Täppesås

Foto: Mats Sjöberg

Täppesås naturreservat ligger på Hallandsåsens nordsluttning och domineras av bokskog. Täppesås ligger som en enklav i det större reservatet Hallandsås nordsluttning.

Täppesås omgärdas av det större naturreservatet Hallandsås nordsluttning Länk till annan webbplats.. De båda reservaten ligger i ett kuperat område som domineras av en örtrik ädellövskog. I fuktigare delar av reservaten förekommer sumpskog med al, ask och björk. I det omgivande reservatet Hallandsås nordsluttning finner man på sina håll en storslagen utsikt över Laholmsbukten.

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. störa djurlivet vid bo, lya, gryt eller liknande,

2. medföra ej kopplad hund,

3. göra upp eld,

4. tälta eller ställa upp husvagn,

5. rida,

6. plocka eller gräva upp blommor, örter, gräs, mossor och lavar,

7. bryta kvistar eller på annat sätt skada buskar eller träd.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: 49 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig


Vätteros är rosaröd och saknar klorofyll som ger andra växter sin gröna färg. Du ser den blomma redan i april-maj. Vätterosen lever som parasit på hassel, al och asp. När växten torkas blir den svart.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.