Dalshult

Dalshult och Sporrakulla var för 100 år sedan två av fyra ensligt belägna gårdar i den stora Kullaskogen i nordöstra Skåne. Gårdarna med sina små åkrar och stengärdesgårdar låg som små öar i denna vidsträckta utmark. Det är dessa små inägor med ett ålderdomligt odlingslandskap som är de två naturreservaten med samma namn. Marken i det närliggande reservatet Grävlingabackarna är däremot en del av den trädklädda utmarken. I Kullaskogen gömmer sig många tjärdalar och kolbottnar från svunna tiders framställning av träkol och tjära. Men här finns även gott om ruiner efter övergivna torp och de gamla gårdarna. Kvar är gården Sporrakulla från tidigt 1700-tal och soldattorpet Rodatorpet. Inägornas stengärden, terrassodlingar och topphuggna, hamlade träd är andra sevärdheter. Dalshultastigen är en av flera markerade leder som visar dig vägen. Den startar vid närliggande Sporrakulla gård.

Ålderdomligt landskap i skogsbygd

Naturreservaten Dalshult och Sporrakulla ligger i Kullaskogen utanför Sibbhult. De utgör en levande rest av ett ålderdomligt odlingslandskap i nordöstra Skånes skogsbygder. Sporrakulla och Dalshult var två av fyra gårdar som förr låg som små öar av öppenmark i den vidsträckta Kullaskogen. Dessa små inägor med gårdsbebyggelse, gamla åkrar, lövängar och stengärdsgårdar utgör dagens reservat med samma namn. Runt omkring breder den trädklädda utmarken ut sig. Ytterligare ett reservat, Grävlingabackarna, är en liten del av denna stora skog.

Hamlade träd med håligheter

I både Dalshult och Sporrakulla finns spår av det ålderdomliga jordbrukandet med stengärdsgårdar, odlingsrösen och terrassodlingar. På sina ställen syns topphuggna och knotiga gamla träd. Dessa hamlade träd har årligen blivit beskurna på på grenar och skott. Grenar som både gett djurfoder i form av löv och bark och sedan brännved till bakugnen. De gamla träden med sina håligheter är idag viktiga boplatser för både vedskalbaggar och fladdermöss.

Dalshults betade inägor

Dalshults betade inägor är idag trädklädda, mestadels med ekar. Träden är viktig för områdets många sällsynta vedinsekter och lavar. Betesdjuren ser samtidigt till att marken inte växer igen och att de betesgynnade växterna finns kvar. I det gamla jordbrukslandskapet har människa och natur tillsammans format en miljö som är mycket rik på arter.

Fägator och tjärdalar

Från det gamla gårdsläget i Dalshult löper en fägata ut till den betade skogen. De båda stenmurarna som kantar vägen gjorde det lätt att driva ut djuren dit. Ute i skogen gömmer sig idag spår från svunna tiders framställning av kol och tjära. Både kolbottnar och tjärdalar framträder under mosstäckta stenar.

Gården Sporrakulla och Rodatorpet

Numera finns bara Sporrakullagården och soldattorpet Rodatorpet kvar. Två välbevarade byggnader från 1700- och 1800-talen som ligger i Kullaskogen, men utanför reservatet. De andra tre gårdarna: Dalshult, Broddakulla och Trollakulla, finns bara kvar som ruiner. I Kullaskogen kan du dessutom hitta många ruiner efter alla de torp som en gång beboddes i skogen.

Friluftsliv

I Kullaskogen ligger reservaten Dalshult, Sporrakulla och Grävlingabackarna. Sporrakulla gård, strax öster om reservatet, är en bra startpunkt. Här finns parkering, toalett, rastplats med eldstad (medtag grillkol) och här startar/passerar flera vandringsleder. Glimåkra Hembygdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuder dessutom guidning på gården sommartid. Två rundslingor startar här som tar dig runt i Dalshults naturreservat. Broddakullastigen, 2 km (röd), passerar både Sporrakulla gård och rastplatsen vid Broddakulla gårdsruin innan leden kommer in i Dalshults marker. Dalshultastigen, 2,5 km (gul), går istället norrut och passerar kolbotten, tjärdal, torpruiner och en fägata (stig som kantas av stenmurar) vid Dalshults gårdsruin. Skåneleden passerar igenom Dalshult och längs leden i väster syns ruinerna efter Sporrakullas gamla vattenkvarn och ett stenbrott. Rodatorpsslingan, 7 km (grön), passerar bara förbi Dalshult på sin väg genom de fornlämningsrika markerna upp till det gamla välbevarade soldattorpet Rodatorpet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. En förbindelseled till Skåneleden (5 km) går ner till Sibbhult där närmaste busshållplats finns. En karta över Kullaskogens leder och kulturlämningar finns i Skogssällskapets kartfolder Sporrakulla och Rodatorpet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du vill besöka fler platser med liknande kulturlandskap ligger Örnanäs kulturreservat cirka 10 km nordöst om Sporrakulla/Dalshult.

Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Dalshult along with Sporrakulla and Grävlingabackarna Nature Reserves provide an image of how the land has been used for over hundreds of years and up until the beginning of the 1900s. Sporrakulla and Dalshult show how the most fertile land nearest the farm was used as hay meadows and for cultivation while the less fertile, stony land in Grävlingabackarna was used as pastures, where the animals grazed in the woodlands. The cows were moved along the drove roads from the fertile areas close to the farm to the pastures. The stone walls along the drove roads stopped the animals from getting out into the meadows and fields to graze. In the traditional rural landscape, man and nature have together, shaped an environment which is very rich in species.

Stenblock i skogen. Foto: Mona Persson

Stenblock i skogen. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • plocka blommor eller skada växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. beträda tomtmark, (gäller ej fastighetsägare, tillsynspersonal, eller hyresgäster)

3. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, (inklusive mossor), lavar eller vedsvampar,

5. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

6. samla in djur, t ex insekter, skalbaggar eller mollusker, eller i övrigt avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

7. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

8. göra upp eld annat än på anvisade platser,

9. anlägga orienteringskontroller eller snitslade spår,

10. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och naturreservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 55 hektar

Kommun: Östra Göinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Sporrakulla gård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.289583, E 14.242694

Hitta mig

Citronfjäril.

Illustration: Katarina Månsson


Citronfjärilen är ett kärt vårtecken. Redan i slutet av mars kan man se de citrongula hanarna fladdra förbi på sin jakt efter nektar. Honorna är grönvita i färgen och lämnar sin övervintringsplats något senare. 

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss