Osby skansar

Osby skansar ligger vackert beläget på en höjd mellan Helge å och Osbysjön. I detta lilla reservat finner du omarkerade stigar som tar dig till den gamla försvarsanläggningen Sibbarps skans från 1600-talet. De äldsta bokarna i reservatet har börjat nå en respektabel ålder. På de gamla trädens bark kan du hitta sällsynta lavar som bokkantlav och stiftklotterlav. Parkering finns vid hembygdsgården Stavhultsgården intill.

Gammal försvarsanläggning

Naturreservatet Osby skansar är vackert beläget på en höjd mellan Helge å och Osbysjön, strax söder om Osby tätort. Reservatets namn kommer från den skans, en äldre typ av försvarsanläggning, som byggdes 1611 medan Skåne ännu tillhörde Danmark. Platsen var väl vald. Från höjden hade man bra utsikt över både landsvägen och bron över Helge å som skulle bevakas mot inträngande svenska trupper. Den gamla försvarsanläggningen kallas både Osby och Sibbarps skans eller skansar.

Skansarna genom åren

Efter sin tid som försvarsanläggning började området istället att nyttjas för jordbruk. Vid mitten av 1800-talet var området kring skansen betydligt öppnare än idag. Platsen kallades för Eket och man kan anta att vidkroniga hagmarksekar stod spridda i området. Nere mot ån låg fuktiga mader med god gräsväxt, medan själva höjden var mager, stenig och klädd av ljung. Delar av området brukades som äng där man skördade hö. När ängsbruket övergavs nyttjades hela området som betad hagmark, men i början av 1900-talet upphörde även betet. Området växte igen och ekhagen förvandlades till den bokskog som möter besökaren idag.

Gamla träd och biologisk mångfald

De äldsta bokarna i reservatet har börjat nå en respektabel ålder. På de gamla trädens bark kan man hitta sällsynta lavar som bokkantlav och stiftklotterlav. Vissa av träden är helt döda, vilket gynnar olika vedlevande insekter och hackspettar. Både gröngöling och större hackspett förekommer i reservatet. De söker sig gärna till högstubbar och torrträd, där skafferiet av olika insektslarver är välfyllt. Om man tittar närmare på en högstubbe kan man se massor av små, runda hål där skalbaggar krupit ut efter att ha levt som larver inne i veden.

Hembygdsgården

Omedelbart intill reservatets sydvästra gräns ligger Stavhultsgården. Gården är en ryggåsstuga från 1600-talet, som 1940 flyttades hit från Stavshult i Visseltofta socken. Stugan används idag som hembygdsmuseum.

Friluftsliv

I detta lilla reservat, som ligger fint belägen mellan Helge å och Osbysjön, finns det omarkerade stigar som tar dig till Sibbarps skans. Parkeringsplats finns vid hembygdsgården Stavhultsgården intill naturreservatet. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Osby station ligger cirka 4 km norrut.

Osby Skansar (Osby Forts) is today a calm oasis in which you can enjoy the stillness of the beech woodlands. However, this was once the site where a bitter border war played out. Between 1611 and 1613, the Danish had defences high up on the ridge in order to control the road between Sweden and Denmark that ran through here by the lake Osbysjön. From the fort the local farmers controlled the fording points across the river Helge Å that lay below.

From Woodland Pasture to Heath Beech Woodlands

Osby Skansar, otherwise known as Sibbarps Skans (Sibbarp's Fort), is just a couple of kilometres south of Osby, between the lake Osbysjön and the river Helge Å. The Swedish Society for Nature Conservation bought the land in 1916 and it was first protected as a natural monument in 1921 and then as a reserve in 1928.

Previously the area was part of the open cultivated landscape. Livestock grazed on heather-covered, rocky slopes with solitary oaks. When grazing ceased, the land grew once more. Trees appeared, and today there is a diverse beech woodland. Here and there are the remaining juniper bushes who can bear witness to the time when livestock shaped the landscape. Bilberry and wavy hair-grass dominate the meagre moraine land.

In the middle of the woodland lies a wetter area in which there is birch carr with a couple of mirror-like ponds among the trees. In the eastern part of the reserve, there is a small summit where the grey-red granite bedrock is exposed. From here there is a beautiful view over the lake.

Battle at the Fort

On a day in September 1657, a group of Swedes came riding from the south. They had been in Skåne and were now on their way home. Here, by Sibbarps Skans, the met the Danish and their commander, Knud Ulfeldt. A bitter battle broke out, resulting in many deaths on both sides. A memorial stone was erected on the spot in order to honor the fallen, among them Knud Ulfeldt.

In the last ever Danish-Swedish war, the Swedish captured the fort from the local farmers, who the Danish king, Christian IV, had tasked with defending the border. The ruins of the fort can still be seen in the Woodlands. At the centre of the fort there are two stone cairns – created when the land was cleared of stones for cultivation – and a single tree.

Rural Museum and Ancient Meadows

There is a museum of rural life at the south-western boundary of the reserve. This is housed in an old cottage from the 17th century that was moved here from Stavshult. If you gaze over the river you can look out over Hasslaröds Ängar (Hasslaröd Meadows). These are areas that flood and were once used for hay-making, but have now been allowed to become overgrown.

Skog i Osby Skansar. Foto: Alex Regnér

Skog i Osby Skansar. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Enligt Länsstyrelsens beslut den 28 december 1928 är all åverkan förbjuden.

Tänk på att inte:

  • skräpa ned
  • göra upp eld
  • samla eller skada växter och djur
  • tälta
  • cykla eller framföra motorfordon

Du kan läsa föreskriften i dess ursprungliga lydelse i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar så gäller följande enligt Länsstyrelsens beslut från 1928:

- All åverkan å området är förbjuden vid påföljd som i § 14 i lagen om den 25 juni 1909 angående naturminnesmärkens fredande säges.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1928

Storlek: 7 hektar

Kommun: Osby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.352111, E 13.968861

Hitta mig

Stenknäck.

Illustration: Katarina Månsson


Stenknäcken är en kraftig fink med en rejäl näbb. Namnet till trots kan den inte knäcka stenar, men väl körsbärskärnor och andra hårda frön.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 489.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sibbarps skans Öppnas i nytt fönster. (historia på plats)

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss