Fulltofta

Fulltofta gård och Fulltofta-Häggenäs är två reservat som gränsar till varandra och som båda ingår i det stora strövområdet Fulltofta. Området utgörs av ett gammalt godslandskap med stor variation. Inom Fulltofta-området finns såväl djupa ädellövskogar som fäladsmarker, dammar och bäckar. Reservatet har även en kustlinje längs med Ringsjöns östra strand som kan passa för bad. Fulltofta är ett mycket välbesökt friluftsområde och många besök utgår från Fulltofta Naturcentrum, en liten bit utanför reservatet.

Risbygd med naturvärden

Fulltofta är beläget inom den så kallade risbygden och kännetecknas idag av betade hagmarker, fuktiga alskogar och lövskogsdungar. Typiskt för området är ekhagarna. I och vid Kohagen, öster om Fiskarehus, står flera gamla och ihåliga jätteekar. Gäddeeken på höger sida om vägen innan Fiskarehus och Treklöften inne i Kohagen är två av dessa 500-åriga bjässar som är några av Skånes äldsta träd. Ekarna är hem för en mängd sällsynta lavar och insekter, bland annat den stora och spektakulära skalbaggen läderbagge. 

Stora däggdjur

De skiftande naturtyperna och den omväxlande vegetationen i reservatet skapar förutsättningar för ett rikt och varierat djurliv. Både älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, räv och vildsvin förekommer inom reservatet.

Östra Ringsjöns fågelliv

Reservatet omfattar även en betydande del av Östra Ringsjön. Här finns grunda sandstränder med sandbotten och sjön utgör en viktig rastplats för sjöfåglar som sångsvan, gräsand, brunand, knipa och storskrake. Nära Fulltofta kyrka och herrgården finns även ett storkhägn som är tillgängligt för besökare.

Fornlämningsrika marker

I området finns en stor mängd fornlämningar. Ringsjöns stränder har varit bebodda sedan stenåldern och här finns spår från flera olika historiska epoker. Stengärden, odlingsrösten, torpruiner, lämningar av kvarnar samt Fulltofta herrgård och kyrkan från 1100-talet bildar tillsammans en intressant kulturmiljö.

Strövområdet Fulltofta

De båda reservaten Fulltofta och Fulltofta-Häggenäs samt Östra Fulltofta ingår eller gränsar till det vidsträckta strövområdet Fulltofta, som stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för. I strövområdet finns flertalet vandringsleder, såväl korta som långa. Många besökare utgår från Fulltofta naturcentrum som ligger en liten bit utanför naturreservaten. Från Fulltofta utgår även vandringsleder till reservaten.

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Fulltofta gård och Fulltofta-Häggenäs

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • förstöra fast föremål eller ytbildning
  • sätta upp anslag och tipsrundor

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning

2. tälta eller uppställa husvagn annat än på härför avsedda platser

3. beträda besådd mark och

4. anbringa plakat, affisch, inskrift eller annan liknande anordning.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- att gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- att framföra motordrivet fordon

- att tälta eller uppställa husvagn

- att medföra ej kopplad hund

- att göra upp eld

- att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Fulltofta gård

Bildat: 1971

Storlek: 971 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Fulltofta-Häggenäs

Bildat: 1977

Storlek: 33 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne i samråd med markägaren

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.876806, E 13.596528

Hitta mig

Illustration: Katarina Månsson


Vildsvinen är mycket skygga och visar sig sällan, men det är lätt att se var de har bökat någonstans. Ibland kan man även hitta borst som har fastnat i barken på ett träd efter att ett vildsvin har kliat sig.

Mer information

InformationsskyltPDF

Information in English & DeutschPDF

Stiftelsen Skånska landskaps webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folder med karta över Fulltofta strövområdePDF

Fulltofta gård: Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Fulltofta-Häggenäs: Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.