Vigselförrättare

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.

Behöver du en vigselförrättare?

Länsstyrelsen har en lista över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län. Du kontaktar vigselförrättaren för att beställa en tid för vigsel. I vissa kommuner kan du även boka tid hos kommunen.

Göran Lundström
0142-896 30 / 0708-510706
goran.lundstrom@boxholm.se

Kerstin Olefalk Palm
0142-51725 / 072-235 23 00
kerstinolefalkpalm@hotmail.com

Peter Trygg
070-6347566
peter.trygg@fonusost.se

Conny Lindgren
076-318 99 49
conny.lindgren@finspang.se

Ann-Britt Johansson
070-2831980
annbritt.johansson06@gmail.com

Ulrika Jeansson
0122-85123 / 0727-256510
ulrika.jeansson@finspang.se

Terese Landin
070-617 62 00
sodergardensjuridiska@gmail.com

Magnus Hjelte
076-070 58 50
valle.hjelte@gmail.com

Åsa Roth
070-53 00 242
asa.roth@outlook.com

Sanna Detlefsen
0730-330574
sanna.detlefsen@linkopingsstadsmission.se

Lars Eklund
070-6226374
larseklund42@gmail.com

Inger Landin
landin.inger@gmail.com
076-242 40 42 / 013-145732

Anders Lindman
ka.lindman@gmail.com
070-600 40 78

Lars Sandström
lars.sandstrom41@gmail.com
070-603 13 73

Anna-Karin Waha Nordenhed
070-2878222
annwah50@gmail.com

Monica Wennås
013-164892 / 070-697 50 33

Eva Li land
0760-507733
evali@omlivet.se

Mirjam Lindahl
013-106341 / 0708-280228
mirjam @vokal.nu

Albin Mannerfelt
073-977 31 22
albin.mannerfelt@gmail.com

Carina Jönsson
073-527 30 84
carina.mady.jonsson@gmail.com

Gun-Inger Andersson
073-2057046

Fredrik Holmer
076-044 62 22
afsja.holmer@hotmail.com

Ingela Svensson
070-8289333
info@ingelasvensson.se

Per de Faire
0141-56904 / 070-6238148
per.de.faire@home.se

Lena Henricson
073-035 91 70
lenamatilda31@gmail.com

Karl-Axel Pettersson Molinder
070-685 88 79
karl-axel.molinder@telia.com

Lisbeth Sager
0141-50898 / 072-232 20 21
lisbeth.sager@telia.com

Carin Forssell
070-650 86 11
carin@nopex.se

Camilla Egberth
070-512 71 70
camilla.egberth@motala.se

Cari Rylander
070-204 16 72
cariryl@hotmail.com

Inger Lorentzson
0141-71206 / 073-352 32 12
piplyckan@telia.com

Jan Granlund
0708-171117

Criss Hagfeldt
070-343 96 28 / 011-319837
criss.hagfeldt@norrkoping.se

Anders Heiborn
070-602 71 22 / 011-318191 /0125-510 29
anders.heiborn@telia.com

Willy Holmberg
011-143075 / 070-512 51 51
willy.holmberg@telia.com

Linnea Lagnström
073-063 68 94
linnea@lagnstrom.se

Britta Stenman Jonsson
011-10 18 08 / 072-210 37 01
brittastenmanj@gmail.com

Hans Teinmark
0708-664611 / 011-107646
hans@teinmark-ohman.se

Christina Tenselius
011-18 55 04 / 070-667 51 20
chtenselius41@gmail.com

Albin Mannerfelt
073-977 31 22
albin.mannerfelt@gmail.com

Eva Linderoth
070-991 76 25
evalinderoth@hotmail.com

Roger Sandström
072-716 38 59
roger.sandstrom@centerpartiet.se

Anna Rohlén
072-276 51 15
anna.k.rohlen@gmail.com

Anna Sotkasiira Wik
070-2097688
anna.wik@norrkoping.se
anna.sotkasiira.wik@gmail.com

Catarina Thuning
070-320 28 63
catarina@catma.se

Naima Bahnam Johansson
076-3065664
naima_bahnam_@hotmail.com

Pernilla Claar Granqvist
070-2249635
pernilla.claar@gmail.com

Mattias Kumlien
070-258 77 48
mattiaskumlien@gmail.com

Anne-Lie Nielsen
072-5877689
anne_lie70@hotmail.com

Ann- Christin Olldén
076-8489074
olldenac@gmail.com

Peter Kennerfalk
070-9839423
peter@tmkontor.se

Gunilla Grenestam
070-257 27 20
frugrenstam@outlook.com

Inga-Lill Östlund
0121-20274 / 070-368 10 17 / 073-063 98 28
inga-lill.ostlund@soderkoping.se

Anna Thörn
anna.thorn@hotmail.com
0768-919652

Margareta Jovanovic
0705-722118
margareta.jovanovic@gmail.com

Bo Johansson
070-5511670
bo.johansson@vadstena.se

Bo Gäfvert
070-230 90 82
bo.gafvert@outlook.com

Katrin Merzbach
070-5518555
katrin.vadstena@live.se

Göran Söderström
073-247 78 11 / 0143-13129 / 08-663 95 16
soderstrom.unnerback@telia.com

Dessie Forsén
070-39 46 984
forsendessie61@gmail.com

Jenny Barth
jeheliba@gmail.com
0763-629077

Jenny Elander EK
jenny.elander-ek@valdemarsvik.se
073-8070983

Charlotta Franzén
0730-71 64 26
lotta.lsdm@gmail.com

Anders Andersson
070-3745846
rydaby@gmail.com
anders.andersson@ydre.se

Hans Andersson
070-6313077
hans.andersson@atvidaberg.se

Agneta Tillmar
0120-300 81 / 070-2039890

Johan Renhorn
0736-1366652
johan.renhorn@gmail.com

Maria Eklund
073-5304528
maria.eklund@atvidaberg.se

Jonas Lundgren
0768-324411
jonas.lundgren@atvidaberg.se

Annie Wårhem
0761713150
annie@warhem.se

Kerstin Svensson
0144-10178 / 070-525 08 77
kerstinsvensson@fyrbonde.se

Madelaine Vilgren
073-660 32 43
madelaine@vilgren.se

Gunni Karlsson
070-3534654
gunni.karlsson@hotmail.com

Att bli vigselförrättare

Behovet av vigselförrättare styr alltid hur många som förordnas. Länsstyrelsen är mycket restriktiv med att utse vigselförrättare för enstaka tillfällen. Det krävs särskilda skäl för att göra detta.

Länsstyrelsen prövar om du har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare. Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige. Den som är vigselförrättare måste kunna utföra vigslar under hela förordnandet.

Ansökan om förordnande

Det finns två sätt att ansöka om förordnande som vigselförrättare:

 • Kommunen kan komma med förslag på vigselförrättare till Länsstyrelsen
 • Den enskilde kan ansöka själv

Det finns ingen särskild blankett utan du ansöker via brev eller e-post. Ansökan är avgiftsfri. Ansökan ska innehålla:

 • Ditt namn och adress
 • Vilken kommun du önskar bli förordnad inom
 • Vilka kunskaper, kvalifikationer och erfarenheter du har som är relevanta för uppdraget
 • Varför du önskar bli förordnad till borgerlig vigselförrättare

Ersättning till vigselförrättare

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Som vigselförrättare har du ingen rätt att ta ut en avgift från brudparet. Du ersätts av Länsstyrelsen med 110 kronor för en vigsel och sedan ytterligare 30 kronor per vigsel för fler vigslar samma dag.

Reseersättning för vigselförrättare

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Men som vigselförrättare kan du begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder. Du får inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Förordnande vid enstaka tillfällen

Det finns möjlighet att i undantagsfall ansöka om förordnande till borgerlig vigselförrättare bara för den dagen när vigseln ska förrättas (förordnande vid enstaka tillfälle). Observera att Länsstyrelsen är mycket restriktiv med att utse vigselförrättare för enstaka tillfällen. Det krävs särskilda skäl för att göra detta.

Av ansökan ska framgå:

 • Datum och plats för vigseln
 • Namn på de två som vill ingå äktenskap
 • Ditt namn och adress
 • Vilka kunskaper, kvalifikationer och erfarenheter du har som är relevanta för uppdraget
 • Varför du önskar bli förordnad till borgerlig vigselförrättare för enstaka tillfälle och de särskilda omständigheter som ger anledning till undantag.

Om vigseln planeras att äga rum i ett annat län än Östergötland, skicka ansökan till länsstyrelsen i det län där vigseln ska äga rum.


Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss