Maskängen

Söder om Hardebergaspåret ligger en liten avskild slåtteräng som kallas Maskängen, mark som styckades av när järnvägen byggdes mellan Lund och Harlösa för över 100 år sedan. Maskängen har en speciell flora och fauna.

Det lilla naturreservatet sluttar svagt åt söder och utgörs av fuktängar med en väldigt artrik flora. Man hittar bland annat brudbröd, sommarfibbla, smörbollar, jungfrulin och ängsskära. I närheten av Maskängen finns även Kungsmarkenslänk till annan webbplats och Sularpskärrets naturreservat.länk till annan webbplats

Maskängen ligger utmed infarten till Kungsmarken. Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Mikael Olofsson
naturvårdsförvaltare

E-post mikael.olofsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 34


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • rida
  • cykla

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block och mark

2. plocka eller gräva upp växter

3. tälta eller göra upp eld

4. rida eller cykla

5. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

6. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1993

Storlek: 2 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid Kungsmarkens 
golfklubblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

N 55.711972, E 13.274806

Hitta mig


Brudbröd är en exklusiv art i den ogödslade ängs- och hagmarken. Den blommar under maj-juli med gräddvita blommor som sitter i en yvig samling i stjälkens topp. Blomknopparna är klotrunda och rosa-röda. Doften för tankarna till tuggumi då de innehåller ämnet metylsalicylat. Rotknölarna lär uppskattas av grisar vilket givit upphov till smeknamn som galtört och soknappar.
Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne

Mer information

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.