• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Älvgärde naturreservat är invigt

Landshövdingen inviger Älvgärde naturreservat

Den 28 september invigde landshövding Göran Enander Älvgärde naturreservat. Reservatet bildades 2019 och i år har länsstyrelsen arbetat för att göra området mer tillgängligt för besökare.

I reservatet finns ett omväxlande kulturlandskap där åkrar och ängar omgärdas av fina skogsbryn med grova ädellövträd. Här finns flera sällsynta arter som är knutna till gamla träd och lundmiljöer.

– Skyddade områden är en resurs för friluftslivet. Älvgärde är ett fint exempel på hur vi som förvaltare, med relativt enkla medel, kan underlätta för besök i naturen, sa landshövding Göran Enander under sitt invigningstal.

Under pandemin har antalet besökare i naturen ökat markant vilket är glädjande, men samtidigt innebär det en ökad påverkan på de besöksmål som finns. Länsstyrelsen har därför ökat takten i arbetet med friluftsliv och lägger nu mer resurser än någonsin på att förbättra tillgängligheten i utvalda reservat. Det görs bland annat genom att anlägga nya parkeringar och eldplatser, markera leder, sätta upp vägvisning och utöka informationen på webben och i Naturkartan. I Älvgärde har länsstyrelsen anlagt en ny vandringsstig och parkering.

Elin Qvarnström som är förvaltare hos länsstyrelsen berättade att det finns ett stort intresse att besöka naturreservatet. Med den nya anlagda stigen blir det enklare för många att ta sig ut i området. Vi tror att Älvgärde kan bli ett fint utflyktsmål med närhet till flera mindre orter och Uppsala.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000