Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö (LOVA) ger möjlighet för kommuner och ideella sammanslutningar att söka bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt.

Länkar med extra information om båtbottenfärg och båtbottensanering längst ner på sidan.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat. LOVA-medel kommer även kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som LOVA-förordningen anger, samt till kommunikation och administration.

 • Sista ansökningsdatum för LOVA-bidrag 2021 är den 30 november 2020.

Vilka kan söka?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa kan söka bidrag.

LOVA-bidraget får användas till:

 1. Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
 2. Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
 3. Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
 4. Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Tid för ansökan

Sista ansökningsdag för att söka LOVA stöd 2020 är 30 november.

Gör din ansökan så här

Det finns fyra blanketter med olika inriktning:

 • Åtgärdsinriktning övergödning.
 • Åtgärdsinriktning fritidsbåtar.
 • Åtgärdsinriktning förlorade fiskeredskap.
 • Åtgärdsinriktning andra åtgärder i vatten.
 1. Hämta relevant blankett på Havs och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.
 2. Skriv under och skicka din ansökan till: stockholm@lansstyrelsen.se.

Du som fått beviljat stöd till lokala vattenvårdsprojektet (LOVA) ska delrapportera projektet enligt det beslut du fått då ansökan beviljades.

Gör din delrapportering så här

  1. Fyll i blanketten Delrapporteringsblankett för LOVA som finns på Havs och vattenmyndighetens webbplats.länk till annan webbplats
  2. Skriv under och skicka den till stockholm@lansstyrelsen.se.

  Du som har fått beviljat stöd till lokala vattenvårdsprojektet (LOVA) och har avslutat ditt projekt ska slutrapportera senast tre månader efter projektets avslutningsdatum.

  Gör din slutrapportering så här

   1. Fyll i blanketten Slutrapporteringsblankett för LOVA (excel) som finns på Havs och vattenmyndighetens webbplats.länk till annan webbplats
   2. Skriv under och skicka blanketten till den Länsstyrelse som projektet berört.

   Det här kan du inte få stöd för

   Observera att stöd inte kan ges för åtgärder som redan har påbörjats. Stöd kan inte heller utgå till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra, eller om man har fått stöd för åtgärden enligt någon annan författning.

   För specifik information kontakta oss på Länsstyrelsen eller gå in på Havs- och vattenmyndighetens webblänk till annan webbplats och läs om bidraget. Här finns även en projektkataloglänk till annan webbplats där du kan se vilka andra projekt som genomförts i Sverige. Ett sätt att hitta idéer till egna projekt.

   Behövs det tillstånd?

   Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt annan lagstiftning innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Exempelvis anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov, marklov, servitut med mera.

   Kontakt

   Enheten för miljöanalys