Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora Hults strand

Stora Hults strand är en rest av ett uråldrigt beteslandskap som tidigare har präglat den skånska kustremsan. De gamla betesmarkerna och sandstranden hyser en artrik flora och ett rikt fågelliv. Sandstranden i Stora Hult är en populär badplats under sommarmånaderna.

Ålderdomlig utmark och grunda sandbottnar

Stora Hults strand ligger i anslutning till Vejbystrands norra delar och omfattar ett ålderdomligt utmarkslandskap. Reservatet sträcker sig även en bit ut i Skälderviken och skyddar därmed grunda sandbottnar som utgör betydelsefulla lek- och yngelplatser för många fiskarter.

Hävdgynnad flora

Längs sandstranden vid Stora Hult växer gåsört, marviol, saltarv, strandskräppa och strandaster samt flera olika mållor. Lite längre upp på land finns dyner med de sandbindande gräsen sandrör och strandråg. Flera diken går igenom området och i några av dem växer den sällsynta växten källfräne. Fläckvis finns ytor med kortvuxen hedvegetation. Här kan man hitta växer som borsttåtel, fårsvingel, liten blåklocka, gul fetknopp, backtimjan, blåmunkar, styvmorsviol, bergsyra och vårarv.

Häckande fåglar

Flera olika sjöfåglar häckar inom området, bland annat gravand, ejder, småskrake, strandskata, större strandpipare, rödbena och gråtrut. 

Friluftsliv

Reservatet är en 1,5 km lång strandremsa i södra delen av Bjärehalvön. Skåneleden (SL1 kust till kust, etapp 18) som går längs kusten passerar genom reservatet och fortsätter in i naturreservatet Södra Bjärekusten Länk till annan webbplats. som ansluter i norr. Båda dessa områden är populära badplatser under sommaren. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Parkeringsplats finns både i norra och södra delen av Stora Hults strand. Närmaste busshållplats är Vejbystrand Tångvägen som ligger cirka 1 km söderut.

Sandstranden i Stora Hult är en populär badplats under sommarmånaderna. Foto: Mats Sjöberg

Sandstranden i Stora Hult är en populär badplats under sommarmånaderna. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • bedriva vindsurfing eller skärmsegling (kite-surfing) inom markerade vattenområden på kartan, se bilaga 1

Kartbilaga med förbud mot vind- och kitesurfing, Stora Hults strand Pdf, 501.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning som block, berg eller jordformation genom att t ex gräva, plöja, borra, mejsla, hacka eller måla,

2. cykla eller framföra motordrivet fordon eller parkera annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,

3. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter och vegetation,

5. medföra ej kopplad hund,

6. rida annat än på anvisade vägar eller stigar,

7. göra upp eld annat än på anvisade platser,

8. utnyttja området för golfspel,

9. bedriva vindsurfing eller skärmsegling (kite-surfing) inom de vattenområden som markerats på kartbilagan,

10. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, CD-spelare, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

11. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning – informations- och reservatsskyltar, gränsmärken och trafikskyltar undantagna,

Kartbilaga med förbud mot vind- och kitesurfing, Stora Hults strand Pdf, 501.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 58 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Södra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.324472, E 12.759472

Norra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.332278, E 12.756417

Hitta mig

Strandskata

Illustration: Nils Forshed


Den högljudda strandskatan häckar i området. Den låter ofta mycket medan den flyger och inte sällan hör man ett högt och gällt "kubik! kubik! kubik!" när den drar förbi.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Skåneledens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss