Humlamaden

Landskapet på Romeleåsens har förändrats genom historien. Fortfarande är dock mycket sig likt i Humlamaden och här finns enefäladen kvar. Enarna är viktiga för till exempel törnsångaren och gulsparven som båda bygger sina bon innanför enarnas skyddande barr. På våren färgar de blommande vilda körsbärsträden sluttningen vit. Humlamaden betas av djur och området saknar leder. Undvik hund bland betesdjur.

Gammal enefälad på Romeleåsen

Landskapet på Romeleåsens har förändrats genom historien. Men fortfarande är mycket sig likt i Humlamaden. Då som nu kännetecknas området av att vara ett betat område med gott om enar. Här finns även en del träd som ek och vildkörsbär. På marken sträcker sig mandelblomma, backtimjan och jungfrulin upp mot himlen.

Enar ger skydd

Humlamadens näringsfattiga och kuperad terräng passade inte för odling. Därför hade forna tiders bönder sina betesdjur här. Stora delar av Romeleåsen har varit vidsträckt betad fäladsmark. Mycket är idag borta, men i Humlamaden finns enefäladen kvar. Enarna är viktiga för till exempel törnsångaren och gulsparven som båda bygger sina bon innanför enarnas skyddande taggar.

Urbergshorst

Romeleåsen är Sveriges sydligaste horst. En horst bildas vid så kallade förkastningar där vissa delar av landskapet höjs och andra sänks. Fenomenet skapar höjder i landskapet som kallas för horstar. Humlamadens läge på urbergshorsten Romeleåsen har gett området dess speciella karaktär och också två utkiksplatser. Båda bjuder på en magnifik utsikt.

Friluftsliv

Humlamaden är en betesmark. Området saknar leder men det finns stängselpassager. Undvik hund bland betesdjur. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Får på bete i Humlamaden. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Får på bete i Humlamaden. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • plocka ved eller samla pinnar
  • rida eller köra med häst

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. bortföra ved, skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. plocka eller gräva upp växter,

4. göra upp eld med undantag för eldning i sprit- och gasolkök,

5. ställa upp för reservatet främmande föremål,

6. rida eller köra med häst,

7. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,

8. avsiktligt störa det vilda djurlivet,

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

10. fånga eller samla in vedlevande svampar och vilda djur, t ex insekter, spindlar, mollusker och andra ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 26 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i nordost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.610194, E 13.531833

Hitta mig

En

Illustration: Katarina Månsson


En och enefälad - busken som förknippas med tuvig och stenbunden naturbetesmark. Gärna omgiven av små färgglada ängsblommor. Vissa enbuskar har hanblommor och andra honblommor. I maj när enen ”ryker” och frömjölet sprids för vinden, utvecklas enbär på de befruktade honblommorna. Egentligen är enbären inte alls några bär, utan kottar som bildas när tre köttiga fröfjäll växer ihop. Det första året är enbären små och gulgröna. Andra sommaren är de lite större och grönare. Först under tredje året mognar de och blir blåsvarta med sötare smak. Alla stadierna kan finnas på en och samma honbuske. Denna taggiga buskes sega virke kan du stöta på i smörknivar.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss