Humlarödshus fälad

Humlarödhus fälad är en av de vackraste betesmarkerna på Romeleåsen. Här kan du njuta av en mångfald av växter och djur, präglade av en tusenårig tradition av bete. Utsikten över Vombsänkan är fantastisk vid klart väder.

Blomstermarker med tradition

Humlarödhus fälad är en rest av ett historiskt och vidsträckt beteslandskap. Här lever en stor mängd växter och djur. Många av dem är sällsynta eftersom betade fäladsmarker blivit alltmer ovanliga. Stagg, stenmåra, jordtistel och slåttergräsfjäril är bara ett litet urval av den mångfald du kan uppleva. I den kalkrika betesmarken växer också Sankt Pers nycklar, en stor orkidé som blommar redan i maj månad.

På Humlarödshus fälad kan man också finna flera fågelarter som är knutna till det öppna landskapet, som törnskata, gulsparv, törnsångare och hämpling.

Tillhör Kulturen i Lund

Marken i reservatet ägs av Kulturen i Lund, ett friluftsmuseum som bildades 1892 på initiativ av hembygdsforskaren Georg Karlin. Genom en generös donation kunde Karlin på 1920-talet köpa gården Östarp med Humlarödhus fälad. Östarps byggnader fick bli ytterligare ett museum, Kulturens Östarp. Det populära utflyktsmålet, som ligger 2,5 km nordost om reservatet, invigdes 1924.

Friluftsliv

Skåneleden (SL2 nord till syd, etapp 19) går i östra kanten av reservatet. Det går även bra att ströva fritt i området och njuta av landskapet, blomsterprakten och utsikten. Reservatet är en del av ett område på Romeleåsen där det finns stora friluftslivsmöjligheter, framförallt kring Häckeberga Länk till annan webbplats. och kring friluftsmuseet Kulturens Östarp.

En mindre parkeringsficka finns i reservatets sydvästra hörn och närmaste busshållplats är Dörröd S cirka 2,5 km västerut. Från busshållplatsen kan du följa Skåneleden till naturreservatet och då passeras även Romeleåsens golfklubb med restaurang.

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • campa
  • framföra fordon, även fordon utan motor så som cykel eller häst
  • skada växter eller djur

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar så gäller följande förbud:

- Området får icke användas för campingändamål och liknande och ej heller får nedskräpning ske eller eld uppgöras.

- Växter inom området får icke skadas eller tagas därifrån.

- Djurlivet får icke störas, jakträttsinnehavare obetaget att i laga ordning utöva jakt inom området.

- Allmänheten må till fots färdas inom området på befintliga vägar och stigar. Fordonstrafik, som icke är betingad av vård eller tillsyn av området, får icke förekomma inom detsamma.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1964

Storlek: 16 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.588056, E 13.525333

Hitta mig

Sankt Pers nycklar.

Illustration: Katarina Månsson

Sankt Pers nycklar är en av våra vanligaste orkidéarter. Den blommar i maj-juni.