Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Medborgarskap

Vill du bli svensk medborgare? Är du medborgare i något av de nordiska länderna, kan du göra en anmälan om svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen. Om du är medborgare i ett annat land ansöker du hos Migrationsverket.

Du som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island ansöker om svenskt medborgarskap genom en anmälan till Länsstyrelsen.

Vuxna

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

 • har fyllt 18 år
 • har bott i Sverige de senaste fem åren och
 • inte varit dömd till fängelse eller annan frihetsberövande påföljd under de senaste fem åren.

Ungdomar 18–20 år

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

 • fyllt 18 år men inte 21 år och
 • utan avbrott har bott i Sverige sedan du fyllde 13 år.

Du som är mellan 18 och 21 år kan välja att göra en anmälan enligt reglerna för vuxna eller för ungdomar. Anmälningsavgiften är lägre för den som söker enligt reglerna för ungdomar.

Barn

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

 • inte har fyllt 18 år och
 • har bott i Sverige de senaste tre åren.

Anmälan görs av den eller de som har vårdnaden om barnet. Barn som har fyllt tolv år måste lämna sitt samtycke.

Barn under 18 år får automatiskt svenskt medborgarskap om något av följande kriterier uppfylls:

 • Båda vårdnadshavarna samtidigt anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap.
 • En ensam vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap.
 • En vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare.

Hur gör jag en anmälan?

 • Fyll i och skicka in anmälningsblanketten och personbevis för svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen.
 • Betala avgiften för din anmälan till Länsstyrelsen.

Du ska inte skicka in ditt pass till Länsstyrelsen.

Personbevis beställer du hos Skatteverket. Det bevis du skickar in får inte vara äldre än två månader. Personbeviset ska ha ändamålet "ansökan om svenskt medborgarskap".

Anmälningsblanketterna finns på Migrationsverkets webbplats

Om du är folkbokförd i Norrbottens eller Västerbottens län skickar du anmälan via post eller e-post:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Anmälningsavgift

 • Vuxna 475 kronor.
 • Upp till 20 år 175 kronor.

Betala avgiften för din anmälan till Länsstyrelsens bankgirokonto. Ange ditt namn och de sex första siffrorna i ditt personnummer (ÅÅMMDD). Skriv också att det gäller svenskt medborgarskap. När betalningen har registrerats börjar handläggningen av din anmälan.

Bankgiro för betalning

Betala avgiften till bankgirokonto Länsstyrelsen i Norrbottens län: 5181-9266

Återfå svenskt medborgarskap

Har du av någon anledning befriats från eller förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall få tillbaka det genom att du gör en anmälan till Länsstyrelsen.

Dubbelt medborgarskap

Är du medborgare i ett nordiskt land får du ha dubbelt medborgarskap. När du blir svensk medborgare behåller du ditt medborgarskap i det andra nordiska landet.

Vad händer när jag har skickat in min anmälan?

 1. Din anmälan registreras och ärendet får ett diarienummer.
 2. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
 3. En handläggare utreder ditt ärende och upprättar ett bevis om svenskt medborgarskap.
 4. Du får beviset hemskickat till din folkbokföringsadress eller till din digitala brevlåda.
 5. En kopia av beviset skickas till Skatteverket.
 6. Om din anmälan får avslag upprättas ett beslut. Om Länsstyrelsen tillsammans med beslut om avslag skickar med ett delgivningskvitto, ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.
 7. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beviset.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss