Försäljning av djur

Länsstyrelsen säljer vissa djur som vi har omhändertagit. När vi har djur till försäljning lägger vi ut dem här.

Hundar säljes

Länsstyrelsen säljer flera hundar som omhändertagits med stöd av djurskyddslagen.

Djuren säljs i befintligt skick. Efter köp kan djuret inte återlämnas till Länsstyrelsen. Visning av hundarna kommer ske för de intressenter som bedöms uppfylla Länsstyrelsens krav.

När du lämnar en intresseanmälan för någon av hundarna kommer Länsstyrelsen titta på din eventuella djurskyddshistorik i våra register samt om det finns tidigare ärenden enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Länsstyrelsen förbehåller sig prövningsrätt av samtliga inkomna intresseanmälningar och rätt att förkasta samtliga om Länsstyrelsen bedömer att kraven inte uppfylls. Det innebär att Länsstyrelsen inte säljer djuren till högstbjudande utan bara om eller när vi ser att det finns en lämplig köpare. Intresseanmälningar som ej är kompletta kommer inte tas i beaktande. Köpesumman för hundarna kommer i första hand att täcka de kostnader som omhändertagandet medfört. Eventuellt överskott kommer att återbetalas till hundarnas tidigare ägare.

Du skickar din intresseanmälan till djurskydd.stockholm@lansstyrelsen.se märkt med INTRESSEANMÄLAN HUND i ämndesraden.

Din anmälan måste innehålla följande:

  • Namn, e-postadress och telefonnummer.
  • Redogörelse för dina tidigare erfarenheter och kunskap om hundar
  • Redogörelse för din levnadssituation och familjeförhållande idag
  • Redogörelse för hur din vardag med hunden skulle se ut

Vuxna hundar

5000 kr eller bud

Till de vuxna hundarna söker vi köpare med dokumenterad hunderfarenhet, gärna av hundar med problembeteenden och större bulldogsraser. Referenser som styrker detta krävs. Det finns behov av grundläggande vardagslydnad hos flera av hundarna. Hundarna är stora, reaktiva och mycket starka. De är trevliga mot människor men ska inte bo eller umgås med andra hundar. Hundarna kommer inte kunna gå lösa på grund av tidigare händelser. Hemmet ska i övrigt vara djur- och barnfritt. Hundarna är mellan 2 och 8 år gamla.

Valpar

15 000 kr eller bud

Det finns både tik och hanvalpar. Du behöver ha god hundkunskap sedan tidigare. Det är meriterande om du har kunskaper om bulldogsrasers egenskaper och intresse av att träna med din hund. Valparna är leveransklara. Visning av valparna kommer ske för de intressenter som bedöms uppfylla Länsstyrelsens krav.

Kontakt