du sett förlorade fiskeredskap (exempelvis vid dykning). Du kan även ta reda på om fiskeredskap förlorats eller om upptag av redskap har gjorts.

Det är av stort värde att rapportering görs gällande förlorade fiskeredskap. Även om det finns redskap som sedan länge finns på bottnar, så kallat "historiskt avfall", hjälper det Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med att få bättre kunskap om hur stora mängder av redskap som finns på bottnar. Det underlättar att rikta upptagsinsatser till dessa områden.

GhostGuard på Havs- och vatttenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

MARELITT Baltic Documentation Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss