Krisberedskap

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet. Du som privatperson har ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv för att de mest utsatta ska få den hjälp de behöver.

Vid en större samhällsstörning är det många människor som behöver hjälp. I första hand behöver samhällets resurser användas för att hjälpa de mest utsatta till exempel äldre och sjuka. Det innebär att du inledningsvis behöver kunna klara dig själv, för att de mest utsatta får den hjälp de behöver.

Det egna ansvaret vid en samhällsstörning

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett ansvar. Det egna personliga ansvaret innebär att du i händelse av en kris ska vara förberedd. Du ska kunna hantera en svår situation och de omedelbara behov som kan uppstå på egen hand, utan stöd från myndigheter.

Att kunna klara sig utan el och vatten är ingen lätt situation. Men de flesta av oss klarar det under en period om vi tänker efter före. Därför är det bra om du redan nu förbereder dig för att klara en samhällsstörning.

Packa en krislåda

De flesta av oss har en brandvarnare hemma och många har även brandsläckare, utifall det skulle börja brinna. Men hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se därför till att du och dina nära klarar vardagen även om samhället inte fungerar som ni är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Samla gärna ihop det nödvändigaste och förvara på ett och samma ställe – så att du är förberedd när väl en samhällsstörning sker. En "krislåda" kan till exempel innehålla:

 • Mediciner
 • Förbandslåda
 • Tvättlappar
 • Filtar
 • Sovsäckar
 • Varma kläder
 • Torrvaror
 • Konserver
 • Vattendunkar
 • Friluftskök
 • Batteriradio
 • Ficklampor
 • Stearin- och värmeljus
 • Tändstickor och tändare
 • Brandsläckare
 • Viktiga nummer
 • Kontanter

Flera bra och konkreta tips finns på dinsakerhet.selänk till annan webbplats

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Testa dina kunskaper i vårt krisquiz. Svaren hittar du längs ner. 

 1. Vad heter den statliga myndigheten som har det övergripande uppdraget att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser?

  MSB     -   SKL      -    SÄPO

 2. Vilken radiokanal ska du lyssna på för att få information vid allvarliga olyckor och kriser?

  RIX       -      FM Retro       -    FM P4

 3. SMHI kan vid besvärligt väder utfärda varningar för storm, snö, höga flöden m.m. Vilken varningsklass är den som medför störst besvär?

  Klass 1      -  Klass 2       -   Klass 3

 4. Vilken myndighet kan du vända dig till med frågor angående din krigsplacering?

  MSB - Rekryteringsmyndigheten - Skatteverket

 5. Vad betyder VMA?

  Viktigt meddelande till allmänheten - Viktig myndighet alarmerar - Varning mot allt

 6. Hur många liter vatten behöver du få i dig per dag?

  2 liter - 3 liter - 5 liter

Rätta svaren:

Fråga 1: MSB, fråga 2: P4, fråga 3: Klass 3, fråga 4: Rekryteringsmyndigheten, fråga 5: Viktigt meddelande till allmänheten, fråga 6: 3 liter

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar Länsstyrelsen kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Kärnkraftverken i Sverige har system som ska skydda mot tekniska och mänskliga fel. Om en olycka ändå inträffar kan den i värsta fall medföra utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen. Här finns information om hur du får veta att en olycka har inträffat och vad du kan göra för att skydda dig.

Så varnas allmänheten vid olyckor på kärnkraftverk

Om en olycka inträffar på ett svenskt kärnkraftverk varnas alla via signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Det innebär att Sveriges Radio P4 bryter sändningen och lämnar information om olyckan.

Så sprids radioaktiva ämnen

Utsläpp av radioaktiva ämnen i luften sprids med vinden. Därför finns det risk att radioaktiva ämnen andas in av människor och djur. Utsläppta radioaktiva ämnen landar så småningom på marken och i vattnet och kan därmed smutsa ner saker vi äter eller dricker.

Radioaktiva ämnen kan hamna på kläderna eller huden och föras vidare genom kontakt med den radioaktivt nedsmutsade huden eller kläderna.

Så kan människor utsättas för strålning

 • Strålning från radioaktiva ämnen i luften eller på marken (extern bestrålning).
 • Strålning från radioaktiva ämnen som kommit in i
  kroppen med andningsluft eller mat (intern bestrålning)

Så skyddar jag mig

Det finns tre grundprinciper som skyddar dig mot strålning:

 • Stanna så kort tid som möjligt i strålningen
 • Undvik att andas in eller få i dig radioaktiva ämnen med maten
 • Håll så stort avstånd som möjligt till strålkällan

Baserat på grundprinciperna finns ett antal skyddsåtgärder som myndigheterna kan uppmana till i händelse av en kärnteknisk olycka:

Att genast efter olyckan stanna inomhus med stängda dörrar, fönster och avstängd ventilation ger ett bra skydd. Länsstyrelsen meddelar i Sveriges Radio P4 när du kan gå ut igen. Tänk på att även djur ska hållas inne.

Vid risk för stort nedfall av radioaktiva ämnen kan det bli nödvändigt att utrymma vissa områden. Länsstyrelsen meddelar vilka områden som är berörda och till vilken plats du ska åka. Ta bara med dig sällskapsdjur som är lätta att transportera. Lämna övriga djur med foder och vatten för några dagar.

Radioaktiv jod kan spridas vid en kärnkraftsolycka och komma in i människokroppen antingen genom inandning, genom mjölk eller annan mat. Jodtabletterna mättar sköldkörteln med icke radioaktiv jod och hindrar sköldkörteln att ta upp radioaktiv jod.

För att hindra att människor äter eller dricker mat och därigenom får i sig radioaktiva ämnen kan myndigheterna besluta om regler för jordbruket och försäljning av livsmedel.

Kontakt