Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Försäljning av djur

Länsstyrelsen säljer vissa djur som vi har omhändertagit. När vi har djur till försäljning lägger vi ut dem här.

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller i länet och syftet med kontrollerna är att se till att djuren har det så bra som möjligt och att djurskyddslagen efterlevs. Ibland fattar Länsstyrelsen beslut om att djur ska omhändertas. Djuren ska därefter säljas, överlåtas eller avlivas beroende på djurets medicinska och mentala status. Försäljningsbeloppet ska i första hand täcka Länsstyrelsens omkostnader för uppstallning och vård av djuret. Ett eventuellt överskott av summan återgår till ägaren som djuret omhändertogs ifrån om det finns någon ägare.

Djuren besiktigas i regel av en veterinär när de omhändertas och eventuella avvikelser informeras vid kontakt med Länsstyrelsen. Köparen får en kopia av veterinärintyget. Veterinärintyget utgör dock inte någon garanti för djurets hälsa utan djuren säljs i befintligt skick i enlighet med köplagen och med ett köpeavtal. Länsstyrelsen har inte möjlighet att återta djuret om du ångrar dig efter överlåtelsen.

Köplagen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för djurskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss