Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dalshult

I nordöstra Skåne ligger de tre naturreservaten Dalshult, Sporrakulla och Grävlingabackarna som tillsammans ger en bild av hur våra marker har använts i hundratals år och fram tills början av 1900-talet. I Dalshult finner man ett varierat beteslandskap med främst ädellövskog och hagmarker. I markerna finns många kulturhistoriska lämningar.

Gammalt odlingslandskap med hög biologisk mångfald

Kring gården Dalshult finner man en levande rest av det gamla odlingslandskapet. På den blockrika marken som domineras av ek går ännu djur på bete och ser till att skogen inte växer igen. Tack vare att bete har ägt rum på dessa marker under en lång tid finner man en rad hävdberoende arter i reservatet. De varierade skogliga miljöerna och ädellövskogens långa kontinuitet har skapat förutsättningarna för en hög biologisk mångfald med bland annat flertalet rödlistade lavar och vedlevande insekter. I det gamla jordbrukslandskapet har människa och natur tillsammans format en miljö som är mycket rik på arter.

Kulturhistoriska lämningar

I Dalshult finner man även spår efter gångna tiders slit på jordbruksmarken. Hamlade träd, terassodlingar och ruinen av en kvarn är några av de kulturhistoriska lämningar som finns i reservatet. Här finns även en synnerligen välbevarad fägata. Fägatan, som kantas av två stengärdsgårdar, användes för att leda boskap från gården till betet på utmarken.

Friluftsliv

I Kullaskogen ligger reservaten Dalshult, Sporrakulla Länk till annan webbplats. och Grävlingabackarna Länk till annan webbplats.. Här finns vandringsleder i varierande längd. Dalshult sträcker sig längs västra kanten av Kullaskogen och har några små sjöar i den norra delen. Här ligger även Dalshult gård. Glöm inte att spana efter kulturhistoriska spår i landskapet, vilket det finns gott om. Utmed lederna finns det några bänkar och bord om du behöver en paus. Genom området går Skåneleden (SL1 kust till kust, etapp 6A) och en knapp kilometer väster om området går det en förbindelseled (5 km) ner till Sibbhult där närmaste busshållplats finns. Parkeringsplats finns i det angränsande reservatet, Sporrakulla, där det även finns toalett. Vägen till Dalshult gård är stängd för biltrafik, men du är välkommen till fots. Om du vill besöka fler platser med liknande kulturlandskap ligger Örnanäs kulturreservat Länk till annan webbplats. cirka 10 km nordöst om Dalshult.

Dalshult along with Sporrakulla and Grävlingabackarna Nature Reserves provide an image of how the land has been used for over hundreds of years and up until the beginning of the 1900s. Sporrakulla and Dalshult show how the most fertile land nearest the farm was used as hay meadows and for cultivation while the less fertile, stony land in Grävlingabackarna was used as pastures, where the animals grazed in the woodlands. The cows were moved along the drove roads from the fertile areas close to the farm to the pastures. The stone walls along the drove roads stopped the animals from getting out into the meadows and fields to graze. In the traditional rural landscape, man and nature have together, shaped an environment which is very rich in species.

Stenblock i skogen. Foto: Mona Persson

Stenblock i skogen. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • plocka blommor eller skada växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. beträda tomtmark, (gäller ej fastighetsägare, tillsynspersonal, eller hyresgäster)

3. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, (inklusive mossor), lavar eller vedsvampar,

5. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

6. samla in djur, t ex insekter, skalbaggar eller mollusker, eller i övrigt avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

7. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

8. göra upp eld annat än på anvisade platser,

9. anlägga orienteringskontroller eller snitslade spår,

10. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och naturreservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 55 hektar

Kommun: Östra Göinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Sporrakulla gård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.289583, E 14.242694

Hitta mig

Citronfjäril.

Illustration: Katarina Månsson


Citronfjärilen är ett kärt vårtecken. Redan i slutet av mars kan man se de citrongula hanarna fladdra förbi på sin jakt efter nektar. Honorna är grönvita i färgen och lämnar sin övervintringsplats något senare. 

Kontakt

Marit Hedlund
naturvårdsförvaltare

E-post marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 21


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt