Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ansvarar för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Krisberedskapsveckan

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. 2018 är krisberedskapsveckan sista veckan i maj, vecka 22.

​​Elen försvinner och det kommer inget vatten i kranen. Hur väl förberedd är du om något oförutsett händer i samhället? Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Krisberedskapsveckan, mellan 28 maj - 3 juni, går ut på att förbättra människors riskmedvetenhet. Länsstyrelsen Skåne är regional ambassadör för krisberedskapsveckan. 

Krisberedskapsveckan hos MSBlänk till annan webbplats

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors beredskap inför samhällskriser, ytterst krig. Kommunerna är huvudaktörer i kampanjen och genomför olika aktiviteter riktade till invånarna under veckan.

Kampanjnmaterial på MSBs webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller hot om sådant utsläpp från en kärnteknisk anläggning. Det kallas statlig räddningstjänst. Det är även Länsstyrelsen som ansvarar för sanering av miljön efter en kärnteknisk olycka.

I Skåne finns ingen kärnteknisk anläggning. European Spallation Source (ESS) kan, när den är i drift, utgöra en risk för utsläpp av radioaktiva ämnen men den hanteras av Lunds kommun och Räddningstjänsten Syd.

Länsstyrelsens viktigaste uppgift vid en kärnteknisk olycka är att skydda människor, djur och miljö mot strålning. Därför finns ett övergripande regionalt beredskapsprogram som beskriver hanteringen av en kärnteknisk olycka. Beredskapsprogrammet kompletteras med ett antal underliggande planer:

  • Sjöplan
  • Indikeringsplan (strålmätning)
  • Personsaneringsplan
  • Saneringsplan
  • Utrymningsplatsplan
  • Tilläggsprogram Clab

Länsstyrelsen utövar geografiskt områdesansvar för Skåne. Områdesansvaret innebär att Länsstyrelsen under en kris samordnar verksamheten mellan kommuner, landsting, regionala myndigheter och andra viktiga samhällsaktörer. Samordning av information till allmänheten är också en del av det geografiska områdesansvaret.

För att hantera en kärnteknisk olycka har respektive kärnkraftslän – Halland, Kalmar och Uppsala – en beredskapsorganisation som övar och får utbildning löpande. En regional kärnkraftsövning som roterar mellan länen arrangeras vartannat år.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.