Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock fiskeregler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får under kontroll undersöka fångad fisk, fiskeredskap och fisksump. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en utbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av lämplighet, bland annat genom remittering till polismyndighet innan utbildningen påbörjas.

I den nya föreskriften HMVFS 2018:1 finns ett krav på att grundutbildning eller fortbildning ska ha genomförts de senaste 6 åren. Under en övergångsperiod till dess att Länsstyrelsen anordnat eller godkänt fortbildningar kan ett förordnande förlängas med 18 månader även om grundutbildningen genomfördes för mer än 6 år sen.

Fisketillsyn i Norrbottens län

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för fisketillsynen i fjällen (statens vatten ovan odlingsgränsen). Bli inte förvånad om du mitt ute i ingenstans får påhälsning någon gång. Eftersom många sjöar och vattendrag ligger i otillgängliga områden sker fisketillsynen ofta med helikopter (sommartid) och snöskoter (vintertid). Se därför alltid till att ha fiskekortet och kartbilagan nära tillhands.

Tjuvfiske

Har du tips om tjuvfiske? Kontakta någon av nedanstående beroende på vilket område tipset avser:

  • Kusten - Kustbevakningens ledningscentral 031-729 91 00
  • Gränsälven och övriga laxälvar - fisketillsynsman Kaj Kottelin 070-642 39 91
  • Statens vatten ovan odlingsgränsen - polisen, länsfiskekonsulent Dan Blomkvist 010-225 52 46 eller fiskehandläggare David Bell 010-225 54 16

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län