Stora Hults strand

Stora Hults strand är en rest av ett uråldrigt beteslandskap som tidigare har präglat den skånska kustremsan. De gamla betesmarkerna och sandstranden hyser en artrik flora och ett rikt fågelliv. Sandstranden i Stora Hult är en populär badplats under sommarmånaderna.

Stora Hults strand ligger i anslutning till Vejbystrands norra delar och omfattar ett ålderdomligt utmarkslandskap. Reservatet sträcker sig även en bit ut i Skälderviken och skyddar därmed grunda sandbottnar som utgör betydelsefulla lek- och yngelplatser för många fiskarter.

Hävdgynnad flora

Längs sandstranden vid Stora Hult växer gåsört, marviol, saltarv, strandskräppa och strandaster samt flera olika mållor. Lite längre upp på land finns dyner med de sandbindande gräsen sandrör och strandråg. Flera diken går igenom området och i några av dem växer den sällsynta växten källfräne. Fläckvis finns ytor med kortvuxen hedvegetation. där kan man hitta växer som borsttåtel, fårsvingel, liten blåklocka, gul fetknopp, backtimjan, blåmunkar, styvmorsviol, bergsyra och vårarv.

Häckande fåglar

Flera olika sjöfåglar häckar inom området, bland annat gravand, ejder, småskrake, strandskata, större strandpipare, rödbena och gråtrut. 

Foto: Mats Sjöberg

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • bedriva vindsurfing eller skärmsegling (kite-surfing) inom markerade vattenområden på kartan, se bilaga 1

Bilaga 1PDF

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning som block, berg eller jordformation genom att t ex gräva, plöja, borra, mejsla, hacka eller måla,

2. cykla eller framföra motordrivet fordon eller parkera annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,

3. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter och vegetation,

5. medföra ej kopplad hund,

6. rida annat än på anvisade vägar eller stigar,

7. göra upp eld annat än på anvisade platser,

8. utnyttja området för golfspel,

9. bedriva vindsurfing eller skärmsegling (kite-surfing) inom de vattenområden som markerats på kartan till beslutet (bilaga 1),

10. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, CD-spelare, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

11. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning – informations- och reservatsskyltar, gränsmärken och trafikskyltar undantagna,

Bilaga 1PDF

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Kollektivtrafik
  • Parkering
  • Rastplats
  • Toalett
  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 58 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Södra parkeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.324472, E 12.759472

Norra parkeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.332278, E 12.756417

Hitta mig


Den högljudda strandskatan häckar i området. Den låter ofta mycket medan den flyger och inte sällan hör man ett högt och gällt "kubik! kubik! kubik!" när den drar förbi.
Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne

Mer information

Beslutshandlingar hittar du på Naturvårdsverkets webbplats:

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på reservatets namn till vänster och sedan fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Ta en titt

360-graders foto (Google Maps):
Parkeringen i söderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster