Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser.

En församling i Svenska kyrkan är ansvarig (huvudman) för begravningsverksamheten. Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för de som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla, oberoende av trostillhörighet.

Huvudmannen ska dessutom kunna erbjuda särskilda gravplatser för de som inte tillhör något kristet trossamfund. Det kan vara inom det egna förvaltningsområdet eller ett närliggande förvaltningsområde. En särskild gravplats är en gravplats vars läge och utformning är motiverad utifrån livsåskådning, religion eller begravningsseder.

Vad gör begravningsombudet?

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Bli begravningsombud

Om du vill bli begravningsombud ska du vara opartisk och får inte ha kopplingar till Svenska kyrkan. Du behöver också ha kunskap om:

  • ekonomi
  • begravningsseder
  • olika religioner och livsåskådningar.

Som begravningsombud ska du delta i den utbildning som krävs för att du ska kunna utföra uppdraget.

Skicka in förslag på begravningsombud

Länsstyrelsen i Norrbottens län tar emot förslag på begravningsombud i Norrbottens län och Västerbottens län.

Skicka ditt skriftligt motiverade förslag på begravningsombud med e-post till norrbotten@lansstyrelsen.se.

Ersättning till begravningsombud

Som ersättning för ditt arbete och dina omkostnader får du som begravningsombud ett årligt arvode, samt ett belopp för varje sammanträde som du deltar i. Du får också ersättning för löneavdrag eller annan förlust av inkomst på grund av möten eller utbildningar.

Hur mycket pengar du får i årligt arvode beror på folkmängden i den kommun eller det område som du är begravningsombud i.

Förordnade begravningsombud till och med 2026

Arjeplog kommun
Mats Abrahamsson
E-post till Mats Abrahamsson
Telefon 0961-614 14

Arvidsjaur kommun
Mats Abrahamsson
E-post till Mats Abrahamsson
Telefon 0961-614 14

Boden kommun
Eivy Blomdahl
E-post till Eivy Blomdahl
Telefon 070-215 60 57

Gällivare kommun
Lena Israelsson
E-post till Lena Israelsson

Haparanda kommun
Lars-Erik Wikberg
E-post till Lars-Erik Wikberg

Jokkmokk kommun
Annalisa Nyberg
E-post till Annalisa Nyberg
Telefon 0971-554 46 
Eller telefon 070-653 46 12

Kalix kommun
Robert Bergqvist
E-post till Robert Bergqvist
Telefon 073-833 48 69

Kiruna kommun
Siv Gunillasson-Sevä
E-post till Siv Gunillasson-Sevä
Telefon 0980-701 45 
Eller telefon 070-232 25 88

Luleå kommun
Hans Landberg
E-post till Hans Landberg

Pajala kommun
Bengt-Ola Mörtlund
E-post till Bengt-Ola Mörtlund
Telefon 072-232 77 63

Piteå kommun
Vakant

Älvsbyn kommun
Daniel Strandlund
E-post till Daniel Strandlund

Överkalix kommun
Vakant

Övertorneå kommun
Stig Kerttu
E-post till Stig Kerttu
Telefon 070-588 48 17

Bjurholm kommun
Margreth Thudin
E-post till Margreth Thudin
Telefon 070-209 86 16

Dorotea kommun
Patrik Edblom
E-post till Patrik Edblom
Telefon 070-386 35 13

Lycksele kommun
Umberto Bjuhr
E-post till Umberto Bjuhr
Telefon 076-111 93 29

Malå kommun
Leif Bergström
E-post till Leif Bergström
Telefon 070-317 33 33

Nordmaling kommun
Anna-Karin Nilsson
E-post till Anna-Karin Nilsson
Telefon 070-389 66 19

Nordsjö kommun
Lars Israelsson
E-post till Lars Israelsson
Telefon 070-324 60 42

Robertsfors kommun
Andreas Bengtsson
E-post till Andreas Bengtsson
Telefon 076-138 37 49

Skellefteå kommun
Stefan Pettersson
E-post till Stefan Pettersson
Telefon 070-559 95 29

Storuman kommun
Per-Daniel Liljegren
E-post till Per-Daniel Liljegren
Telefon 070-288 99 65
Eller telefon 076-787 32 17

Sorsele kommun
Marita Westlund
E-post till Marita Westlund
Telefon 070-322 39 58

Umeå kommun
Katarina Reian (Umeå pastorat)
E-post till Katarina Reian

Britt-Marie Rosenqvist (Holmsund församling)
E-post till Britt-Marie Rosenqvist

Sävar-Holmön församling - vakant
Hörnfors församling - vakant

Vilhelmina kommun
Tarja Eliasson
E-post till Tarja Eliasson
Telefon 072-246 66 73

Vindeln kommun
Eric Thorstensson
E-post till Eric Thorstensson
Telefon 070-369 13 00

Vännäs kommun
Fredrik Elback
E-post till Fredrik Elback
Telefon 070-318 75 37

Åsele kommun
David Häggblad
E-post till David Häggblad
Telefon 0941-669 59

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss