Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Vandring längs Sörmlandsleden på Simonberget.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Råd till dig som ska ut i naturen under corona-pandemin

Välkommen ut! Naturen ger möjlighet till återhämtning och får oss att må bra. Det har många upptäckt i år. Därför är det extra viktigt att vi visar hänsyn, både till varandra och till naturen.

 • Passa på att utforska nya områden där inte så många andra är! Utflyktstips finns till exempel hos din kommun eller på vår webbplats.
  Besöksmålöppnas i nytt fönster
 • När du ska fika eller rasta, gör det på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.
 • Visa hänsyn när du möter andra och håll avståndet.
 • Parkera på anvisade platser. Är det fullt, åk till ett annat ställe!
 • Läs på om allemansrätten, eldningsförbud och vad som gäller i naturreservatet.

Ta hand om varandra och naturen Naturvårdsverkets webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Friluftslivet i Södermanland

I vårt län finns mycket bra förutsättningar för friluftsliv. På och vid stora sjöar och sjösystem, åar, i skogsmarkerna och odlingslandskapet, vid Mälaren och i skärgården vid kusten. Det finns fina möjligheter att promenera eller motionera i naturen, plocka svamp och bär, fiska, vandra på vandringsleder, paddla kajak och kanot, bada, fika på en vacker plats eller grilla på iordningställda platser.

Vintertid finns bra möjligheter att åka skidor när vädret vill eller skridskor på naturis när förhållandena är de rätta.

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar alla våra besöksvärda områden under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Hitta också till länets naturum som ligger i Stendörrens naturreservat.

Naturum Stendörrenöppnas i nytt fönster

Granbarkborren har angripit en del skog i länet och försvagar granarna. Träden kan därför lättare ramla, särskilt vid kraftigt blåst eller liknande. Var uppmärksam när du är ute!

Granbarkborre i skyddade områdenöppnas i nytt fönster

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om vad som gäller vid olika aktiviteterlänk till annan webbplats

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Information om föreskrifter för varje reservat under Besöksmålöppnas i nytt fönster

Folder om fågelskyddsoråden i Södermanland (pdf)

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Om fridlysta arter på Naturvårdverkets webbplatslänk till annan webbplats

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Ta reda på vad som gäller för motordrivna fordon i naturen.

Tänk på detta!

 • Vissa marktyper är känsligare än andra. Särskilt där det är mjukt och blött kan cykling och ridning orsaka stora skador i markerna och på stigar.
 • Elda aldrig direkt på berghällar, de spricker sönder av värmen. Var försiktig så att inte elden kan sprida sig och släck ordentligt efter dig! Vid torrt väder kan det råda eldningsförbud, kontakta kommunens Räddningstjänst för information.
 • Visa hänsyn mot djurliv och medmänniskor ute i naturen. Ta med dig dina sopor hem och lämna platsen du besökt i samma fina skick som du fann den.

Under förutsättning att du inte stör och inte förstör när du vistas i naturen får du bland annat

 • Plocka vilda blommor, svamp och bär (Gäller inte fridlysta arter).
 • Gå, cykla, rida och åka skidor i skog och mark samt på privat väg.
 • Tälta eller förtöja båt något enstaka dygn.
 • Göra upp eld – men bara med största försiktighet. Vid torrt väder kan det råda eldningsförbud, kontakta kommunens Räddningstjänst för information.

 • Plocka fridlysta växter
 • Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd
 • Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
 • Elda om det råder minsta fara för brand.
 • Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
 • Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Hänsynsområden i skärgården

Länsstyrelsen har pekat ut hänsynsområden på speciellt utvalda och natursköna platser i samarbete med länets kustkommuner.

Vi uppmanar till hänsyn och omtanke och önskar att du agerar så här i hänsynsområdena:

 • inte kör fortare än fem knop
 • inte åker vattenskidor, kör radiostyrda båtar eller utövar annan bullrande vattenlek
 • inte använder båtmotor mer än nödvändigt, t ex inte tomgångskör för att ladda batterier eller nöjesköra med motordriven jolle/gummibåt
 • inte orsakar onödigt svall för badande eller förtöjda båtar

Läs mer i den folderöppnas i nytt fönster som beskriver hänsynsområdena.

Kartorna visar hänsynsområdena som finns vid Kråmö och delar av Stendörren.

Hänsynsområdet vid Kråmö.


Hänsynsområdet i Stendörrens naturreservat.

Arbete med att utveckla friluftslivet

Länsstyrelsen arbetar med att utveckla friluftslivet i länet med utgångspunkt i tio nationella mål.

Mål för friluftslivetöppnas i nytt fönster

Kontakt

Maria Rolf

Friluftslivssamordnare

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping