Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiska i fjällen

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska vara långsiktigt hållbart finns olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till.

Länsstyrelsen förvaltar och vårdar fiskbestånden i statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Fiskeregler och andra bestämmelser

Allt fiske ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen ska vara långsiktigt hållbart. Av den anledningen finns det både allmänna fiskeregler som gäller över stora områden och lokalt anpassade fiskebestämmelser.

I vissa områden måste du som fiskare rapportera dina fångster. Fångstrapporterna används som underlag när Länsstyrelsen anpassar fiskeregler efter de lokala förutsättningarna.

Fiskekort

Köp fiskekort för statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen i förvaltningssystemet NatureIT eller av lokala återförsäljare.

Köp fiskekort i NatureIT Länk till annan webbplats.

Kom ihåg att ta med fiskekortet

Ta alltid med fiskekortet när du är ute och fiskar, du kan behöva visa det vid en kontroll. Spara gärna ner ditt digitala fiskekort i mobiltelefonen eller skriv ut det på papper, det är dålig täckning i stora delar av fjällen. Har du ett årskort ska innehavarens namn och alla familjemedlemmars namn vara inskrivet på kortet.

Fiskekortsbilagor Norrbotten

Fiskekortsbilagor för Norrbottens län

Olika regler gäller för olika vatten och du som fiskar ansvarar för att ta reda på vilka begränsningar som gäller. I fiskekortsbilagorna finns geografiska avgränsningar med kartor och särskilda bestämmelser.

Öring och harr bag-limit

Det är tillåtet att ta upp och behålla högst 5 öringar och harrar per fiskare och dag. Exempel: antingen 5 harrar eller 2 harrar och 3 öringar.

Minimimått

Minsta tillåtna längd för att avliva och behålla fisk är 35 cm för öring och harr och 50 cm för lax. Fiskens längd mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.

Ej naturliga beten i strömmande vatten

Fiskar du i strömmande vatten får du inte använda levande beten som mask, maggot, räka, betesfisk och liknande. Det är för att skydda ungstadierna av laxartade fiskar. Eventuella undantag framgår av fiskekortsbilagorna.

Strömmande vatten och öring

Du får inte fiska i strömmande vatten från 1 september till 31 december eftersom öringen har sin lekperiod då.

Pimpelfiske i strömmande vatten och sel

Du får inte pimpelfiska i strömmande vatten och sel förutom vid huvudälvarna Piteälven, Kalixälven och Torneälven. Med sel menas lugnvattenområden kortare än 1 km och en högsta bredd understigande 200 meter.

Sumpning

Sumpning av fisk är inte tillåtet.

Försäljning ej tillåten

Fångad fisk får inte säljas.

Flugfiske

Det finns 18 områden där endast flugfiske är tillåtet. Sju av dessa är tillgängliga genom Arjeplogskortet och två genom Kirunakortet. Övriga är kvoterade vatten som kräver ett speciellt tillstånd.

Trollingfiske

Trollingfiske är tillåtet i Stora Lulevatten, Tjeggelvas, Hornavan och Torneträsk. Där gäller:

 • Fiske med djuprigg och sidoparavaner är tillåtet i Stora Lulevatten, Tjeggelvas, Hornavan och Torneträsk.
 • Fiske får ske med maximalt tre spön per fiskare och ett bete per spö.
 • Maximalt sex spön per båt är tillåtet.
 • Fångstbegränsningen är satt till tre laxartade fiskar (lax, öring, röding, harr) per fiskare och dag.
 • För att få trollingfiska måste du först köpa ett kommunkort.
 • Om du vill ro drag eller släpa långedrag med ett spö är du som fiskare inte begränsad till trollingvatten, men du måste köpa ett kommunkort.

Övriga laghänvisningar

Länsstyrelsen förvaltar statens vatten ovan odlingsgränsen. Därtill måste du alltid följa övriga regler, lagar och förordningar:

Fiskelagen Länk till annan webbplats.

Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen Länk till annan webbplats.

Fiske i sötvattensområdena, Havs och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Lax i Lainio- och Kaitumälven

För laxfiske i Lainio- och Kaitumälven gäller speciella regler. Se fiskekortsbilagan för Kiruna respektive Gällivare kommun.

Honlax i Kalix-, Kaitum-, Torne- och Lainioälven

Du får inte fiska honlax i Kalix-, Kaitum-, Torne- och Lainioälven på grund av honornas höga reproduktionsvärde.

Öring i Kalix-, Kaitum-, Torne- och Lainioälven

För öringfiske i Kalix-, Kaitum-, Torne-, och Lainioälven är det tillåtet att behålla högst en öring per fiskare och dag i storleken 35-45 cm. All öring som är större eller mindre ska släppas tillbaka.

Harr i Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog och Kiruna kommuner

Du får inte fiska harr i Gällivare, Jokkmokk och Arjeplogs kommuner från 10 maj till 10 juni, eller Kiruna kommun mellan 15 maj till 15 juni. Det är för att skydda harren under lekperioden.

Båtfiske i Kaitumälven

Du får inte fiska från båt på Kaitumälven.

Kvoterade vatten i Norrbottens län

Ansökan är öppen varje år mellan den 1 januari och sista april. Tilldelningen sker genom lottning i maj.

Ansökan om fiske i kvoterade vatten

För att det ska vara meningsfullt att släppa tillbaka fisk som man inte behöver är det viktigt att hantera den på rätt sätt.

De två viktigaste faktorerna för fiskens överlevnad när den ska släppas tillbaka är:

 • var i munnen fisken har krokats
 • vattnets temperatur.

Fiskar som krokats djupt i svalget, i gälarna eller i ögonen drabbas ofta av blödningar. Blödningarna kan i många fall leda till att fisken så småningom avlider. Vid hög vattentemperatur finns risk att fisken förgiftas av den mjölksyra som byggs upp i fiskens muskler under drillningen. En alltför utdragen drillning kan ge samma effekt även vid lägre vattentemperatur.

Minimera risken för skador på fisken

Ett första steg är att använda rätt redskap i rätt vatten. Undvik naturliga beten. Fisk som fångats med naturliga beten som mask, räka eller liknande och sedan släppts tillbaka dör i avsevärt högre utsträckning än fisk som fångats på konstgjorda beten. Naturliga beten sväljs ofta djupare av fisken vilket ökar risken för allvarliga skador.

Eftersom våra strömmande vatten är viktiga uppväxtområden för ungstadierna av fisk är fiske med naturliga beten speciellt olämpligt i dessa vatten. Det är på grund av detta som det är förbjudet att fiska med naturliga beten i strömmande vatten i samtliga fjällkommuner. Detta förbud gäller även om din ambition är att släppa tillbaka fisk under minimimåttet.

Drilla fisken så snabbt och effektivt som möjligt så att fisken inte drabbas av mjölksyraförgiftning. Undvik för lätt utrustning. För tunn lina eller för mjukt spö medför att fisken drillas under onödigt lång tid. Mjölksyran hinner då byggas upp och risken för allvarliga skador på fisken ökar.

Frisläppande

För själva avkrokningen och släppandet av fisken finns några tumregler att tänka på:

 • Undvik att ta upp fisken ur vattnet - en ytligt krokad fisk kan ofta krokas av medan den fortfarande är i vattnet. Ta tag i kroken och vrid så att fiskens egen tyngd får den att glida av krokspetsen.
 • Om fisken sitter hårdare och du måste hålla i den för att kunna kroka av den, bör du fukta handen innan du tar i fisken. På detta sätt undviker du skador på fiskens slemlager som är ett mycket viktigt skydd mot infektioner. Undvik att krama fisken över det känsliga bukområdet och vidrör ej gälarna.
 • En fisk som vänder buken upp när du släpper den kan du hjälpa genom att hålla den rättvänd med huvudet mot strömmen så att friskt vatten kan syresätta gälarna. En ökad syresättning snabbar på nedbrytningen av mjölksyra och fisken återhämtar sig fortare. När fisken visar tecken på att vilja slå sig fri kan du pröva att släppa den - men släpp den inte i huvudströmmen direkt utan låt den få chans att hitta strömlä så att den kan fortsätta att återhämta sig.
 • Om fisken blöder ymnigt eller inte visar tecken på återhämtning bör du avliva den och spara den som en del av din dagsfångst (bag-limit).

De flesta fisketurister som besöker Norrbottensfjällen väljer att komma hit under sommarperioden, ofta med målet att få uppleva sina drömmars flugfiske. För oss som bor här uppe är emellertid inte denna prioritering lika självklar. För många norrbottningar är det i stället vårvintern i fjällen som är fiskeårets stora höjdpunkt. Denna tid erbjuder ofta stabila väderförhållanden och den ökade solinstrålningen sätter fart på livet i sjöarna även under metertjocka isar. Möjligheterna till enkla transporter med snöskoter gör också att många avlägsna vatten som sällan får besök sommartid, blir lätta att nå och utforska.

Rödingfiske

Drömbilden av vinterfiske är för många att ligga på ett renskinn i värmande vårsol på en liten fjällsjö och kika ner på en skimrande undervattensvärld där rödingblänket lockande fladdrar omkring. Väntan på det magiska ögonblicket när en bred rödingrygg flankerad av kritvita fenkanter glider in i synfältet kan ibland bli lång men för många har detta mindre betydelse eftersom upplevelsen bjuder på så mycket mer än enbart själva fångsten. När sedan allt stämmer och du befinner dig på rätt ställe och vid rätt tid så kan fisket milt sagt bli snabbt och actionfyllt med rejäla fångster som följd. Ingenstans torde möjligheterna att få uppleva detta vara större än i Norrbottensfjällens tusentals rödingsjöar.

Andra arter

Trots att du här kan hitta landets kanske bästa rödingpimpling vill vi gärna uppmärksamma dig på de andra typer av vinterfiske som du kan bedriva här. För den som vill bredda sig och utveckla sitt vinterfiske finns närmast gränslösa möjligheter att prova olika arter, metoder och vatten.

I en del fjällsjöar delar rödingen livsutrymme med harren som kan erbjuda fantastiska möjligheter till spännande kikpimpling på grunt vatten. Ett exempel på ett sådant vatten är den legendariska sjön Råstojaure. När du kommer ner i skogslandet börjar arter som sik och abborre uppträda tillsammans med harren. I många vatten är fisketrycket efter dessa arter mycket lågt och både sik och abborre kan växa till rejäla storlekar

I skogslandet hittar du också starka och ofiskade gäddbestånd. Den som vill testa modernt gäddmete från is har här obegränsade valmöjligheter på vatten där man kan utveckla sitt fiske. Tänk bara på att det är förbjudet att transportera levande betesfisk mellan olika sjöar och att du därför lämpligen fångar din betesfisk i samma vatten som du fångar gäddan i.

En fisk som du nästan aldrig träffar på under sommaren men som kan vara en desto vanligare bekantskap under vintern är laken. Vår enda sötvattenslevande torskfisk är en personlighet som milt sagt väcker blandade känslor. Lika avskydd som den är av rödingfiskaren på fjällsjön, lika eftertraktad är den av den specialiserade lakpimplaren som på kvällen sitter i sin ark i väntan på att storlaken ska hugga.

Oavsett hur man väljer att betrakta laken så är det ett faktum att många av våra vatten håller starka lakbestånd som idag är en förbisedd och outnyttjad resurs. De rykten och rapporter som finns om jättelika lakar som fångats som bifångst vid annat fiske indikerar också att många vatten håller lakar av potentiella rekordformat. För den fördomsfrie isfiskaren finns här stora möjligheter att utveckla ett givande lakfiske oavsett om ens mål är att införskaffa en smaklig matfisk eller fånga lake av specimenformat. Det faktum att laken i våra fjäll- och skogssjöar ofta jagar aktivt även under dygnets ljusa timmar, vilket möjliggör kikpimpling, gör dessa möjligheter än mer spännande.

Regler för vinterfiske

Under vintern samlas fiskebestånden i mindre vattendrag i djupgropar. Ett alltför hårt fiske och stort fångstuttag under denna period kan därför kraftigt komma att påverka fiskbeståndet på flera kilometers strömsträcka. 

Här är vinterfiske förbjudet

Pimpelfiske är förbjudet i mindre vattendrag på strömmande vatten och i sel. Sel är ett lugnvattensområde som är kortare än en kilometer och där minsta bredd understiger 200 meter.

Information till fiskare i Lainioälven för utskrift Pdf, 781.3 kB.

Bakgrund

Lainioälven har en unik stam av vild lax som har ett högt bevarandevärde. Var och en av de laxar som överlever den närmare 200 mil långa vandringen från sina tillväxtområden i södra Östersjön till sina lekplatser i Lainioälven har ett stort biologiskt och genetiskt värde för stammens fortlevnad. Samtidigt är Lainioälvens lax en viktig resurs för sportfisket och turistnäringens utveckling i regionen.

För att uppnå ett långsiktigt hållbart nyttjande av Lainoälvens lax samtidigt som stammens utvecklingsmöjligheter säkras behöver förvaltningen av laxfisket utvecklas. Viktiga faktorer är exempelvis möjligheten att följa upp och styra fångstuttaget.

Länsstyrelsen genomför därför en försöksverksamhet för utveckling av förvaltningen av laxfisket i den del av Lainioälven som lyder under länsstyrelsens förvaltning. Försöksverksamheten innebär att så kallade gälplomber för att märka fångade och avlivade laxar införs som obligatoriskt komplement till de vanliga fiskekorten.

Regler som gäller för laxfisket och hanteringen av gälplomber och fångstrapportering

Dessa regler gäller utöver de fiskeregler som anges på fiskekorten och fiskekortbilagan för Kiruna:

 • Fiske efter lax är endast tillåtet med giltigt fiskekort (Kirunakortet) och med innehav av särskild gälplomb (”tag”) för märkning av avlivad lax.
 • Innehav av gälplomb krävs även om fiskaren har för avsikt att återutsätta all fångad lax. På uppmaning av fisketillsynsperson ska giltig och oanvänd gälplomb kunna uppvisas tillsammans med giltigt fiskekort.
 • Gälplomben ska fästas genom laxens mun och gällock direkt efter avlivning och på ett sådant sätt att gälplomben är permanent låst och inte kan öppnas.
 • Gälplomben ska sitta kvar på laxen fram tills den tillagas eller styckas/filéas för infrysning.
 • Innehav av avlivad lax som saknar märkning med giltig gälplomb eller där gälplomben inte är permanent låst innebär ett brott mot fiskereglerna och kan medföra polisanmälan och utestängning från möjligheten att köpa gälplomber följande säsong.
 • Det är tillåtet att avliva maximalt 1 lax per fiskande.
 • Under augusti är det förbjudet att avliva lax.
 • Det är förbjudet att avliva honlax.

Inköp av gälplomb och fångstrapportering

Detta gäller vid inköp av gälplomb och fångstrapportering för laxfiske i Lainioälven:

Gälplomber kan köpas och hämtas på fyra platser i Kiruna kommun. Kontaktuppgifter:

Turistbyrån Kiruna. Telefon 0980-188 80

Kallax flyg, Kurravaara. Telefon 0980-810 00

Blinds kiosk och bensin i Övre Soppero. Telefon 0981-300 42

Jaktia/Outdoorshoppen i Kiruna. Telefon 0980-202 00

 • Pris: 100 kr/gälplomb
 • Vid inköp av gälplomb ska giltigt fiskekort och identifikationshandlingar (t.ex. körkort) uppvisas. Vid köpet registreras köparens personuppgifter och fiskekortnummer.
 • Till gälplomben medföljer krav på obligatorisk fångstrapport. Fångstrapportering sker online eller på pappersblankett. Rapportering ska ha skett senast 30 september samma år som plomben köptes.
 • Underlåtelse att lämna fångstrapport medför att man utestängs från att köpa gälplomber följande säsong.
 • Maximalt antal gälplomber som kan köpas är:
  1 gälplomb per person - oavsett typ av fiskekort
 • För innehavare av årskort för familj kan maximalt 1 gälplomb köpas av varje betalande familjemedlem.
 • Barn under 16 år som fiskar i sällskap med målsman kan inte köpa gälplomb men kan använda gälplomb inköpt av målsman.
 • Gälplomben är giltig och möjlig att använda under hela den tillåtna laxfiskesäsongen. En gälplomb som inköps i början på säsongen men inte använts kan användas vid ett senare tillfälle under samma säsong.
 • Gälplomberna är numrerade och får ej överlåtas till annan fiskare.
 • En använd gälplomb får inte återanvändas.
 • Ingen återbetalning sker för oanvända gälplomber.

Ändrade regler 2024

Återvandringen av lax till Torneälvens vattensystem var under 2023 ca 80 % sämre än de vetenskapligt baserade prognoserna och det är idag okänt vilka faktorer som orsakat denna kraftiga försämring och varför inte de kunde förutses i den vetenskapliga rådgivningen. Den dåliga återvandringen innebär att Torneälven producerat långt under sin kapacitet vad gäller laxungar detta år vilket kan komma att få negativa konsekvenser om ett antal år när dessa laxar ska återvända som vuxna fiskar till älven. Om denna dåliga produktion fortsätter under flera år kan en sådan nedgång bli långvarig och allvarligt komma att påverka fiskemöjligheterna under många år framöver.

Inför 2024 är den vetenskapliga rådgivningen mycket tydlig och det är att fisketrycket bör minskas betydligt på flertalet laxstammar och detta har bland annat föranlett att EU har förbjudit kustfiske efter lax i Bottenhavet.

Vad gäller Torneälven så gäller samma rådgivning och då särskilt för de tidigt vandrande delarna av laxpopulationerna som vandrar högt upp i vattensystemet och som ofta är storvuxen och här utgör Lainioälvens lax kanske den mest värdefulla och skyddsvärda.

Som en anpassning till den svaga uppgången av lax under 2023 och en förväntad svag uppgång under 2024 har länsstyrelsen valt att begränsa antalet gälplomber för säsongen 2024. Under 2024 kan maximalt en gälplomb köpas per fiskare oavsett typ av fiskekort. Det har även tillkommit en begränsning av totala antalet gälplomber som säljs under säsongen 2024. Under 2024 säljs totalt 120 gälplomber fördelat på 50-20 gälplomber per återförsäljare. Ett förbud att avliva lax under augusti har även tillkommit.

Laxfiske i Lainioälven

Visa hänsyn när du fiskar i fjällen

 • Ta vara på ditt eget skräp. Du befinner dig i en mycket känslig miljö där skador på mark och vegetation tar lång tid att läka.
 • Respektera den känsliga rennäringen. Håll stort avstånd och undvik att gå rakt mot renar. Har du med hund ska den hållas i koppel. Det är särskilt viktigt att inte störa renarna under perioden april till juni när de kalvar och kalvarna är små.

Kontakt

Fjällfiske Norrbotten

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss