Illustration, valurna

Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och landsting.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av hos Valmyndigheten.

Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi:

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till landstings- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Den 9 september 2018 genomfördes ordinarie val till riksdagen landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i Sverige. Länsstyrelsens rösträknare har bläddrat, sorterat och räknat 594 393 valsedlar (röster) och noterat 147 391 personkryss. ​Här kan du se det slutliga valresultatet för länet.

Val till riksdagen, riksdagsvalkrets Örebro län (Valmyndigheten)länk till annan webbplats

Val till riksdagen, beslutat resultat efter att alla valdistrikt räknats (Valmyndigheten)
länk till annan webbplats

Klicka på den kommun du är intresserad av för att komma till siffrorna på Valmyndighetens webbplats.

Karta Örebro län Slutgiltigt valresulat Örebro kommun Slutgiltigt valresultat i Askersunds kommun Slutgiltigt valresultat i Degerfors kommun Slutgiltigt resultat i Hallsbergs kommun Slutgiltigt valresultat i Karlskoga Slutgiltigt valresultat i Hällefors kommun Slutgiltigt valresultat Kumla kommun Slutgiltigt valresultat Laxå kommun Slutgiltigt valresultat i Lekebergs kommun Slutgiltgt valresultat i Lindesbergs kommun Slutgiltigt valresultat Ljusnarsbergs kommun Slutgiltigt valresultat i Nora kommun

Klicka på respektive valkrets för landstingsvalet i Örebro län för att komma till siffrorna på Valmyndighetens webbplats.

Illustration, Karta över Örebro läns fyra valkretsar i landstingsvalet Slutresultat landstingsvalet Örebro läns Norra Slutresultat landstingsvalet Örebro läns Västra Slutresultat landstingsvalet Örebro-Lekberg Slutresultat landstingsvalet Örebro läns Södra


Valdeltaganget i länet


Antal röster, personval och valdeltagande i Örebro län.


Antal röster
Örebro län

Antal personkryss
Örebro län

Valdeltagande
Örebro län

Valdeltagande
i Riket

Riksdag

197 100

46 255

87,67 %

85,81 %

Kommuner

199 023

56 395

85,37 %

84,12 %

Landsting

198 270

44 741

85,05 %

83,75 %

Valdeltagandet i Örebro län till riksdagen är 1,86 procentenheter högre än genomsnittet i riket. I Örebro län har valdeltagandet till riksdagsvalet ökat med 0,92 procentenheter till 87,67 procent från förra valet.

Kontakt