Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sprida ut aska

Vill du sprida ut aska på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du vill sprida ut aska efter en avliden person på en annan plats än en begravningsplats ska du ansöka om tillstånd för det hos Länsstyrelsen. Vi kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går inte att söka tillståndet i förväg. Det kostar ingenting att ansöka.

Du får inte förvara urnan hemma i väntan på att sprida ut askan. Den måste förvaras i krematoriet, eller hos den församling som ansvarar för begravningsverksamheten. Urnan får endast hämtas i anslutning till det tillfälle då du ska sprida ut askan.

Sprida aska över vatten

Aska ska alltid strös ut på ett respektfullt sätt. Om askan ska strös ut över vatten kan en sjösättningsurna användas om den omedelbart börjar lösas upp när den kommer i kontakt med vatten. En beständig urna är aldrig tillåtet att använda för att sänkas ned i vattnet.

Länsstyrelsen tolkar ”strös ut” ändamålsenligt och anser att en sjösättningsurna som löses upp i vattnet sprider askan på ett etiskt och respektfullt sätt. Det är inte ett krav att använda en sjösättningsurna för att sprida askan över vatten.

Begär anstånd om senare kremering

Kremering av den avlidna personen ska ske inom en månad från dödsfallet. Är det inte möjligt att ordna med kremering inom en månad kan anhörig, närstående eller annan som ordnar med begravningen begära anstånd om senare kremering hos Skatteverket.

Begravning, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Anstånd om senare askspridning vid kremering

Askan efter en avliden som har kremerats i Sverige ska gravsättas inom ett år från kremeringen. Är det av någon anledning efter kremering inte möjligt att ordna med spridning av askan inom ett år från kremeringen kan anhörig, närstående eller annan som ordnar med begravningen begära anstånd genom att kontakta huvudmannen för begravningsverksamheten eller den innehavare av krematorium som förvarar askan. Sådant anstånd kan meddelas om det finns särskilda skäl för det.

Länsstyrelsen i Östergötland handlägger ärenden när askan önskas spridas i

 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Östergötlands län

Länsstyrelsen bedömer om tillstånd kan beviljas

När du ansöker om tillstånd att få sprida aska efter avliden gör Länsstyrelsen en bedömning om platsen är lämplig. Länsstyrelsen är restriktiv med att ge tillstånd till spridning av aska framförallt på land. Utströendet bör ske inom stora skogs- och markområden samt i hav eller större sjöar där ett utströende inte kan leda till uppkomsten av begravningsplatser eller släktgravar.

För spridning av aska gäller följande minsta avstånd

 • Askan kan få spridas över vatten minst 300 meter från land.
 • Askan kan få spridas över land minst 300 meter från bebyggelse. Till bebyggelse räknas även byggnad som finns på egen fastighet.

Det är inte enbart avståndet som avgör om Länsstyrelsen kan bevilja ett tillstånd. Ett längre avstånd kan vara nödvändigt, till exempel i skärgårdsmiljöer där allmänheten i stor utsträckning vistas. Länsstyrelsen gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall och det är flera faktorer som avgör om en plats kan anses lämplig.

Som huvudregel beviljas inte tillstånd i naturreservat, nationalparker, strandområden eller i andra områden till skydd för djur och natur. Det gäller aven andra platser i naturen där många människor vistas, till exempel vandringsleder och stigar. Det får inte finnas bebyggelse i närheten av spridningsområdet eller finnas risk att människor vistas i eller i närheten av spridningsområdet.

Det finns geografiska skillnader i landet som gör att förutsättningarna för att kunna få tillstånd skiljer sig åt.

Markägarens medgivande för spridning av askan över land

Observera att du behöver skriftligt medgivande från den som äger marken där du önskar strö ut askan. Ett fullständigt medgivande innehåller fastighetsbeteckning, uppgift om vems aska som ska strös på platsen samt markägarens daterade underskrift.

Hur ansöker jag om att sprida ut aska?

Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Det kan till exempel vara en anhörig, en annan närstående eller ett ombud.

Innan du ansöker ska du kontrollera om någon anhörig eller närstående till den avlidne motsätter sig att askan sprids ut på den plats som du ansöker om.

Skicka med följande dokument i ansökan:

 • Medgivande från markägaren, om ansökan gäller spridning på land.

Du kan också behöva skicka med:

 • En fullmakt för eventuellt ombud.
 • Annat intyg om dödsfallet (om den avlidna personen saknar svenskt personnummer).

Ansök om att strö ut aska

I vår e-tjänst kan du ansöka om tillstånd att strö ut aska efter avliden.

I e-tjänsten behöver du lämna in dokument digitalt.

Länsstyrelsen i Östergötlands län tar emot ansökningar för att strö ut aska i Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmar län.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. Vi utreder ditt ärende.
 3. Vi fattar beslut i ärendet.
 4. Du får beslutet hemskickat.
 5. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till oss så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått del av det.

Kontakta oss om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Intyg av utströende av aska efter avliden

I vår e-tjänst kan du intyga att utströende av aska efter avliden skett i enlighet med Länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen i Östergötlands län tar emot intyg om att gravsättning skett i
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Östergötlands län

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss