Domsten-Viken

Domsten-Viken är en rest av den förr så vidsträckta allmänningen Kulla Fälad. Fortfarande betas delar av denna kusthed som du kan uppleva genom att följa Skåneleden mellan Höganäs och Helsingborg. I havet utanför Domsten - Viken finns grunda lekbottnar för många fiskar. Den goda tillgången på mat gör reservatet populärt bland rastande och flyttande vadarfåglar. Det finns även goda chanser att se säl. Ofta ligger sälarna och vilar på ett stort grund nära stranden.

Tångvallar som berättar om livet i havet

En stor del av reservatet utgörs av ett sandhedsområde med en smal, stenig strand. På sina ställen förs sand upp av vågorna och det bildas ibland tångvallar. I tångvallarna hittar man snäck- och musselskal som ger en bild av hur livet på havsbottnen ser ut.

Bergtallar och torrängsväxter

De skogklädda delarna består mest av planterad bergtall med inslag av ek och björk. Ört- och gräsfloran på kusthedsområdet förändras i takt med slitage och kaninernas betande. Kalätna, torra, partier ger plats för mossor och lavar.

Grunda bottnar med fisk och vadarfåglar

Den grunda stranden används som rast- och matplats av flyttande vadarfåglar. Reservatet sträcker sig ut till tremeterskurvan. Havet utanför ingår i Grollegrunds Länk till annan webbplats. marina naturreservat som omfattar cirka 1580 ha. De grunda hårdbottnarna är viktiga som bland annat lek- och födosöksplatser för olika fiskarter.

Viloplats för sälar

Strax utanför stranden finns ett grund som ofta används som viloplats för sundets sälar.

Friluftsliv

Skåneleden går genom Domsten-Viken på sin väg mellan Helsingborg och Höganäs. Passa på att spana efter säl på grundet strax utanför stranden. Parkering och busstopp finns utmed Christinelundsvägen som skär genom reservatet. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

The Domsten-Viken Reserve is the remains of the extensive pasture, Kulla Fälad. It is a part of an old coastal heathland landscape which has long been used by man, primarily for grazing.

Sand and stones

The area is now a sandy heath with a narrow, stony beach. In some places, the sand has been pushed up by the waves and sometimes forms banks covered in seaweed. The seaweed mixed with shells from mussels and other shellfish, gives us an idea of how the seabed looks further out.

Woodland shaped by the wind

The wooded areas consist mainly of planted mountain pine with patches of oak and birch. The flowers and grassland on the coastal heath change due to the erosion and the rabbits’ grazing. Dry patches, grazed bare, provide space for mosses and lichens.

Birds and Fish

The shallow shore is used by migrating wading birds for resting and feeding. The Nature Reserve extends out to the three metre contour line. The marine area beyond is included in Grollegrund marine Nature Reserve which includes approximately 1580 hectares. The shallow, hard sea bed is an important breeding and foraging ground for fish.

Havsutsikt. Foto: Mats Sjöberg

Havsutsikt. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • ha hund okopplad
  • göra upp eld annat än område inom 5 meter från strandlinjen med undantag av sandstrandspartier som utmärkts på bifogad karta (karta 2), under den tid då eldningsförbud ej råder

Karta 2 Pdf, 474.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

• framföra eller sjösätta vattenskoter eller motsvarande farkost,

• färdas fortare än 5 knop med vattenfarkost

• gräva eller på annat sätt skada naturföremål eller annan fast ytbildning

• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt

• plocka eller gräva upp växter

• tälta eller uppställa husvagn, husbil eller motsvarande

• göra upp eld annat än område inom 5 meter från strandlinjen med undantag av sandstrandspartier som utmärkts på bifogad karta (karta 2), under den tid då eldningsförbud ej råder

• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

• beträda eller rida inom område som är hägnat i syfte att skydda vegetation och mark,

• rida under tiden den 1 juni - 1 september,

• framföra motorfordon annat än på härför anvisad väg och plats,

• parkera annat än på särskilt anvisad plats,

• lägga upp båtar på stranden utan Länsstyrelsens tillstånd,

• på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller motsvarande,

• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning   
- informations och naturreservatsskyltar undantagna.

Karta 2 Pdf, 474.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1984

Storlek: 52 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Niagaravägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.134611, E 12.591167

Hitta mig

Vildkaprifol.

Illustration: Katarina Månsson


Vildkaprifolen kan bli flera meter lång och är en av Sveriges få lianer. Den blommar i juli-augusti och doftar främst om kvällarna då den lockar till sig en mängd svärmarfjärilar som hjälper till med pollineringen.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss