Hörby fälad

På gångavstånd från Hörby ligger Hörby fälad. Den är en rest av det odlingslandskap som en gång var typiskt för Skåne. I de betade markerna syns gamla stenmurar och odlingsrösen. Och mellan stenar, enar och rosenbuskar växer fårsvingel, stagg och ärenpris. I och kring Lågedammen finns ett rikt fågelliv. Skåneleden passerar genom reservatet och här finns gott om småstigar som tar dig runt i fäladen.

Typisk skånsk enefälad

Enefälader är typiska för Skåne, men numera finns endast små rester kvar av dessa vidsträckta betesmarker från förr. Ordet fälad är det skånska ordet för allmänning, som var en gemensamt brukad åker- och betesmark. Otaliga röjningsrösen spridda över hela reservatsområdet vittnar om att fäladen även brukats som åkermark. Det finns dessutom ett flertal stensättningar och två domarringar från järnålder.

Betesmarkens flora

Betesgynnade växter, som fårsvingel, stagg, ljung, stenmåra och ärenpris, växer mellan enar och rosenbuskar. På de torra sluttningarna väster om dammen blommar stora mängder backsippa i april–maj. I fuktigare partier förekommer darrgräs, humleblomster och mannagräs. Orkidén Sankt Pers nycklar står sydost om dammen. Både backsippa och Sankt Pers nycklar är fridlysta och förbjudna att plocka.

Lågedammens invånare

I reservatet ligger även en damm, Lågedammen. I och kring dammen finns ett rikt fågelliv. På tuvorna av bunkestarr häckar en vaksam skrattmåskoloni. Till dammens invånare hör också sothöna, knölsvan och smådopping.

Friluftsliv

Detta tätortsnära naturreservat ligger på gångavstånd, strax nordväst om Hörby. Skåneleden (SL2 nord till syd, etapp 9) passerar genom reservatet och här finns även andra småstigar som tar dig runt i fäladen. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Parkeringsmöjlighet finns vid Hörby sportcenter, alldeles intill reservatet. Närmaste busshållplats, Magistergatan, ligger i Hörby cirka 1 km från reservatet

På andra sidan motorvägen ligger det stora strövområdet Fulltofta Länk till annan webbplats.. Följer du Skåneleden ca fem km norrut kommer du till strövområdets nav - Fulltofta naturcentrum.

Vy över landskapet med Lågedammen i bakgrunden. Foto: Jörgen Nilsson

Vy över landskapet med Lågedammen i bakgrunden. Foto: Jörgen Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • elda
  • gräva upp växter
  • framföra motorfordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. framföra vattenfarkost i Lågedammarna,

4. tälta,

5. göra upp eld,

6. gräva upp växter (inklusive mossor), lavar eller plocka vedlevande svampar eller växten slåttergubbe samt att plocka växter för kommersiellt bruk,

7. medföra hund som ej hålls i fysiskt koppel,

8. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

9. framföra motorfordon,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

10. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

11. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

12. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Föreskrifter uppdaterade 2018-07-30

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1974

Storlek: 38 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Hörby sportcenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.855694, E 13.641917

Hitta mig

Darrgräs med ängsblåvinge

Illustration: Katarina Månsson


Det är lätt att missa darrgräset som ofta växer tillsammans med färgglada ängsblommor som orkidéer. Men tittar du lite extra så känner du lätt igen detta gräs. Med sina hjärtformade småax som sitter på ett tunt vågigt strå darrar de av minsta vindpust. Darrgräs var en vanlig växt i de ogödslade gamla ängarna. Men i takt med att denna naturtyp blivit allt mer ovanlig har även darrgräset blivit svårare att hitta. Men i detta naturreservat finns det kvar.

Mer information

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss