Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Det här är året för dig som kanske inte har upptäckt friluftsliv än, eller som är nyfiken på att testa att göra någonting nytt i naturen. Få tips och hitta friluftslivsaktiviteter nära dig på webbplatsen:

Luften är fri Länk till annan webbplats.

Luften är fri - Friluftslivets år handlar om att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv. Syftet är också att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen deltar i projektet på flera olika sätt, bland annat genom att samverka med aktörer i länet.

Prova gärna naturum Stendörrens Sportlovstriss om du vill ha inspiration vad du kan göra i naturen! Under sportlovet kan du delta i utlottning av priser. Fortsätt gärna efter tävlingen också!

Sportlovstriss från naturum Stendörren Pdf, 138.9 kB.

Vandring längs Sörmlandsleden på Simonberget.

Råd till dig som ska ut i naturen under coronapandemin

Välkommen ut! Naturen ger möjlighet till återhämtning och får oss att må bra. Det har många upptäckt i år. Därför är det extra viktigt att vi visar hänsyn, både till varandra och till naturen.

 • Passa på att utforska nya områden där inte så många andra är! Utflyktstips finns till exempel hos din kommun eller på vår webbplats.
  Besöksmål Öppnas i nytt fönster.
 • När du ska fika eller rasta, gör det på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.
 • Visa hänsyn när du möter andra och håll avståndet.
 • Parkera på anvisade platser. Är det fullt, åk till ett annat ställe!
 • Läs på om allemansrätten, eldningsförbud och vad som gäller i naturreservatet.

Ta hand om varandra och naturen Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friluftslivet i Södermanland

I vårt län finns mycket bra förutsättningar för friluftsliv. På och vid stora sjöar och sjösystem, åar, i skogsmarkerna och odlingslandskapet, vid Mälaren och i skärgården vid kusten. Det finns fina möjligheter att promenera eller motionera i naturen, plocka svamp och bär, fiska, vandra på vandringsleder, paddla kajak och kanot, bada, fika på en vacker plats eller grilla på iordningställda platser.

Vintertid finns bra möjligheter att åka skidor när vädret vill eller skridskor på naturis när förhållandena är de rätta.

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar naturreservat och många andra natur- och kulturmiljöer under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Hitta också till länets naturum som ligger i Stendörrens naturreservat.

Naturum Stendörren Öppnas i nytt fönster.

Granbarkborren har angripit en del skog i länet och försvagar granarna. Träden kan därför lättare ramla, särskilt vid kraftigt blåst eller liknande. Var uppmärksam när du är ute!

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om vad som gäller vid olika aktiviteter Länk till annan webbplats.

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Om fridlysta arter på Naturvårdverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren. Ibland behövs dessutom dispens.

Hundar i naturen

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Det betyder att du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel eller att hunden är kopplad. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar vilda djur, betesdjur och andra människor. I många naturreservat måste hundar vara kopplade.

Lösa hundar i naturen – det här gäller - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn över hundar och katter | Länsstyrelsen Södermanland Öppnas i nytt fönster.

Tänk på detta!

 • Vissa marktyper är känsligare än andra. Särskilt där det är mjukt och blött kan cykling och ridning orsaka stora skador i markerna och på stigar.
 • Elda aldrig direkt på berghällar, de spricker sönder av värmen. Var försiktig så att inte elden kan sprida sig och släck ordentligt efter dig! Vid torrt väder kan det råda eldningsförbud, kontakta kommunens Räddningstjänst för information.
 • Visa hänsyn mot djurliv och medmänniskor ute i naturen. Ta med dig dina sopor hem och lämna platsen du besökt i samma fina skick som du fann den.

Under förutsättning att du inte stör och inte förstör när du vistas i naturen får du bland annat

 • Plocka vilda blommor, svamp och bär (Gäller inte fridlysta arter).
 • Gå, cykla, rida och åka skidor i skog och mark samt på privat väg.
 • Tälta eller förtöja båt något enstaka dygn.
 • Göra upp eld – men bara med största försiktighet. Vid torrt väder kan det råda eldningsförbud, kontakta kommunens Räddningstjänst för information.

 • Plocka fridlysta växter
 • Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd
 • Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
 • Elda om det råder minsta fara för brand.
 • Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
 • Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Hänsynsområden i skärgården

Länsstyrelsen har pekat ut hänsynsområden på speciellt utvalda och natursköna platser i samarbete med länets kustkommuner.

Vi uppmanar till hänsyn och omtanke och önskar att du agerar så här i hänsynsområdena:

 • inte kör fortare än fem knop
 • inte åker vattenskidor, kör radiostyrda båtar eller utövar annan bullrande vattenlek
 • inte använder båtmotor mer än nödvändigt, t ex inte tomgångskör för att ladda batterier eller nöjesköra med motordriven jolle/gummibåt
 • inte orsakar onödigt svall för badande eller förtöjda båtar

Folder om hänsynsområdena Öppnas i nytt fönster.

Kartorna visar hänsynsområdena som finns vid Kråmö och delar av Stendörren.

Hänsynsområdet vid Kråmö.


Hänsynsområdet i Stendörrens naturreservat.

Arbete med att utveckla friluftslivet

Länsstyrelsen arbetar med att utveckla friluftslivet i länet med utgångspunkt i tio nationella mål.

Mål för friluftslivet Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Maria Rolf

Friluftslivssamordnare

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping