Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Eget ansvar vid kris

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet. Du som privatperson har ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv för att de mest utsatta ska få den hjälp de behöver.

Vid en större samhällsstörning är det många människor som behöver hjälp. I första hand behöver samhällets resurser användas för att hjälpa de mest utsatta till exempel äldre och sjuka. Det innebär att du inledningsvis behöver kunna klara dig själv, för att de mest utsatta får den hjälp de behöver.

Det egna ansvaret vid en samhällsstörning

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett ansvar. Det egna personliga ansvaret innebär att du i händelse av en kris ska vara förberedd. Du ska kunna hantera en svår situation och de omedelbara behov som kan uppstå på egen hand, utan stöd från myndigheter.

Att kunna klara sig utan el och vatten är ingen lätt situation. Men de flesta av oss klarar det under en period om vi tänker efter före. Därför är det bra om du redan nu förbereder dig för att klara en samhällsstörning.

Packa en krislåda

De flesta av oss har en brandvarnare hemma och många har även brandsläckare, utifall det skulle börja brinna. Men hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se därför till att du och dina nära klarar vardagen även om samhället inte fungerar som ni är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Samla gärna ihop det nödvändigaste och förvara på ett och samma ställe – så att du är förberedd när väl en samhällsstörning sker. En "krislåda" kan till exempel innehålla:

 • mediciner
 • förbandslåda
 • tvättlappar
 • filtar
 • sovsäckar
 • varma kläder
 • torrvaror
 • konserver
 • vattendunkar
 • friluftskök
 • batteriradio
 • ficklampor
 • stearin- och värmeljus
 • tändstickor och tändare
 • brandsläckare
 • viktiga nummer
 • kontanter.

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Krisberedskapsveckan 2022

Under vecka 39 genomförs Krisberedskapsveckan. Det är en årlig informationskampanj som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför tillsammans med myndigheter och kommuner för att öka kunskapen och motståndskraften hos allmänheten inför samhällskriser och ytterst krig.

Årets tema på Krisberedskapsveckan: Mat

​​Elen försvinner och det kommer inget vatten i kranen. Hur väl förberedd är du om något oförutsett händer i samhället? Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Krisberedskapsveckan, mellan 26 september-2 oktober 2022, har temat mat. Länsstyrelsen Skåne är regional ambassadör för krisberedskapsveckan.

När vi handlar åt en granne, upptäcker falska nyheter eller odlar grönsaker på innergården, så stärker vi faktiskt hela Sveriges motståndskraft.

Det finns flera saker vi kan göra för att vara förberedda när det händer något. Här kommer några exempel:

 • Packa en krislåda.
 • Lär känna människor i vårt område. Om krisen eller kriget kommer behöver vi vara vana att samarbeta.
 • Lär oss första hjälpen.
 • Vara källkritiska så genomskådar vi falska nyheter.
 • Odla egna grönsaker om det är möjligt där vi bor. Då har vi ett extra lager med mat om det blir brist på matvaror i butikerna.

Se MSB:s kampanjfilm: Adam stärker vår beredskap och värnar om Sveriges demokrati

Se MSB:s kampanjfilm: Hur du liksom Rebecka genom att vara källkritisk både stärker vår beredskap och värnar demokratin

Omslag till broschyren Om krisen eller kriget kommer

Broschyren Om krisen eller kriget kommer (MSB, 2018)

Lästips! Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

En kris kan uppstå av många olika anledningar det kan till exempel vara en översvämning, skogsbrand, störningar i viktiga it-system eller bero på händelser i omvärlden som kan ge brist på vissa livsmedel. Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig:

 • Värmen försvinner
 • Det blir svårt att laga och förvara mat
 • Mat och andra varor kan ta slut i affärerna
 • Det kommer inget vatten i kranen eller toaletten
 • Det går inte att tanka
 • Betalkort och bankomater fungerar inte
 • Mobilnät och internet fungerar inte
 • Kollektivtrafik och andra transporter står stilla
 • Det blir svårt att få tag i läkemedel och medicinsk utrustning

Tips på hur du kan förbereda dig och mer information om vad samhället gör hittar du i broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Ladda ned Om Krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

Download the brochure If crisis or war come in several languages Länk till annan webbplats.

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Testa dina kunskaper i vårt krisquiz. Svaren hittar du längs ner. 

 1. Vad heter den statliga myndigheten som har det övergripande uppdraget att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser?

  MSB     -   SKL      -    SÄPO

 2. Vilken radiokanal ska du lyssna på för att få information vid allvarliga olyckor och kriser?

  RIX       -      FM Retro       -    FM P4

 3. SMHI kan vid besvärligt väder utfärda varningar för storm, snö, höga flöden m.m. Vilken varningsklass är den som medför störst besvär?

  Klass 1      -  Klass 2       -   Klass 3

 4. Vilken myndighet kan du vända dig till med frågor angående din krigsplacering?

  MSB - Totalförsvarets plikt- och prövningsverk - Skatteverket

 5. Vad betyder VMA?

  Viktigt meddelande till allmänheten - Viktig myndighet alarmerar - Varning mot allt

 6. Hur många liter vatten behöver du få i dig per dag?

  2 liter - 3 liter - 5 liter

Rätta svaren:

Fråga 1: MSB, fråga 2: P4, fråga 3: Klass 3, fråga 4: Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, fråga 5: Viktigt meddelande till allmänheten, fråga 6: 3 liter

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd för befolkningen vid militära angrepp i krig. Skyddsrum finns i många städer och tätorter. Det är fastighetsägare som ansvarar för underhåll av skyddsrummen. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Privata fastighetsägare kan vara privatpersoner, fastighetsbolag eller bostadsrättföreningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det övergripande ansvaret för skyddsrum och kontrollerar att skyddsrummen inte har brister.

Mer information om hur skyddsrum fungerar, var du har närmaste skyddsrum och vem som ansvarar för skyddsrum hitta du hos MSB.

Skyddsrum på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar vi kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Vi arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Kontakt