05 maj 2021 klocka 09.00 - 12.00

Utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld

Schabloner i papper i form av kvinnofigurer, på bord

Foto: Mostphotos

Möter du personer som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld? Välkommen att delta i Una Norrbottens utbildning! Den ger dig grundläggande information och stöd i ditt engagemang.

I samarbete med Länsstyrelsen arrangerar Una Norrbottens kompetensteam mot våld ett digitalt utbildningstillfälle om hedersrelaterat förtryck och våld. Den ger dig kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld samt information om vad vi alla kan göra om vi känner oro för att någon är utsatt. Dagen innehåller också information om vilket stöd som finns att få i Norrbotten idag.

Utbildningen är kostnadsfri och genomförs digitalt. En länk för ditt deltagande skickas ut i god tid innan arrangemanget.

Program

9:00-9:20 Vad menar vi med hedersrelaterat förtryck och våld?

Sara Avander, Länsstyrelsen i Norrbottens län, och Malin Edin, Una Norrbottens kompetensteam, ger en introduktion.

9:20-9:45 Hur kan ett ärende se ut?

FREDA-mottagningen, kvinnojouren Iris och socialtjänsten Luleå beskriver hur man genom samverkan kan nå framgång i arbetet med personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.

9:45-10:00 PAUS

10:00-11:30 Hur kan vi förstå och motverka hedersrelaterat förtryck och våld?

Devin Rexvid, fil. dr socialt arbete Stockholms Universitet, föreläser om hur vi kan upptäcka hedersrelaterat förtryck och våld i kontakter med barn, unga, vårdnadshavare eller andra vuxna. Föreläsningen berör även vilka effekter barnkonventionen har för barn och unga i hederskontext.

Devin Rexvids forskning rör frågor om hedersrelaterat förtryck och våld (HRV) respektive socialarbetares professionsutövning. För närvarande bedriver han forskning om:

  • länsstyrelsernas regeringsuppdrag att stödja utveckling av regionala resurscentra för stöd till personer som utsätts eller riskerar utsättas för HRV
  • moderskap i en hederskontext sett ur förskolepedagogers perspektiv

11:30-12:00 Una Norrbottens kompetensteam mot våld

Malin Edin, projektledare för Una Norrbotten, beskriver vilket stöd som finns att tillgå i länet idag.

Om Una Norrbotten

Una Norrbotten erbjuder stöd till alla yrkesverksamma och personer i civilsamhället som genom sin roll i exempelvis föreningslivet möter personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Rådgivning kan ske via telefon eller mail och det finns även möjlighet att få lyfta sin fråga i Una Norrbottens kompetensteam mot våld. Teamet består av yrkesverksamma från olika verksamheter som alla har erfarenhet av att möta personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld samt våld i nära relation​ och rådgivningen sker utifrån avidentifierade frågeställningar.

VAR: Digitalt arrangemang via länk

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt

Una Norrbotten

Kompetensteam mot våld