Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vigselförrättare

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.

Behöver du en vigselförrättare?

Länsstyrelsen har en lista över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län. Du kontaktar vigselförrättaren för att beställa en tid för vigsel. I vissa kommuner kan du även boka tid hos kommunen.

Arjeplogs kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Vigselförrättare, kontaktuppgifter och tidsperiod

Abrahamsson, Mats
Gäller till 2026-12-31
Telefon 0961-614 14
E-post till Mats Abrahamsson

Kaltenegger, Anna
Gäller till 2026-12-31
Telefon 070-540 11 02
E-post till Anna Kaltenegger

Lango, Nina
Gäller till 2026-12-31
Telefon: 070-235 60 76
E-post till Nina Lango

Utsi, Isak
Gäller till 2026-12-31
Telefon: 073-083 85 22
E-post till Isak Utsi

Arvidsjaurs kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Vigselförrättare, kontaktuppgifter och tidsperiod

Backman, Ulf
Gäller till 2026-12-31
Telefon Arvidsjaurs kommuns växel: 0960-155 00

Grubbström, Kristina
Gäller till 2026-12-31
Telefon: 070-290 69 49
E-post till Kristina Grubbström

Hedman, Britt-Inger
Gäller till 2026-12-31
Telefon: 070-302 35 61
E-post till Britt-Inger Hedman

Ruth, Lena
Gäller till 2026-12-31
Telefon: 070-222 27 51
E-post till Lena Ruth

Bodens kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Telefon för borgerliga vigslar:

Bodens kommuns växel 0921-62 000

E-post till borgerliga vigslar, Bodens kommun

Vigselförrättare och tidsperiod

Backgård, Kenneth
Tillsvidare

Blomdahl, Eivy
Tillsvidare

Bäcklund, Jan-Olov
Gäller till 2026-12-31

Lindström, Olle
Tillsvidare

Lund, Johan
Gäller till 2026-12-31

Nylund, Anna-Karin
Tillsvidare


 

 


Namn

Gäller till

Backgård, Kenneth

tillsvidare

Blomdahl, Eivy

tillsvidare

Bäcklund, Jan-Olov

2026-12-31

Lindström, Olle

tillsvidare

Lund, Johan

2026-12-31

Nylund, Anna-Karin

tillsvidare

Qvist, Magnus

2026-12-31

von Schantz, Maria

tillsvidare

Sjöö, Erika

2026-12-31

Strömbäck, Bo

tillsvidare

Sundström Lindström, Astrid

tillsvidare

Öman, Béatrice

2026-12-31

Gällivare kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Junkka, Inger

Telefon: 0970-120 03 eller 072-231 20 03

tillsvidare

Stambro, Sofia

Telefon: 070-584 39 98

E-post till Sofia Stambro

2026-12-31

 


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Bucht, Stina

Telefon: 070-687 81 13

tillsvidare

Hixö, Peter

Telefon: 076-800 05 00

E-post till Peter Hixö

2026-12-31

Kapraali, Carina

Telefon: 070-397 27 16

E-post till Carina Kapraali

2026-12-31

Keisu Gard, Lena

Telefon: 070-666 49 30

E-post till Lena Keisu Gard

2026-12-31

Tornberg, Sven

2026-12-31

Jokkmokks kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Henrik Blind

Telefon: 070-3985897

E-post till Henrik Blind

2026-12-31

Hövenmark, Anna

Telefon: 070-611 71 92

E-post till Anna Hövenmark

2026-12-31

Klang, Nicklas

Telefon: 070-378 07 25

tillsvidare

Nyberg, Anna-Lisa

Telefon: 0971-554 46 eller 070-653 46 12

tillsvidare

Kalix kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Andersson, Susanne

Telefon: 076-130 44 76

E-post till Susanne Andersson

2026-12-31

Engren, Mikael

Telefon: 0923-650 04

2026-12-31

Henriksson, Maria

Telefon: 070-223 77 41

E-post till Maria Henriksson

2026-12-31

Landström, Helena

tillsvidare

Mohss, Åsa

Telefon: 0923-653 43

E-post till Åsa Mohss

2026-12-31

Nilsson, Tommy

Telefon: 070-208 92 44

E-post till Tommy Nilsson

2026-12-31

Samuelsson, Inga-Lis

tillsvidare

Yli, Jenni

Telefon: 076-102 65 83

E-post till Jenni Yli

2026-12-31

Kiruna kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Ericsson, Harald

tillsvidare

Fredriksson, Ann-Catrin

tillsvidare

Henriksson Lindmark, Birgitta

Telefon: 073-512 74 79

E-post till Birgitta Henriksson Lindmark

2026-12-31

Hirvelä, Åsa

tillsvidare

Inga, Gustaf Sixten

Telefon: 070-573 99 06

E-post till Gustaf Sixten Inga

2026-12-31

Isaksson, Ulf

Telefon: 070-686 50 59

E-post till Ulf Isaksson

2026-12-31

Lundquist, Eva

tillsvidare

Mämmi, Anna

tillsvidare

Persson, Curt

Telefon: 070-601 46 36

E-post till Curt Persson

tillsvidare

Stridsman, Sten

tillsvidare

Sydberg, Stefan

Telefon: 072-547 03 80

E-post till Stefan Sydberg

2026-12-31

Töyrä, Emilia
Telefon: 072-538 30 67
E-post till Emilia Töyre

2026-12-31

Vilgats, Timo

tillsvidare

Luleå kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Ahlqvist, Birgitta

tillsvidare

Berggård, Nina

Telefon: 070-354 38 45

E-post till Nina Berggård

tillsvidare

Bladfors Eriksson, Margareta

tillsvidare

Boström, Inger

Telefon: 070-255 10 62

E-post till Inger Boström

2026-12-31

Jamshidi, Farida

Telefon: 073-024 65 58

E-post till Farida Jamshidi

2026-12-31

Karbin, Lars

tillsvidare

Karlsson, Mattias

E-post till Mattias Karlsson

tillsvidare

Lindbäck, Margaretha

Telefon: 070-512 05 22

E-post till Margaretha Lindbäck

tillsvidare

Lundh Sammeli, Fredrik

E-post till Fredrik Lundh Sammeli

tillsvidare

Ottosson, Anne-Lie
Telefon: 072-166 36 77
E-post till Anne-Lie Ottosson

tillsvidare

Persson, Curt

telefon: 070-601 46 36

E-post till Curt Persson

tillsvidare

Petersen, Karl

tillsvidare

Pontén, Mats

Telefon: 070-533 53 03

e-post: mats.ponten@live.se

2026-12-31

Själin, Emma

Telefon: 076-228 96 29

E-post till Emma Själin

2026-12-31

Tekin, Mehmet

Telefon: 070-478 38 30

E-post till Mehmet Tekin

2026-12-31

Stenman, Anders Rickard

Telefon: 073-097 29 23

E-post till Rickard Stenman

2026-12-31

Stålnacke, Yvonne

tillsvidare

Wallgren, Andreas

Telefon: 073-801 49 53

E-post: wallgrena@yahoo.com

2026-12-31

Pajala kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Hammarström, Ulrica

Telefon: 0978-120 02

2026-12-31

Kumpula Kostet, Anna

Telefon: 070-281 95 95

E-post till Anna Kumpula Kostet

2026-12-31

Larsson, Jan

Telefon: 070-589 21 07

tillsvidare

Pekkari, Henrik

Telefon: 073-813 64 54

tillsvidare

Törmä Lindmark, Maria

Telefon: 073-337 48 88

tillsvidare

Piteå kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Bergman, Daniel

Telefon: 070-545 31 96

2026-12-31

Bergström, Anna

Telefon: 070-331 17 40

2026-12-31

Granberg, Lars U

Telefon: 0911-694 38

tillsvidare

Granberg, Lisa M
Telefon: 076-816 72 46
E-post adress till Lisa M Granberg

2024-12-31

Gunnarsson, Jonas

Telefon: 070-229 04 57

E-post adress till Jonas Gunnarsson

2026-12-31

Hartman, Ulf
Telefon: 070-264 63 99
E-post till Ulf Hartman

tillsvidare

Stenberg, Helena

Telefon: 0911-69 60 01

tillsvidare

Wallstén, Gunilla

Telefon: 070-672 93 33

2026-12-31

Åström, Martin

Telefon: 070-293 76 88

2026-12-31

Älvsbyns kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Bergkvist, Ulla

Telefon: 073-050 12 12

2026-12-31

Nilsson, Birgit

Telefon: 070-572 44 18

2026-12-31

Överkalix kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn

Gäller till

Olofsson, Kristina

2026-12-31

Vennström, Jörgen

2026-12-31

Övertorneå kommuns webbplats Länk till annan webbplats.


Namn och kontaktuppgifter

Gäller till

Kemppainen, Roland


2026-12-31

Lampinen, Marianne

tillsvidare

Mörtberg, Tomas

2026-12-31

Att bli vigselförrättare

Behovet av vigselförrättare styr alltid hur många som förordnas. Länsstyrelsen är mycket restriktiv med att utse vigselförrättare för enstaka tillfällen. Det krävs särskilda skäl för att göra detta.

Länsstyrelsen prövar om du har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare. Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige. Den som är vigselförrättare måste kunna utföra vigslar under hela förordnandet.

Förordnandet kan vara tidsbegränsat. Den som har ett förordnande som vigselförrättare har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den viger par. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Ersättning till vigselförrättare

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Som vigselförrättare har du ingen rätt att ta ut en avgift från brudparet. Du ersätts av Länsstyrelsen med 110 kronor för en vigsel och sedan ytterligare 30 kronor per vigsel för fler vigslar samma dag.

Reseersättning för vigselförrättare

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Men som vigselförrättare kan du begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder. Du får inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Ansökan om förordnande

Det finns två sätt att ansöka om förordnande som borgerlig vigselförrättare

 • Kommunen föreslår vigselförrättare till Länsstyrelsen
 • Den enskilde ansöker själv

Det finns ingen särskild blankett utan du ansöker via brev eller e-post.
Ansökan är avgiftsfri och ska innehålla

 • Namn, personnummer och adress
 • Vilken kommun du önskar bli förordnad inom
 • CV som visar relevanta kunskaper och kvalifikationer för uppdraget
 • Varför du önskar bli förordnad som borgerlig vigselförrättare

Skicka ansökan till:

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Eller postadress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå.

I undantagsfall finns möjlighet att ansöka om förordnande som borgerlig vigselförrättare endast för dagen då vigseln ska förrättas. Följande ska framgå i ansökan:

 • Datum och plats för vigseln
 • Namn på de två som vill ingå äktenskap
 • Ditt namn, personnummer och adress
 • CV som visar relevanta kunskaper och kvalifikationer för uppdraget
 • Varför du önskar bli förordnad till borgerlig vigselförrättare för enstaka tillfälle och de särskilda omständigheter som ger anledning till undantag.

Ansökan skickas till Länsstyrelsen i det län där vigseln ska äga rum.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss