Vind i kombination med snöfall i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Enkät om djurskyddskontroll

För att kunna utföra så bra djurskyddskontroller som möjligt, önskar vi att du svarar på några frågor om hur du upplevde kontrollen. Dina svar kommer att vara helt anonyma.

Observera att denna enkät enbart gäller rutinkontroller (kontroller som vi med jämna intervaller gör på lantbruk och företag). Enkäten gäller alltså inte kontoller efter anmälan om bristande djurskydd.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping