Sprida ut aska

Vill du sprida ut aska på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du vill sprida ut aska efter en avliden person på en annan plats än en begravningsplats ska du ansöka om tillstånd för det hos Länsstyrelsen. Vi kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går inte att söka tillståndet i förväg. Det kostar ingenting att ansöka.

Du får inte förvara urnan hemma i väntan på att sprida ut askan. Den måste förvaras i krematoriet, eller hos den församling som ansvarar för begravningsverksamheten. Urnan får endast hämtas i anslutning till det tillfälle då du ska sprida ut askan.

Sprida aska över vatten

Aska ska alltid strös ut på ett respektfullt sätt. Om askan ska strös ut över vatten kan en sjösättningsurna användas om den omedelbart börjar lösas upp när den kommer i kontakt med vatten. En beständig urna är aldrig tillåtet att använda för att sänkas ned i vattnet.

Länsstyrelsen tolkar ”strös ut” ändamålsenligt och anser att en sjösättningsurna som löses upp i vattnet sprider askan på ett etiskt och respektfullt sätt. Det är inte ett krav att använda en sjösättningsurna för att sprida askan över vatten.

Begär anstånd om senare kremering

Kremering av den avlidna personen ska ske inom en månad från dödsfallet. Är det inte möjligt att ordna med kremering inom en månad kan anhörig, närstående eller annan som ordnar med begravningen begära anstånd om senare kremering hos Skatteverket.

Begravning, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Anstånd om senare askspridning vid kremering

Askan efter en avliden som har kremerats i Sverige ska gravsättas inom ett år från kremeringen. Är det av någon anledning efter kremering inte möjligt att ordna med spridning av askan inom ett år från kremeringen kan anhörig, närstående eller annan som ordnar med begravningen begära anstånd genom att kontakta huvudmannen för begravningsverksamheten eller den innehavare av krematorium som förvarar askan. Sådant anstånd kan meddelas om det finns särskilda skäl för det.

Hur ansöker jag om att sprida ut aska?

Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Det kan till exempel vara en anhörig, en annan närstående eller ett ombud.

Innan du ansöker ska du kontrollera om någon anhörig eller närstående till den avlidne motsätter sig att askan sprids ut på den plats som du ansöker om.

Skicka med följande dokument i ansökan:

 • Medgivande från markägaren, om ansökan gäller spridning på land.

Du kan också behöva skicka med:

 • En fullmakt för eventuellt ombud.
 • Annat intyg om dödsfallet (om den avlidna personen saknar svenskt personnummer).

Platsens lämplighet avgör

Länsstyrelsen avgör om platsens lämplighet i det enskilda fallet. Askan kan spridas över mark och vatten, på stora skogs- eller markområden.

Olämpliga platser

Askan bör inte spridas på:

 • snö
 • is
 • i mindre sjöar eller vattendrag.

Generella riktlinjer:

 • Utströende ska ske minst 300 meter från bebyggelse (även minst 300 meter från egen byggnad).
 • Utströende får inte ske på tomtmark eller plats där allmänheten uppehåller sig (till exempel parker, vandringsleder, stigar eller liknande).
 • Utströende över vatten ska ske minst 300 meter från land och inte i närheten av allmän badplats, rekreationsområde eller liknande.
 • Ingen markering får göras av platsen där askan strös ut.

Länsstyrelsen gör alltid en bedömning om platsens lämplighet i det enskilda fallet, det innebär att det i vissa fall kan krävas ett längre avstånd än 300 meter från bebyggelse eller land för att platsen för spridning av askan ska bedömas som lämplig.

Gravsättning på annan plats än begravningsplats innefattar endast utströende av aska. Det betyder att askan inte får grävas ned i jorden och att sjösättningsurna som inte löses upp direkt vid kontakt med vatten ej får användas. Utströende av aska på land får inte ske på en plats där aska tidigare strötts ut. Det beror på att spridning av aska på samma plats kan göra att en begravningsplats eller släktgrav bildas.

Ansök om att strö ut aska

I vår e-tjänst kan du ansöka om tillstånd att strö ut aska efter avliden.

I e-tjänsten behöver du lämna in dokument digitalt.

Länsstyrelsen i Norrbottens län tar emot ansökningar för att strö ut aska i Norrbottens län och Västerbottens län.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. Vi utreder ditt ärende.
 3. Vi fattar beslut i ärendet.
 4. Du får beslutet hemskickat.
 5. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till oss så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått del av det.

Kontakta oss om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss