Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kärnenergiberedskap

Kärnkraftverken i Sverige har system som ska skydda mot tekniska och mänskliga fel. Om en olycka ändå inträffar finns en beredskap för olika situationer. Här finns information om hur kärnenergiberedskapen fungerar i ditt län.

Länsstyrelsen har beredskap för att kunna hantera en kärnteknisk olycka. Vår viktigaste uppgift är att minimera skador för människor, djur och miljö. Vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller vid hot om utsläpp från en kärnteknisk anläggning ansvarar vi för räddningstjänsten. I vårt ansvar ingår också information till allmänheten, sanering och strålningsmätning.

Kärnkraftverken i Sverige har system som ska skydda mot tekniska och mänskliga fel. Om en olycka ändå inträffar kan den i värsta fall medföra utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen. Här finns information om hur du får veta att en olycka har inträffat och vad du kan göra för att skydda dig.

Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller hot om sådant utsläpp från en kärnteknisk anläggning. Det kallas statlig räddningstjänst. Det är även Länsstyrelsen som ansvarar för sanering av miljön efter en kärnteknisk olycka.

Kärntekniska anläggningar i Skåne

I Skåne finns ingen kärnteknisk anläggning. European Spallation Source (ESS) kan, när den är i drift, utgöra en risk för utsläpp av radioaktiva ämnen men den hanteras av Lunds kommun och Räddningstjänsten Syd.

Regionalt beredskapsprogram

Länsstyrelsens viktigaste uppgift vid en kärnteknisk olycka är att skydda människor, djur och miljö mot strålning. Därför finns ett övergripande regionalt beredskapsprogram som beskriver hanteringen av en kärnteknisk olycka. Beredskapsprogrammet kompletteras med ett antal underliggande planer:

 • Sjöplan
 • Indikeringsplan (strålmätning)
 • Personsaneringsplan
 • Saneringsplan
 • Utrymningsplatsplan
 • Tilläggsprogram Clab

Länsstyrelsen utövar geografiskt områdesansvar för Skåne. Områdesansvaret innebär att Länsstyrelsen under en kris samordnar verksamheten mellan kommuner, landsting, regionala myndigheter och andra viktiga samhällsaktörer. Samordning av information till allmänheten är också en del av det geografiska områdesansvaret.

För att hantera en kärnteknisk olycka har respektive kärnkraftslän – Halland, Kalmar och Uppsala – en beredskapsorganisation som övar och får utbildning löpande. En regional kärnkraftsövning som roterar mellan länen arrangeras vartannat år.

Program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Med anledning av händelserna i Ukraina - ingen anledning att ta jodtabletter

Vid en eventuell händelse på ett kärnkraftverk i drift i Ukraina med utsläpp av radioaktiv jod är det inte motiverat att ta jodtabletter i Sverige. På kärnkraftverket i Tjernobyl finns ingen radioaktiv jod kvar. Jodtabletter är ett läkemedel som bara ska tas på uppmaning av Länsstyrelsen.

Fakta om jod

En kärnkraftsolycka kan leda till utsläpp av radioaktiv jod. Jodtabletter mättar sköldkörteln med icke radioaktiv jod och hindrar sköldkörteln från att ta upp radioaktiv jod. I samband med en olycka är det i området närmast kärnkraftverket som stråldoserna till sköldkörteln riskerar bli som högst. I Sverige finns därför jodtabletter förhandsutdelade till befolkningen i beredskapszonerna runt kärnkraftverken. Ett utsläpp från en kärnkraftsolycka späds ut i atmosfären. Koncentrationen av radioaktiv jod blir då låg på stora avstånd.

Om jod på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Så varnas allmänheten vid olyckor på kärnkraftverk

Om en olycka inträffar på ett svenskt kärnkraftverk varnas alla via signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Det innebär att Sveriges Radio P4 bryter sändningen och lämnar information om olyckan.

Så sprids radioaktiva ämnen

Utsläpp av radioaktiva ämnen i luften sprids med vinden. Därför finns det risk att radioaktiva ämnen andas in av människor och djur. Utsläppta radioaktiva ämnen landar så småningom på marken och i vattnet och kan därmed smutsa ner saker vi äter eller dricker.

Radioaktiva ämnen kan hamna på kläderna eller huden och föras vidare genom kontakt med den radioaktivt nedsmutsade huden eller kläderna.

Så kan människor utsättas för strålning

 • Strålning från radioaktiva ämnen i luften eller på marken (extern bestrålning).
 • Strålning från radioaktiva ämnen som kommit in i kroppen med andningsluft eller mat (intern bestrålning)

Så skyddar jag mig

Det finns tre grundprinciper som skyddar dig mot strålning:

 • Stanna så kort tid som möjligt i strålningen
 • Undvik att andas in eller få i dig radioaktiva ämnen med maten
 • Håll så stort avstånd som möjligt till strålkällan

Baserat på grundprinciperna finns ett antal skyddsåtgärder som myndigheterna kan uppmana till i händelse av en kärnteknisk olycka:

 • Att genast efter olyckan stanna inomhus med stängda dörrar, fönster och avstängd ventilation ger ett bra skydd. Länsstyrelsen meddelar i Sveriges Radio P4 när du kan gå ut igen. Tänk på att även djur ska hållas inne.
 • Vid risk för stort nedfall av radioaktiva ämnen kan det bli nödvändigt att utrymma vissa områden. Länsstyrelsen meddelar vilka områden som är berörda och till vilken plats du ska åka. Ta bara med dig sällskapsdjur som är lätta att transportera. Lämna övriga djur med foder och vatten för några dagar.
 • Radioaktiv jod kan spridas vid en kärnkraftsolycka och komma in i människokroppen antingen genom inandning, genom mjölk eller annan mat. Jodtabletterna mättar sköldkörteln med icke radioaktiv jod och hindrar sköldkörteln att ta upp radioaktiv jod.
 • För att hindra att människor äter eller dricker mat och därigenom får i sig radioaktiva ämnen kan myndigheterna besluta om regler för jordbruket och försäljning av livsmedel.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss