Klingstorpabäcken

Klingstorpabäcken med sitt rena vatten slingrar sig fram genom skog och öppenmark i ett böljande landskap utanför Färingtofta i Klippans kommun. På sin väg mot Rönne å passerar den både sumpskogar och blomrika betesmarker. I Klingstorpabäcken lever öring och den idag ovanliga flodpärlmusslan. Båda arterna behöver rinnande vatten med skuggande träd och bra bottnar. Flera små grusvägar och stigar går genom reservatet. Men utmed bäckarna är terrängen ofta svårtillgänglig.

Geologin och vattnet

Vattendragen i naturreservatet Klingstorpabäcken består av en huvudfåra Klingstorpabäcken - Guvarp och ett biflöde Klingstorpabäcken - Karup. I och kring åfåran finns en del värdefulla isälvsavlagringar. Bäcken eller ån slingrar sig fram (meandrar) på ett naturligt sätt. Ibland delar den upp sig i flera parallella fåror (kvillområden) som snart möts och går ihop i en samlad åfåra igen. På vissa sträckor strömmar vattnet fram bland block, sten och grus. I andra delar rinner det lugnt och stilla.

Flodpärlmusslan behöver öringen

Öringen trivs i åsträckorna med relativt hög vattenhastighet, mycket block och en god skuggning. Tack vare att det finns här kan öringen men också den exklusiva flodpärlmusslan leva vidare här. Under en viss tid i livet behöver flodpärlmusslans larver öringen för sin överlevnad. Förutom i Klingstorpabäcken finns flodpärlmusslan bara i några få och svaga bestånd i Skåne. Utanför reservatsområdet har man även hittat enstaka exemplar av den akut hotade flodkräftan och ål. Andra fiskar i vattendraget är lake, elritsa, bäcknejonöga, abborre och gädda.

Växter i och vid vattnet

I kvillområdena där åfåran delar upp sig i flera små parallella bäckar finns en rik växtlighet med till exempel näckmossa, axslinga, kabbleka, igelknopp och vattenmynta. I omgivande betesmarker och strandängar växer mandelblomma, småvänderot och smörboll.

Friluftsliv

Flera små grusvägar och stigar passerar de olika områdena som ingår i naturreservatet, men utmed bäckarna är terrängen på sina ställen svårtillgänglig. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Klingstorpabäcken. Foto: Pernilla Olsson

Klingstorpabäcken. Foto: Pernilla Olsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • tälta, campa
 • samla t.ex. musslor och snäckor

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. sätta upp anslagstavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande,

 2. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

 3. medföra hund annat än hållen i fysiskt koppel,

 4. tälta, anordna camping eller uppställningsplats för husvagn, campingbil eller liknande,

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

 5. fånga insekter, spindlar, snäckor, musslor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet, under förutsättning att det inte strider mot fridlysningsbestämmelser. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

 6. samla in mossor, lavar, eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggs exemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysnings bestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 20 hektar

Kommun: Klippan

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.049444, E 13.382694

Hitta mig

Smörbollar.

Illustration: Jonas Lundin


Smörbollen är i Sverige vanligast i fjälltrakterna, men den förekommer sparsamt över större delen av landet. Från maj till juli kan man se blommande smörbollar på den öppna betesmarken i reservatet.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 453 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn till vänster och sedan fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss