Sularpskärret

Foto: Marie Björkander

Sularpskärret är ett kommunalt naturreservat. Det ligger bara ett stenkast från Lund. Ett blomstrande kärr som är rikt på kalk, men fattigt på näring. Sådana här rikkärr är idag ovanliga vilket gör området särskilt värdefullt. Marken är känslig och allra bäst är det att njuta av växterna från cykelvägen.

Kalkrikt kärr

Sularpskärret ligger öster om Lund, utmed cykelvägen (Hardebergaspåret), halvvägs mot Södra Sandby. Reservatet innehåller den speciella naturtypen rikkärr. Här sipprar det upp kalkrikt grundvatten samtidigt som marken i övrigt inte innehåller så mycket näring som kväve och fosfor.

Ovanliga blommor och snäckor

Det gör att många krävande och ovanliga blommor och djur trivs här. Över 200 växter har hittats på en liten yta. Några av dom är majviva, smörbollar, darrgräs, vildlin, slåtterblomma och stor kärringtand. Djur som är särskilt kalkälskande är snäckor och sniglar. Här kan man hitta ovanliga arter såsom kalkkärrsnäckan och smalgrynsnäckan. De rara blommorna och snäckorna är samtidigt beroende av att kärret hålls öppet och välskött med bete eller slåtter. Skulle marken växa igen skulle blomsterprakten snart försvinna.

Friluftsliv

Känslig mark som bäst upplevs från cykelvägen.

Majviva. Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

E-post tekniska.forvaltningen@lund.se

Telefon 046-359 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda, även med engångsgrill
  • tälta i mer än ett dygn
  • cykla
  • rida
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. cykla eller framföra motordrivet fordon,

2. tälta under längre tid än ett dygn,

3. medföra ej kopplad hund,

4. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning – informationsskyltar och reservatsskyltar samt gränsmarkering undantagna,

5. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada levande och döda träd, fast naturföremål eller ytbildning,

6. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,

7. rida,

8. elda, vilket innefattar användning av engångsgrill.

Vidare är det utan kommunens tillstånd förbjudet att:

9. anordna idrottstävlingar, exempelvis orienteringstävling,

10. plocka eller gräva upp kärlväxter eller mossor

11. bedriva vetenskapliga studier.

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 3 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Lunds kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid intilliggande reservat Fågelsångsdalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.712472, E 13.321389

Hitta mig

Jonas Lundin


Smörbollen är i Sverige vanligast i fjälltrakterna, men den förekommer sparsamt över större delen av landet. Från maj till juli kan man se blommande smörbollar på den öppna ängsmarken i reservatet.
Illustration: Jonas Lundin

Mer information

Lunds kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.