Wanås

I naturreservatet Wanås finns mer än 1100 riktigt stora gamla träd. Ett av dem är Snapphaneeken som är bland de största i Skåne. I de unika ekmiljöerna lever sällsyntheter som läderbagge och kardinalfärgad rödrock. Men de gamla träden erbjuder även håligheter till fladdermöss och skogsduvor. I anslutning till slottet finns en utställningspark med konstverk. Utställningsparken har god tillgänglighet och är ett populärt besöksmål med inträdesavgift.

Ett kärnområde för grova ekar och bokar i Skåne

I trakten kring Wanås finns över 1200 grova träd. Fler än 1100 av dem finns inne i naturreservatet. En av dem är Skånes femte grövsta ek, Snapphaneeken, som har en omkrets på nästan 7,5 meter. I reservatet finns omväxlande ekhagar och naturskogsmiljöer. Här finns det gott om grova och döda träd, vissa står fortfarande upp, andra ligger. Många idag ovanliga växter och djur bor i dessa trädjättar.

Trädjättar med rödrockar och läderlappar

Inte mindre än 45 ovanliga och hotade arter, så kallade rödlistade arter, har hittats i Wanås unika trädmiljöerna. De exklusiva skalbaggarna läderbagge och kardinalfärgad rödrock lever här, liksom bokoxen. I större stamhåligheter har starar och skogsduvor sina bon. Även ett stort antal ”läderlappar”, fladdermöss, tar skydd i dessa hålrum. I Wanås finns 12 av landets 19 fladdermusarter. Här kan nämnas barbastell och brun långöra. För att ytterligare hjälpa trädens invånare sätter länsstyrelsen upp fågelholkar och så kallade mulmholkar. Mulmholkarna är fyllda med ekmjöl och ska efterlikna trädmjölet som finns inne i de gamla ekarnas hålrum. Ett välkommet tillskott för småkryp som läderbaggen.

På vissa hagmarksekar kan man se vedlevande svampar som saffransticka och oxtungsvamp. I skogar och lundar växer gulplister, skogsbingel och ormbär runt dina fötter. Uppe bland träden kan mindre flugsnappare eller lundsångare flyga förbi eller sjunga en strof.

Friluftsliv

I delar av området finns en utställningspark med inträdesavgift. Utställningsparken med sina konstverk och sin goda tillgänglighet gör området till ett populärt besöksmål. Även i övrigt finns gott om vägar och stigar att vandra på. Wanås naturreservat har bildats för att värna och långsiktigt bevara de unika ekmiljöerna med sina mycket exklusiva skalbaggar, fladdermöss och andra arter som är knutna till de ståtliga gamla träden. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Trädklädd betesmark. Foto: Joel Jansson

Trädklädd betesmark. Foto: Joel Jansson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
  • samla skalbaggar och snäckor

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd,
  • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 125 hektar

Kommun: Östra Göinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Wanås utställningspark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.187556, E 14.045500

Hitta mig

Barbastell.

Illustration: Katarina Månsson


Den ovanliga fladdermusarten barbastell har sina jaktmarker i reservatet. Barbastellen är mycket sällsynt och globalt hotad. Med mycket stor tur kan man få se barbastellen fladdra förbi en sen kväll när den jagar småfjärilar.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 3.2 MB.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss