Stora Hults strand

Stora Hults strand är en rest av ett uråldrigt beteslandskap som tidigare har präglat den skånska kustremsan. De gamla betesmarkerna och sandstranden hyser en artrik flora och ett rikt fågelliv. Sandstranden i Stora Hult är en populär badplats under sommarmånaderna.

Ålderdomlig utmark och grunda sandbottnar

Stora Hults strand ligger i anslutning till Vejbystrands norra delar och omfattar ett ålderdomligt utmarkslandskap. Reservatet sträcker sig även en bit ut i Skälderviken och skyddar därmed grunda sandbottnar som utgör betydelsefulla lek- och yngelplatser för många fiskarter.

Hävdgynnad flora

Längs sandstranden vid Stora Hult växer gåsört, marviol, saltarv, strandskräppa och strandaster samt flera olika mållor. Lite längre upp på land finns dyner med de sandbindande gräsen sandrör och strandråg. Flera diken går igenom området och i några av dem växer den sällsynta växten källfräne. Fläckvis finns ytor med kortvuxen hedvegetation. Här kan man hitta växer som borsttåtel, fårsvingel, liten blåklocka, gul fetknopp, backtimjan, blåmunkar, styvmorsviol, bergsyra och vårarv.

Häckande fåglar

Flera olika sjöfåglar häckar inom området, bland annat gravand, ejder, småskrake, strandskata, större strandpipare, rödbena och gråtrut. 

Friluftsliv

Reservatet är en 1,5 km lång strandremsa i södra delen av Bjärehalvön. Skåneleden (SL1 kust till kust, etapp 18) som går längs kusten passerar genom reservatet och fortsätter in i naturreservatet Södra Bjärekusten Länk till annan webbplats. som ansluter i norr. Båda dessa områden är populära badplatser under sommaren. Parkeringsplats finns både i norra och södra delen av Stora Hults strand. Närmaste busshållplats är Vejbystrand Tångvägen som ligger cirka 1 km söderut.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • bedriva vindsurfing eller skärmsegling (kite-surfing) inom markerade vattenområden på kartan, se bilaga 1

Bilaga 1 Pdf, 501.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning som block, berg eller jordformation genom att t ex gräva, plöja, borra, mejsla, hacka eller måla,

2. cykla eller framföra motordrivet fordon eller parkera annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,

3. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter och vegetation,

5. medföra ej kopplad hund,

6. rida annat än på anvisade vägar eller stigar,

7. göra upp eld annat än på anvisade platser,

8. utnyttja området för golfspel,

9. bedriva vindsurfing eller skärmsegling (kite-surfing) inom de vattenområden som markerats på kartan till beslutet (bilaga 1),

10. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, CD-spelare, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

11. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning – informations- och reservatsskyltar, gränsmärken och trafikskyltar undantagna,

Bilaga 1 Pdf, 501.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 58 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Södra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.324472, E 12.759472

Norra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.332278, E 12.756417

Hitta mig


Den högljudda strandskatan häckar i området. Den låter ofta mycket medan den flyger och inte sällan hör man ett högt och gällt "kubik! kubik! kubik!" när den drar förbi.
Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne

Mer information

Skåneledens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.