Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kaninlandet

Det kommunala naturreservatet Kaninlandet ligger intill idrottsanläggningen Tornavallen i Torna Hällestad. Namnet kommer troligen av att kaninerna trivs i de lättgrävda, sandiga markerna. Här trivs även en stor mängd insekter och blommor som hedblomster och gul fetknopp. I området finns flera omarkerade stigar att följa.

Magra sandmarker

Kaninlandet nyttjades fram tills mitten av 1900-talet främst som åkermark. På den tiden låg det även en gård i mitten av området. Sedan dess har Kaninlandet förblivit obrukat, men under de senaste decennierna har Lunds kommun genomfört olika markstörningar för att förhindra igenväxning av området. Idag kännetecknas reservatet av magra, sandiga marker som domineras av gräs och blommor som hedblomster, backtimjan och gul fetknopp.

Spännande insekter

Kaninlandet är en mycket viktig lokal för insektsarter som är beroende av öppna, sandiga och blomsterrika miljöer. Drygt 50 rödlistade arter har noterats i området, däribland sällsynta gaddsteklar och fjärilar. Till de riktiga rariteterna hör bland annat sandjägarstekel, mjölfly, streckhedspinnare och monkesolbi.

Mark som behöver störas

För att Kaninlandet ska behålla sina höga naturvärden är det viktigt att marken störs med jämna mellanrum så att de öppna markerna inte växer igen. Många av arterna i reservatet är beroende av att kunna gräva bon i solvarma sandblottor. Därför bearbetas marken regelbundet genom bland annat ridning, grävning, harvning, slåtter och bränning. Även besökarnas trampande fötter bidrar till att hålla Kaninlandet öppet!

Friluftsliv

Genom reservatet går inga markerade leder, men det finns stigar att följa eller så kan du bara ströva fritt. Om du är intresserad av insekter är detta en fin plats att besöka på sommarhalvåret. Strax utanför reservatet går Skåneleden (SL2 nord till syd, etapp 13 A) förbi som norrut tar dig mot Skryllegården och söderut till Knivsåsen Länk till annan webbplats.. Parkering finns i närheten av reservatet i norr och närmaste busshållplats är Torna Hällestad Trollskogen. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Kaninlandet är ett av många naturreservat som ligger i Skrylleområdet som har stora friluftslivsmöjligheter med vandrings-, rid- och cykelleder, vindskydd och grillplatser. I Skrylle Länk till annan webbplats. finns även naturum Skrylle och Skryllegården med restaurang, samt den angränsande nationalparken Dalby Söderskog Länk till annan webbplats..

Borsttåtel. Foto: Länsstyrelsen

Borsttåtel. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad under tiden 1 mars - 15 oktober
  • elda
  • ställa upp eller övernatta i husvagn/husbil
  • cykla utanför anvisade platser

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. borra, måla eller på annat sätt skada levande och döda träd, fast naturföremål eller ytbildning,

2. cykla förutom på av förvaltaren anvisad väg, stig eller plats,

3. medföra hund eller annat husdjur som inte hålls i koppel under perioden 1 mars-15 oktober,

4. elda,

5. ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn eller liknande.

Det är förbjudet utan förvaltarens medgivande att:

6. samla in ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,

7. bedriva övnings- eller tävlingsverksamhet,

8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

9. utföra någon form av anläggning eller ställa ut för reservatet främmande föremål,

10. framföra motordrivet fordon,

11. utföra grävningsarbeten.

Föreskrifter uppdaterade 2018-07-30

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRidled Ridled

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 8 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Lunds kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.678333 , E 13.410722

Hitta mig

Sexfläckig bastardsvärmare.

Illustration: Katarina Månsson

Kaninlandet är en viktig insektslokal. Den sexfläckiga bastardsvärmaren är en av många rariteter som man kan hitta i naturreservatet. Den sexfläckiga bastardsvärmaren har som namnet antyder sex fläckar på framvingarna. Den flyger i juli och larverna har käringtand som värdväxt.

Kontakt

Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

E-post tekniska.forvaltningen@lund.se

Telefon 046-359 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss