Periodisk besiktning av miljöfarlig verksamhet

Driver du miljöfarlig verksamhet? I vissa fall behöver du se till att en opartisk besiktningsförrättare gör en teknisk genomgång och granskar din verksamhet.

Besiktningen ska göras för att få veta vilken belastning på miljön din verksamhet har. Det kallas för periodisk besiktning eller periodisk undersökning.

Verksamheter som har krav på periodisk besiktning

I verksamhetens kontrollprogram står det vanligtvis om och hur ofta verksamheten ska utföra periodiska besiktningar/undersökningar.

Har du verksamhet med mycket teknisk utrustning och reningsanläggningar finns det större behov av besiktning med ett visst tidsintervall. Intervallet mellan besiktningarna brukar vara 1–3 år. Besiktningarna är ett viktigt komplement till egenkontrollen.

Verksamhetsutövarens ansvar inför en periodisk besiktning

Du som verksamhetsutövare ansvarar för att den periodiska besiktningen blir gjord. Det här behöver du göra:

  1. Boka tid med en opartisk och kunnig besiktningsförrättare.
  2. Bjud in Länsstyrelsen till besiktningen via e-tjänsten.

Observera! Det är bara om Länsstyrelsen har tillsyn över din verksamhet som du ska bjuda in oss.

Verksamhetsutövarens ansvar efter en periodisk besiktning

När besiktningen är klar gör besiktningsförrättaren en rapport. Den ska ha med alla besiktningsmoment. Det ska också finnas en bedömning av varje moment.

Har du fått anmärkningar på brister behöver du ta fram en handlingsplan. I den ska du lämna förslag på dina åtgärder som kan ge ett bättre resultat. Du ska också ge en tidsplan för åtgärderna.

Du som verksamhetsutövare ansvarar för att lämna in besiktningsrapporten och eventuell handlingsplan i e-tjänsten Komplettering eller yttranden i ärenden.

Lämna in besiktningsrapport och handlingsplan

Du behöver ha ditt ärendenummer redo när du fyller i formuläret. Ärendenumret får du via mejl när du lämnar in inbjudan till periodisk besiktning/undersökning.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss