Grollegrund

Grollegrund är ett kommunalt och marint naturreservat i Helsingborgs kommun, beläget utanför Domsten i norra Öresund. Området har en mycket artrik algflora och fungerar som reproduktionslokal för flera fiskarter, däribland småfläckig rödhaj och torsk.

Från strandkant till djupbotten

Grollegrunds naturreservat sträcker sig från strandens grunda sandiga bottnar till mjukbottnar på 45 meters djup. Mellan dessa två ytterligheter finns en mängd olika livsmiljöer som skapar förutsättningarna för det myllrande djurliv som finns här. Grollegrund tros hysa Öresunds artrikaste algflora och bland algerna lever till exempel hundratals olika arter av havsborstmaskar, snäckor, kräftdjur, nässeldjur, svampdjur och tagghudingar.

Hemvist för torsk och rödhaj

I Öresund finns drygt 75 olika fiskarter och en stor del av dessa förekommer även i Grollegrund. De vanligaste är sill, torsk, skrubbskädda och sandskädda. En ovanligare och känsligare art som förökar sig i området är den småfläckiga rödhajen. Rödhajen blir uppemot en meter lång och lever på vegetationsrika bottnar på 30 till 80 meters djup.

Bland de fåglar som ofta syns i reservatet kan till exempel ejder och olika trutar nämnas.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att:

  • Ankra båt annat än vid befintlig brygga eller pir
  • Färdas i högra hastighet än 10 knop

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. förtöja och ankra farkost på annan plats än vid befintlig brygga, pir eller motsvarande anläggning

2. samla in djur eller växter, med undantag av fiske med spö eller garn

3. färdas i högre hastighet än 10 knop

4. anordna tävlingar för motordrivna farkoster eller träning därför

5. orsaka någon form av utsläpp

6. sprida dispergeringsmedel

7. plantera ut främmande djur- och växtarter

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 1581 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Niagaravägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.134611, E 12.591167

Parkering i norra Hittarp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.101250, E 12.631806

Hitta mig


Ejdern är Sveriges största dykand. Den lever framför allt på musslor, gärna blåmusslor, som den hämtar på upp till 20 meters djup.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information