Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tillstånd i natura 2000-område

Du kan behöva tillstånd för att bedriva verksamhet eller genomföra åtgärder i eller nära ett Natura 2000-område.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området.

Det kan till exempel handla om åtgärder som grumlar ett vattendrag som leder till ett Natura 2000-område eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom intilliggande område.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på när du kan behöva tillstånd

  • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
  • Samla in växter och djur.
  • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
  • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
  • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Ansök om tillstånd i Natura 2000-område

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Ansök om tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Är området också skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att ansöka om tillstånd.

Bevarandeplaner Natura 2000

För varje Natura 2000-område har länsstyrelsen upprättat en bevarandeplan. Planen beskriver vad syftet är med varje enskilt Natura 2000-område. Bevarandeplanen är inte juridiskt bindande utan bör ses som ett rådgivande dokument.

Syfte och mål i en bevarandeplan utgår från områdets naturvärden. I bevarandeplanen beskrivs även vilka åtgärder som planeras och hur uppföljningen av målen skall ske. Det är länsstyrelsen som fastställer bevarandeplanen. Det är möjligt att revidera en bevarandeplan när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.


Bevarandeplaner kommunvis

Här finns de fastställda bevarandeplanerna uppdelade efter kommun i pdf-format.

Askholmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 171219) SE0220343

Berga-Lista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 171219) SE0220401

Duvtorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220519

Ekorneberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220211

Fiholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220226

Grindstugan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220059

Hedensö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 151215) SE0220247

Karlslundsskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220402

Kila Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220317

Källarhalsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220328

Lerböle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220236

Lilla tjärbruket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220156

Lövön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220344

Ridö-Sundbyholmsarkipelagen-södra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220077

Rinkesta såg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 190619) SE0220513

Råby-Myrhem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220403

Skiren-Kvicken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220368

Skogstorpshagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ​SE0220318

Sofiebergsåsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220078

Stenby äng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220601

Söderfjärden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220087

Torparskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220405

Tovhulta stormosse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220176

Varglyan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220505

Vilsta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220602

Örmossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220332

Båven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220303

Harpsund-Ön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220322

Henaredalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220194

Holmtorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220232

Hornskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220360

Hyltingeravinen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220346

Jaktstuguskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.SE0220193

Malmaåsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190619) SE0220604

Marsjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220329

Mora hage Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220168

Rosmossen  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 190619) SE0220517

Skedevi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220219

Sparreholms ekhagar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220063

Stavåsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 190130) SE0220227

Stenhammars kohage Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220345

Tuna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220089

Veckla äng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220239

Åtorpsskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220207

Båven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220303

Djupdalshagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220349

Djupvikssjöskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220251

Fräkenvassen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220311

Haga hage Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 190619) SE0220408

Herröknanäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220088

Hällesta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190619) SE0220411

Igelsjöskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220252

Likstammen-Torpesta kvarn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220357

Lomsjöskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220208

Marvikarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220174

Misätters ekhagar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 141215) SE0220339

Nytorpsravinen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220413

Näsberget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220224

Putbergen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220069

Stora Brandsbol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220414

Stora Åsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220233

Stortrön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220212

Tussmötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220253

Utnäset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220214

Ånhammarsnäset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 161221) SE0220228

Barrsjömossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220152

Brebol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220309

Bråtamossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220137

Bränntorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220160

Dagöholmsbackarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220338

Djupviksnäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220202

Eknäset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220243

Evighetsbacken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220201

Fjellskäfte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220503

Floda-kyrksjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220305

Floden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220206

Gölet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 161221) SE0220516

Harpebolnäset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220336

Himlingeskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220334

Himlingeåsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220191

Hvalsta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 141215) SE0220506

Hålvetten-Näsnaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220204

Hällvik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 161221) SE0220314

Kokärret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220327

Kårtorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220240

Lisstorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220241

Lögarbäcken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220362

Melån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220237

Näsnaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220306

Nästorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220606

Ormsjöbergen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220504

Pilgöljan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220103

Rosenlund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220216

Rösätter - Viksätter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220417

Simonsbol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220420

Stentorps hagkärr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220245

Stora Munkebo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220205

Svinnäset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220341

Tornskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220421

Tåkenön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220150

Valdemarsön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220425

Väsby ängar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220364

Västra Kolberga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220310

Öknaby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220154

Örmossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220332

Berga Kulle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220427

Båven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220303

Båvenreservaten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220145

Bärstakärret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 161221) SE0220011

Davik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220148

Djurgården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220351

Fjällmossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220106

Fräkenkärret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190619) SE0220213

Fågelboskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220255

Horsvik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220124

Jungfruvassen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220603

Kilaån-Vretaån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 211221) SE0220304

Koholmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220229

Labro ängar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220118

Lervik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220353

Lidakärret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220340

Likstammen-Torpesta kvarn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220357

Linudden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220119

Ljuvalund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220350

Lundäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220507

Marsviken-Marsäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220115

Masugnsskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220356

Nyckelmossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220220

Nynäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220126

Nävsjöskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220012

Rågö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220231

Sibro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220703

Sjösakärren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220021

Skyle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220312

Skåraviken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220110

Skärgårdsreservaten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220129

Stendörren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220218

Stora Bötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220009

Storhultet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 190619) SE0220337

Strandstuviken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220020

Svanviken-Lindbacke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220017

Svärtaån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220702

Sågartorpskärret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220104

Timmermon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190619) SE0220429

Tore grav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220217

Utnorsskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220335

Vedaån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220701

Vreten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220315

Vurstubacken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220352

Västra Djupvik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220122

Åboravinen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220373

Ånga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220372

Ängbacken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220013

Björnvad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 161221) SE0220238

Bredsjönäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220434

Bråtön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220166

Gesta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220435

Gorsingeholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220199

Gorsingeholmskullarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220443

Gorsingelund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220515

Gripsholms Hjorthage Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220085

Hasta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220514

Kalkbro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220197

Lenellstorpskärret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220210

Lindön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220363

Magsjötorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190619) SE0220369

Norrby kyrkskog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220250

Nybbleholme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220083

Nykärr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220347

Segersön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220182

Skolmästarhagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220358

Stampmossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220072

Svartsjömyren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190619) SE0220223

Säbyviken-Bädarn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220354

Södra Kärrlången Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220175

Tynnelsö Djurgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220348

Tynnelsö-Prästholmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190619) SE0220370

Tynäs ekhagar  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 190619) SE0220320

Åsa gravfält Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220438

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss