Illustration, valurna

Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi:

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till landstings- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Valet 2018

Den 9 september 2018 genomförs ordinarie val till riksdagen landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i Sverige. Länsstyrelsen i Örebro län ska bidra till att valet genomförs så att grundläggande demokratiska värden som fria, hemliga och direkta val skyddas. Valets genomförande och resultat får inte hindras eller påverkas. ​

Telefonnummer har bytt plats på röstkorten

På röstkortet som du får hem i brevlådan från Valmyndigheten
har dessvärre telefonnumret till din kommun och Länsstyrelsen bytt plats. De
telefonnummer som står är korrekta men på fel plats. Röstkortet går att använda
som vanligt ändå.

Telefonnummer har bytt plats på röstkortet (nyhet)

Sätta upp valaffischer

Politiska partier som deltar i årets val får sätta upp valaffischer utmed vägar inom Örebro län under perioden 12 augusti – 16 september 2018. Tillståndet gäller dock inte för detaljplanerade områden. Inom sådana områden behövs tillstånd från respektive kommun.

Mer detaljerad information om villkoren för tillståndet kan du läsa om i beslutet:

Beslut om tillstånd för att sätta upp valaffischer inom Örebro län (pdf)PDF

Beställa valsedlar​

År du del av ett parti som vill beställa valsedlar inför valet? Information och blanketter för att beställa finns hos Valmyndigheten:

Information till partier inför valet 2018 (Valmyndigheten)länk till annan webbplats

Om du har frågor kring valsedelsbeställningen kontaktar du Länsstyrelsen.

Frågor och svar om valet

Det är länsstyrelsen som under den slutliga rösträkningen bedömer valsedlarna. Om länsstyrelsen bedömer en valsedel som ogiltig räknas den inte till något parti.

En röst räknas som ogiltig om till exempel

  • ytterkuvertet för bud- eller brevröstning är felaktigt ifyllt
  • partiet inte anmält deltagande i valet
  • valsedeln är blank, dvs. saknar partinamn
  • valkuvertet innehåller två eller flera valsedlar från olika partier.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, kontrollera väljarens identitet, ta emot rösten och lägga den i urnan. Efter att röstmottagningen har avslutats är det röstmottagarna som granskar och räknar rösterna.

Vem ska jag kontakta om jag vill arbeta som röstmottagare i vallokal?
Om du vill arbeta som röstmottagare i förtidsröstningslokal eller i vallokalen på valdagen ska du ta kontakt med valnämnden i din kommun.

När röstmottagningen avslutats på valdagen räknas alla röster som lagts i valurnan. Detta resultat kallas valnattsresultat och här redovisas rösterna för de största partierna. (Även förtidsröster och utlandsröster räknas förutsatt att de hunnit fram till vallokalen.)

Röstningsmottagarna i vallokalen överlämnar rösterna till sin valnämnd som kontrollerar allt material, därefter försluts materialet och överlämnas till Länsstyrelserna som också kontrollerar materialet och ansvarar för transporten till den lokal där den slutliga räkningen sker. Materialet är förslutet hela vägen från valnämnderna till dess att länsstyrelsen börjar den slutliga räkningen.

Den slutliga rösträkningen sköts av länsstyrelsen i varje län. Länsstyrelsen kontrollräknar alla rösterna och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster. När räkningen är klar fördelar länsstyrelsen mandaten (platserna) i landstings- och kommunfullmäktige mellan partierna. Ledamöter och ersättare utses. Mandatfördelningen i riksdagen görs av Valmyndigheten.

Både räkningen i vallokalen och hos länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det betyder att alla är välkomna att komma och titta på under den slutliga sammanräkningen. Riksdagsvalet räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till landstingsfullmäktige.

Resultatet av både räkningen på valnatten och den slutliga rösträkningen kan du följa på Valmyndighetens webbplats www.val.se.

Den slutliga rösträkningen av riksdagsvalet brukar bli klart efter 5–7 dagar efter valdagen. Efter att riksdagsvalet har räknats klart räknas rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till landstingsfullmäktige. Alla tre valen brukar vara färdigräknade ca tio dagar efter valdagen.

Kontakt