Humlamaden

På Romeleåsens norra sida finns ett stycke jordbrukshistoria. Här går än idag korna betandes i ett träd- och buskbeklätt landskap. På våren färgar de blommande vilda körsbärsträden sluttningen vit.

Landskapet på Romeleåsens har förändrats genom historien. Men fortfarande är mycket sig likt i Humlamaden. Då som nu kännetecknas området av att vara ett betat område med gott om enar. Här finns även en del träd som ek och vildkörsbär. På marken sträcker sig mandelblomma, backtimjan och jungfrulin upp mot himlen.

Enar ger skydd

Humlamadens näringsfattiga och kuperad terräng passade inte för odling. Därför hade forna tiders bönder sina betesdjur här. Stora delar av Romeleåsen har varit vidsträckt betad fäladsmark. Mycket är idag borta, men i Humlamaden finns enefäladen kvar. Enarna är viktiga för till exempel törnsångaren och gulsparven som båda bygger sina bon innanför enarnas skyddande taggar.

Urbergshorst

Romeleåsen är Sveriges sydligaste horst. En horst bildas vid så kallade förkastningar där vissa delar av landskapet höjs och andra sänks. Fenomenet skapar höjder i landskapet som kallas för horstar. Humlamadens läge på urbergshorsten Romeleåsen har gett området dess speciella karaktär och också två utkiksplatser. Båda bjuder på en magnifik utsikt.

Får på bete i Humlamaden. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Får på bete i Humlamaden. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • plocka ved eller samla pinnar
  • rida eller köra med häst

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. bortföra ved, skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. plocka eller gräva upp växter,

4. göra upp eld med undantag för eldning i sprit- och gasolkök,

5. ställa upp för reservatet främmande föremål,

6. rida eller köra med häst,

7. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,

8. avsiktligt störa det vilda djurlivet,

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

10. fånga eller samla in vedlevande svampar och vilda djur, t ex insekter, spindlar, mollusker och andra ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 26 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i nordost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.610194, E 13.531833

Hitta mig

Jungfrulin.

Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne


Jungfrulin är en lågväxt, flerårig ört med blå eller rosa blommor som sitter samlade i en ganska stor klase i toppen. Du ser dem blomma i de öppna välbetade naturbetesmarkerna under sommarlovet. Myror hjälper till att sprida denna växt genom att de bär iväg på fröna. Samlandet beror på att fröna har ett bihang som innehåller energirik olja som myrorna gillar.

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt