Grollegrund

Grollegrund sträcker sig från strandens grunda sandiga bottnar till mjukbottnar på 45 meters djup. Reservatet tros hysa Öresunds artrikaste algflora och bland algerna lever till exempel snäckor, kräftdjur, nässeldjur, svampdjur och tagghudingar. Detta är också rödhajens rike. Grollegrund är ett kommunalt naturreservat.

Från strandkant till djupbotten

Grollegrunds naturreservat sträcker sig från strandens grunda sandiga bottnar till mjukbottnar på 45 meters djup. Mellan dessa två ytterligheter finns en mängd olika livsmiljöer som skapar förutsättningarna för det myllrande djurliv som finns här. Grollegrund tros hysa Öresunds artrikaste algflora och bland algerna lever till exempel hundratals olika arter av havsborstmaskar, snäckor, kräftdjur, nässeldjur, svampdjur och tagghudingar.

Hemvist för torsk och rödhaj

I Öresund finns drygt 75 olika fiskarter och en stor del av dessa förekommer även i Grollegrund. De vanligaste är sill, torsk, skrubbskädda och sandskädda. En ovanligare och känsligare art som förökar sig i området är den småfläckiga rödhajen. Rödhajen blir uppemot en meter lång och lever på vegetationsrika bottnar på 30 till 80 meters djup.

Bland de fåglar som ofta syns i reservatet kan till exempel ejder och olika trutar nämnas.

Grollegrund sett från stranden. Foto: Mats Sjöberg

Grollegrund sett från stranden. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • Ankra båt annat än vid befintlig brygga eller pir
  • Färdas i högra hastighet än 10 knop

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. förtöja och ankra farkost på annan plats än vid befintlig brygga, pir eller motsvarande anläggning

2. samla in djur eller växter, med undantag av fiske med spö eller garn

3. färdas i högre hastighet än 10 knop

4. anordna tävlingar för motordrivna farkoster eller träning därför

5. orsaka någon form av utsläpp

6. sprida dispergeringsmedel

7. plantera ut främmande djur- och växtarter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 1581 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Niagaravägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.134611, E 12.591167

Parkering i norra Hittarp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.101250, E 12.631806

Hitta mig

Ejder. 

Illustration: Katarina Månsson


Ejdern är Sveriges största dykand. Den lever framför allt på musslor, gärna blåmusslor, som den hämtar på upp till 20 meters djup.

Mer information

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss