Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gränsöverskridande transport av avfall

Länsstyrelsen gör kontroller av gränsöverskridande transporter av avfall. Syftet är att förhindra illegala transporter av avfall.

Transport av avfall mellan olika länder regleras av avfallstransportförordningen. För att kontrollera att företag och privatpersoner följer avfallstransportförordningen gör Länsstyrelsen kontroller vid platser där avfall förs in eller ut ur Sverige, till exempel vid hamnar och landsgränser. Vi kontrollerar både privat- och företagstransporter och undersöker även om gods som transporteras är eller kan vara avfall. Om transporten innehåller avfall utreder vi om det är en laglig avfallstransport eller inte. Länsstyrelsen kontrollerar också dokumentation och rutiner på plats hos verksamheter som skickar eller tar emot avfall från andra länder.

Vilka krav gäller för transporten?

Det är du som ska anordna en gränsöverskridande transport av avfall eller en transport med begagnade varor som är ansvarig för att ta reda på vilka krav som gäller för den aktuella transporten. I de flesta fall krävs en förhandsanmälan och godkännande eller så gäller informationsplikt. Det finns också avfallstransporter som är förbjudna. Vilka krav som gäller beror på

  • vad det är för avfall
  • vart det ska transporteras
  • om avfallet ska återvinnas eller bortskaffas.

Du skickar förhandsanmälan till Naturvårdsverket och därefter får du besked om ett eventuellt godkännande. Hos Naturvårdsverket hittar du mer information om förhandsanmälan och informationsplikt.

Anmälan eller informationsplikt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vilka kontroller gör Länsstyrelsen?

Avfallstransporter som ska korsa Sveriges gräns ska ha medföljande dokumentation och de godkännanden som krävs enligt avfallstransportförordningen. Länsstyrelsen kontrollerar att rätt dokumentation finns.

Länsstyrelsen kontrollerar även att avfall inte transporteras till länder som inte får ta emot viss typ av avfall.

Om din transport består av begagnade varor kontrollerar vi om varorna ska klassas som avfall eller inte. Om din transport inte ska klassas som avfall kan du behöva kunna intyga detta med hjälp av bland annat kvitton, intyg om funktionstester och besiktningar. Det är du som anordnar transporten som ansvarar för att visa att begagnade varor inte är avfall och att dokumentation som styrker detta finns tillhands innan transporten påbörjas.

Begagnade varor kan till exempel vara

  • elektronik
  • vitvaror
  • motorer
  • fordon.

Naturvårdsverket har mer information om vilka krav som ställs vid transport av begagnade varor.

Transport av begagnade varor mellan länder, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vad händer om du inte följer reglerna?

Länsstyrelsen har möjlighet att utfärda förelägganden och förbud. Vi kan också besluta om miljösanktionsavgifter.

Om du som anordnar en transport av begagnade varor saknar dokumentation som visar att varorna inte är avfall kan Länsstyrelsen besluta om förbud mot transporten. Transporten får då inte fortsätta.

Tipsa Länsstyrelsen om gränsöverskridande avfallstransporter

Om du har sett något som du misstänker kan vara en olaglig gränsöverskridande avfallstransport kan du tipsa oss.

Beskriv

  • vad du sett
  • var du sett det
  • vilken dag och tid du såg det.

I många fall sker olagliga transporter av avfall i containrar eller lastbilar lastade med till exempel uttjänta fordon, reservdelar till fordon, vitvaror och elektronik. Det är vanligt att containrar och lastbilar före transport står uppställda i industriområden eller liknande ställen.

Länsstyrelsen i Norrbottens län gör kontroller i Norrbottens och Västerbottens län.
E-post grot.nord@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län gör kontroller i Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län.
E-post grot.mitt@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen i Stockholms län gör kontroller i Gotlands, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.
E-post grot.ost@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län gör kontroller i Hallands, Jönköpings, Värmlands och Västra Götalands län.
E-post grot.vast@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen i Skåne län gör kontroller i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län.
E-post grot.syd@lansstyrelsen.se.

Karta över Sverige med markeringar i olika färger för de fem länsstyrelserna som är ansvariga för kontroller.

Kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län gör kontroller i Gotlands, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss