Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Älvgärde naturreservat är invigt

Den 28 september invigde landshövding Göran Enander Älvgärde naturreservat. Reservatet bildades 2019 och i år har länsstyrelsen arbetat för att göra området mer tillgängligt för besökare.

I reservatet finns ett omväxlande kulturlandskap där åkrar och ängar omgärdas av fina skogsbryn med grova ädellövträd. Här finns flera sällsynta arter som är knutna till gamla träd och lundmiljöer.

– Skyddade områden är en resurs för friluftslivet. Älvgärde är ett fint exempel på hur vi som förvaltare, med relativt enkla medel, kan underlätta för besök i naturen, sa landshövding Göran Enander under sitt invigningstal.

Under pandemin har antalet besökare i naturen ökat markant vilket är glädjande, men samtidigt innebär det en ökad påverkan på de besöksmål som finns. Länsstyrelsen har därför ökat takten i arbetet med friluftsliv och lägger nu mer resurser än någonsin på att förbättra tillgängligheten i utvalda reservat. Det görs bland annat genom att anlägga nya parkeringar och eldplatser, markera leder, sätta upp vägvisning och utöka informationen på webben och i Naturkartan. I Älvgärde har länsstyrelsen anlagt en ny vandringsstig och parkering.

Elin Qvarnström som är förvaltare hos länsstyrelsen berättade att det finns ett stort intresse att besöka naturreservatet. Med den nya anlagda stigen blir det enklare för många att ta sig ut i området. Vi tror att Älvgärde kan bli ett fint utflyktsmål med närhet till flera mindre orter och Uppsala.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss