• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Igelbäckens kulturreservat

Närbild på backsippa

I landskapet längs med Igelbäcken kan du hitta arter som är förknippade med äldre odlings-, ängs- och betesmarker, till exempel backsippa. Foto: Mostphotos

Igelbäckens kulturreservat är ett kommunalt tätortsnära reservat som sträcker sig längs Igelbäckens dalgång på Järvafältet i norra Stockholm. Här finns rika möjligheter till kultur- och naturupplevelser samt olika sport- och friluftsaktiviteter som motionsspår, ridvägar, gång- och cykelvägar. Odlingslotter, djurhållning, lekplatser och kaféer är andra mötesplatser.

Historiskt odlingslandskap

I reservatet finns många kulturhistoriska platser och sevärdheter. Odlingslandskapet har anor från bronsåldern och visar hur området såg ut vid förra sekelskiftet. Landskapet i Järva friområde har präglats av gårdarna Hästa, Granby, Akalla, Husby och Eggeby som under lång tid brukat jorden.

Vid Akalla by och Hästa gård kan du se spår av jordbruk och boplatser från bronsåldern. Flera gårdar har också närliggande järnåldersgravar. Det finns bevis för att Igelbäcksdalen har haft fast bosättning redan 200 e.Kr.

Igelbäcken och gröna kilar

Genom hela reservatet rinner Igelbäcken. Bäcken länkar samman grönområden i Sollentuna och Järfälla samt Sundbyberg ned mot Solna. Reservatet utgör därför en viktig del av en av Stockholms gröna kilar.

De gröna kilarna är områden med mycket sammanhängande naturmark som underlättar för djur och växter att leva och bo, men möjliggör också spridning och förflyttning inom regionen mellan bebyggelsen. Grönstrukturen är viktig både för biologisk mångfald, friluftsliv och kulturhistoria.

I Igelbäcken lever också den ovanliga fisken grönling, som är något av en symbol för området.

Friluftsliv och aktiviteter

Kulturvärden och naturvärden hänger ihop och har till stor del skapats i mötet mellan människa och natur. I reservatet finns rika möjligheter till sport- och friluftsaktiviteter med motionsspår, ridvägar och ett nät av promenadvägar.

På Granholmstoppen kan du spela discgolf och äta en bit mat. Längs med den cirka två kilometer långa Tidens väg får du en kulturhistorisk vandring i områdets spännande förflutna. Promenaden är skyltad och går längs med grusvägar, med avstickare ut i naturen.

Naturupplevelser

När du vandrar i landskapet längs med Igelbäcken kan du hitta arter som är förknippade med äldre odlings-, ängs- och betesmarker, till exempel backsippa, korskovall, backtimjan och ängsskallra. På våren spelar sånglärkan över fältet och morkullans flyktläte kan höras i skymningen. I området lever även hornuggla och olika rovfåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Igelbäcken kulturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning till exempel genom att gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur eller fåglar)
 4. fiska i Igelbäcken. Kommunen kan medge undantag när det gäller fiskevårdande åtgärder eller vetenskapliga undersökningar
 5. elda annat än på anvisad och iordninggjord plats eller i medhavd grill
 6. tälta eller campa under längre tid än två dygn
 7. medföra okopplad hund annat än inom hundrastgårdar
 8. rida eller framföra häst annat än på markerade leder och områden.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 412,1 hektar, varav land 411,5 hektar

Karaktär: vattendrag, odlingslandskap, kulturmiljö

Markägare: Stockholms stad

Förvaltare: Stockholms kommun

Skyddsform: kulturreservat

Hitta hit

Igelbäckens kulturreservat sträcker sig längs Igelbäckens dalgång på Järvafältet i norra Stockholm. Området ligger inom gångavstånd från sex tunnelbanestationer. Kollektivtrafik: Med tunnelbanans blå linje kommer du till stationerna Kista, Husby och Akalla som alla ligger norr om reservatet. Eller till stationerna Rinkeby, Tensta och Hjulsta som ligger söder om reservatet. Från alla stationerna är det några hundra meters promenad till reservatet. Flera busslinjer stannar i nämnda bostadsområden. Buss utmed väg 275, Akallalänken, stannar vid hållplatsen Hästa gård. Bil: Parkering finns vid Hästa gård, Eggeby gård och vid Järva Discgolfpark.

Sök resa via SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt