Veterinär till offentlig tävling

Vid många offentliga tävlingar med djur krävs att det finns en tävlingsveterinär på plats. Du ansöker om veterinär hos Länsstyrelsen och sedan anställs personen av Jordbruksverket.

Om du ska anordna en offentlig tävling med djur krävs det oftast att en tävlingsveterinär är närvarande. Veterinären ska besiktiga deltagande djur och tävlingsområdet före start samt övervaka djurskyddet under hela tävlingen.

Jordbruksverket har mer information om vid vilka tävlingar en veterinär måste medverka.

Träna och tävla med hund på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Träna och tävla med hästar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Officiell veterinär när hästar från andra länder deltar

Vid tävling med hästar från andra länder ska du som tävlingsarrangör i god tid inför tävlingen kontakta en officiell veterinär (distriktsveterinär), förutom att du ska ha en tävlingsveterinär som förordnas av Jordbruksverket.

Den officiella veterinären behövs för att utfärda exportintyg för de utländska hästarna när de ska åka hem igen. En veterinär som förordnats som tävlingsveterinär är inte automatiskt också förordnad som officiell veterinär. Se mer information på Jordbruksverkets webbplats via ovanstående länk.

Ansök om veterinär i vår e-tjänst

Du behöver själv kontakta en veterinär för att fråga om denne kan medverka vid tävlingen. Att vara tävlingsveterinär är frivilligt. När du har hittat en veterinär som kan medverka ansöker du om veterinär i vår e-tjänst. Skicka in ansökan senast tre veckor före tävlingen.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att ansöka om tävlingsveterinär till offentlig tävling. Däremot behöver du betala för veterinärens medverkan. Jordbruksverket fakturerar dig för det i efterhand.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping