Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020 Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Lagändring i två steg

Riksdagen sa i november 2019 ja till regeringens förslag om att banker och andra kreditinstitut ska säkra tillgången till uttagsautomater och platser för dagskasseinsättning över hela landet. Syftet är att bevara möjligheten att kunna betala med kontanter, särskilt för grupper som har svårt att använda andra betalningssätt. Förslaget gäller banker med en inlåning från allmänheten på över 70 miljarder kronor. Post-och telestyrelsen ska enligt regeringens förslag övervaka att bankerna uppfyller kraven om att erbjuda kontanttjänsterna. Det handlar bland annat om antal, placering, öppettider och avgifter. Om en bank inte uppfyller sina skyldigheter ska Finansinspektionen kunna ingripa genom att besluta om en sanktionsavgift.

Lagändringarna började gälla den 1 januari 2020 respektive den 1 januari 2021.

Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev Betaltjänster

I det här nyhetsbrevet vill vi tipsa dig om olika saker som vi tror kan vara till nytta nu när vi alla ska hålla oss hemma med anledning av covid-19. Här kan du läsa om olika initiativ, förändringar och tips. Det finns även information om hur du skyddar dig mot bedragare. Det är bra att vara medveten om olika sätt som bedragarna försöker att luras på.

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev via epost kan du anmäla dig via betaltjanster.orebro@lansstyrelsen.se.

Betaltjänststrategi Örebro län

Det finns en strategi för hur arbetet, för att alla ska ha tillgång till bra betaltjänster, ska genomföras i länet.

Betaltjänsstrategi Örebro län Pdf, 1.3 MB.

Möjligheter med e-legitimation

Den här filmen tar upp möjligheter med e-legitimation. Filmen är till för dig som är nyfiken på det första steget till att kunna använda digitala betaltjänster.

Tämä video näyttää mahdollisuuksia e-henkilötodistuksella. Elokuva on niille, jotka ovat kiinnostuneita ensimmäisestä askeleesta digitaalisten maksupalvelujen käyttöön.

Att skaffa e-legitimation

Här får du veta hur du skaffar e-legitimation, det första steget till att kunna använda digitala betaltjänster.

Täältä opit miten hankit e-henkilötodistuksen, ensimmäinen askel digitaalisten maksupalvelujen käyttöön.

Filmerna är framtagna av SeniorNet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län. Arbetet ingår i projektet Kunskap att välja som finansieras av PTS (Post- och telestyrelsen.)

Betaltjänster och tillgänglighet

Alla i samhället ska ha tillgång till tjänster som du kan använda för att betala med och för att hantera kontanter.

Betaltjänster

I takt med den snabba digitaliseringen och minskade användningen av kontanter, har flera alternativ vuxit fram för att utföra enkla och smidiga betalningar via internet. Kontakta din bank om du exempelvis vill ha hjälp med Mobilt BankID, internetbank eller Swish.

مع التطور السريع للتعاملات الرقمية وتناقص التعامل النقدي بشكل كبير تنمو العديد من خيارات الدفع الإلكتروني عبر الانترنت من أجل دفع سريع وآمن. للحصول على مزيد من المعلومات حول الهوية الإلكترونيه على الموبايل (Mobilt bank ID ) أو الانترنت بنك أو السويش تواصل مع بنكك الخاص أوقم بزيارة الموقع الاكتروني لمجلس المحافظة (Länsstyrelsen)

በዚ ፍጥነት ቅልታፈ ምስ ተክኒካዊ መዕባለን ምውሃድ ኣጠቃቅማ ብኮንታንትን ብዙህ ዝተፈላለየ ኣመራሲ ምውሳክ ኣለዎ።ቅድሚ ኩሉ ብዝቀለለ በኢንተርነት ንዝክፈል ኣብ ግብሪ ከተወል ትኬል ብሃደ ግዝየ። ርኪብ ግበር ምስ ባንኪካ ናብነት አንተ ደሊካ ሃገዝ ምስ ሞቢል ባንኪ ኣይዲ ኢንተርነት ወይ ስዊስ። ከመኡ ዊን ንብዙህ ሃበረታ ብዛአባ ዝተፈላለየ መፍቲሂ ኣብ ፣

Kontakt